Marketingo tyrimų rūšys ir tyrimų procesas


Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo tyrimo apibrėžimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Marketingo tyrimų procesas. Rinkos tyrimų vieta marketingo tyrimuose. Marketingo tyrimų naudojimas. Analitinė apžvalga. UAB „Supakuota“. UAB „Piropas“. Mb „Audiovizualiniai sprendimai“. The lego group (lego groupIšvados. Naudotos literatūros sąrašas.


Reprezentatyvumas – atrankinės statistinės visumos (imties_ pagrindinė savybė; vykdomos atrankos kokybės kriterijus.

Tikslas – norimas pasiekti rezultatas, numatomas sąmonėje, kuriam pasiekti skiriami loginiai veiksmai.

Uždaviniai – tai sprendimai, kuriuos planuojama įgyvendinti siekiant numatyto tikslo.

Žvalgybinis tyrimas – tai toks marketingo tyrimas, kuris skirtas surinkti išankstinei informacijai, kuri padėtų geriau nustatyti probloema ir suformuluoti hipotezę. Pagrindinis žvalgybinio tyrimo tikslas – gauti idėjų tolesniam tyrimui (Unterauser, 2006).

Šiandieninės verslo konkurencijos kontekste įmonių siekis yra įsitvirtinti rinkoje ir joje išsilaikyti. Kiekvienos įmonės veiklos tikslas yra gauti didesnį pelną. Siekiant šio tikslo įmonių veikloje vienu svarbiausių veiksnių yra marketingo strategija. Įmonės sėkmės tiesiogiai priklauso nuo vartotojų poreikių įvertinimo ir patenkinimo, nes vartotojai yra įmonės pelningumo garantas ir veiklos sėkmės uţtikrintojas. Vartotojų poreikių patenkinimas yra tiesiogiai susietas su įmonėje parengta ir įgyvendinama marketingo strategija, jos nuolatiniu vertinimu ir kontrole.

Verta paminėti ir tai, kad rinkos ir marketingo tyrimų sąvokos dažnai tapatinamos. Tačiau jų skirtumas toks, kad rinkos tyrimai apima visus tyrimus apie rinką, jos dydį, sudėtį, struktūrą, prekės ar paslaugos paklausos mastą ir pobūdį. Tuo metu marketingo tyrimai – platesnė sąvoka ir tai yra bet kurios marketingo problemos sprendimas.

Fundamentalieji – atliekami siekiant praplėsti žinojimo ribas. Dažniausiai šioje tyrimų srityje dirba akademinės pakraipos mokslininkai (Dikčius, 2003).

Taikomieji – vykdomi specifinių problemų sprendimo tikslais, siekiant geriau pažinti realią rinką, išsiaiškintis, kur yra netinkama taktika ar strategija, šalinti vadybos sprendimų neapibrėžtumą (Pranulis, 1998).

Tikėtina, kad labiausiai suprantamas ir patogiausias marketingo tyrimo procesas būtų tas, kurį sudaro devyni etapai:

Tyrimo tikslų apibrėžimas. Šiame etape reikia aiškiai formuluoti svarbiausiąjį (pagrindinį) ir šalutinius tyrimo tikslus bei kokius tyrimo uždavinius norime pasiekti (Unterhauser, 2006).

Tyrimo metodo parinkimas. Šio etapo uždavinys yra pasirinkti ne tik tyrimo metodą, bet ir informacijos rinkimo būdą (Dikčius, 2003). Yra trys pagrindiniai būdai: apklausa, stebėjimas ir eksperimentas (Unterauser, 2006).

Duomenų rinkimas. Paprastai tyrimą suplanuoti gali vienas ar keli specialistai, tačiau informacijai surinkti reikalingas didelis klausinėtojų skaičius. Todėl šiame etape pagrindiniai uždaviniai yra apklausėjų atranka, apmokymas ir jų darbo kontrolė (Dikčius, 2003).

Duomenų analizė ir interpretavimas. Svarbiausias šio etapo tikslas – surinkti, aptarti ir susisteminti duomenų visumą ir padaryti išvadas bei pateikti siūlymus. Paprastai šis darbas atliekamas personaliniais kompiuteriais, naudojant įvairias duomenų apdorojimo programas, kurie labai paspartina ir palengvina duomenų analizės procesą.

Tyrimo ataskaitos rašymas ir pateikimas. Tai yra svarbiausias tyrimo momentas, nes tam, kad išvados ir rekomendacijos būtų naudojamos, privaloma įtikinti, jog gauti rezultatai yra teisingi, patikimi ir patvirtinti surinktais tyrimo duomenimis (Unterauser, 2006).

Remiantis 2 lentele galima teigti, kad praktiškai rinkos ir marketingo tyrimų sąvokos dažnai tapatinamos ne veltui. Nepaisant to, šios sąvokos turi ir skirtumų, nes rinkos tyrimai apima visus galimus tyrimus apie rinką, jos dydį, sudėtį, struktūrą, paklausą ir kt. Šie tyrimai pasitelkiami kiekybiniams pasikeitimams rinkoje nustatyti (žr. 1 lentelę). Tuo metu marketingo tyrimai apima bet kurios marketingo problemos sprendimą (reklamos efektyvumas, kainų strategijos parinkimas, pardavimų strategijos tyrimas ir kt.). Šių tyrimų metu siekiama nustatyti kokybinius pasikeitimus (žr. 1 lentelę).

  • Microsoft Word 68 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3254 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jonas
  • Marketingo tyrimų rūšys ir tyrimų procesas
    10 - 1 balsai (-ų)
Marketingo tyrimų rūšys ir tyrimų procesas. (2019 m. Lapkričio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/marketingo-tyrimu-rusys-ir-tyrimu-procesas.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 25 d. 21:33
×
98 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo