Marx pridedamosios vertės teorija


Įvadas. Pridedamosios vertės teorija. Pridedamosios vertės teorijos veikimas rinkoje. Pridedamosios vertės teorijos kritika ir kitimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Kapitalizmo varomoji jėga yra konkurencija. Kiekvienas kapitalistas turi parduoti prekę ne didesne kaina už konkurentų, priešingu atveju jis liks be pirkėjų, vadinasi ir be pelno. Taigi jei kiekvienas parduoda tiksliai pagal vertę, tai kaip atsiranda prieaugis?

Žmogaus darbas yra vienintelis ekonominis resursas, iš kurio galima išgauti daugiau darbo jėgos. Tik žmogų galima įvairiais būdais priversti dirbti daugiau, o už darbą mokėti mažiau. Nei gamtinių, nei techninių resursų neįmanoma eksploatuoti daugiau nei leidžia jų prigimtis.

Esminis pridedamosios vertės bruožas yra tas, kad Markso aprašytame tobulajame kapitalizme ši vertė yra linkusi mažėti. Šis procesas aprašytas sekančiame skyriuje.

Pasak K. Markso, pridedamojo ir būtinojo darbo santykis rodo darbininkų išnaudojimo lygį: „Toji prekės vertės dalis, kuri susideda iš pridedamosios vertės, kapitalistui nieko nekainuoja tik dėl to, kad darbininkui ji kainuoja neapmokėtą darbą.” Jo nuomone, laisvosios rinkos procesai sukuria galimybę kapitalistams savintis darbininkų sukurtą pridedamąją vertę ir yra pagrįsti darbininkų išnaudojimo santykiais.

Pridedamosios vertės teorija „Kapitale" I tome, dar vadinamas "Kapitalo gaminimo procesu", K. Marksas savaip aiškina darbą, kaip procesą ir įveda sąvoką "Pridedamoji vertė". Iki Markso tai buvo plačiai ekonomistų tarpe pripažinta sąvoka. Pelno atsiradimas anksčiau buvo aiškinamas kaip aukštenė prekės kaina, nei jos vertė, bet tada vienos šalies pelnas visada reiškė kitos šalies nuostolį. Nesukuriamas joks "visuomeninių fondų padidėjimas". Atskiro kapitalisto pelnas visuomet yra "santykinis pelnas", o prekės kaina yra aukštesnė už jos tikrąją vertę, t.y., prekė yra parduodama aukščiau jos vertės. K. Marksas kritikuoja šį aiškinimą, pateikdamas kitokį pridedamosios vertės ir prekės kainos apibrėžimą.

K. Markso „Kapitale” aprašomas tobulas kapitalizmaas, kuriame nėra monopolijų, prekės parduodamos rinkos kainomis už jų tikrąją vertę. Bet tada iškyla pelno apibrėžimo problema: jei visos prekės parduodamos už jų tikrąją vertę, tai nėra nei santykinio pelno, nei pozityvaus, t.y., nėra jokio pelno. Marksas įsigilina į kapitalizmą kaip į socialinę sistemą. Kapitalizme, kaip klasinėje visuomenėje, yra dvi klasės: kapitalistai, valdantys gamybos priemones ir gaunantys pelną, ir darbininkai, gaunantys pajamas tik iš savo darbo jėgos.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 74 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (2249 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edita
  • Marx pridedamosios vertės teorija
    10 - 8 balsai (-ų)
Marx pridedamosios vertės teorija. (2015 m. Gegužės 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/marx-pridedamosios-vertes-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 05:24
×