Matas Slančiauskas


Anegdotai referatas. Matas slančiauskas siaures pasakos ir anekdotai. Mato slanciausko sakmes. Šalčius matas referatas. Matas slančiauskas šiaurės lietuvos pasakos. Slančiauskas matas. Referatas matas slančiauskas.

Įvadas. Mato slančiausko gyvenimas. Kūryba. Išvados. Naudota literatūra. Matas Slančiauskas, žymiausias XIX a. pabaigos šiaurės Lietuvos krašto švietėjas, gimė 1850 m. vasario 21 d. Trumpaičių kaime, Šiaulių aps. (dab. Joniškio raj.). Gyvendamas toliau nuo tautinio bei kultūrinio judėjimo centrų, jis platino lietuviškas knygas, mokė vaikus, rinko tautosaką, kalbinę medžiagą, bendradarbiavo spaudoje. Daugiausia darbavosi tautosakos rinkimo baruose. Vaikystėje tėvas leido mokytis pas Rūdiškių vargonininką. Čia pramoko ne tik vargonuoti bei pažinti gaidas, bet ir lietuviškai skaityti. 1857 m. įstojo į Joniškio parapinę mokyklą, kurioje buvo mokoma lietuviškai. Dėl neturto toliau nesimokė, sulaukęs 16 metų pramoko siuvėjo amato. Būdamas siuvėju, aplankydavo nemažai žmonių, sykiu ir jų vaikus pamokydavo lietuviško rašto. Nuo 1866 m. pradėjo užrašinėti išgirstus pasakojimus, nutikimus, nuo 1874 m. bandė ir pats kurti eiles, daineles, pasakas. Kartais pasakojamąją tautosaką pats sueiliuodavo. Jo eiliuotų mįslių, poezijos 1884–1886 m. paskelbta „Aušros“ lietuviškuose kalendoriuose. Tačiau didžioji dalis surinktos medžiagos buvo paskelbta tik 1974 m. parengtame rinkinyje Šiaurės Lietuvos pasakos. Tais pačiais (1974) metais paskelbtas ir kitas Slančiausko rinkinys Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai.

Matas slančiauskas, žymiausias xix a. Vasario 21 d. Trumpaičių kaime, šiaulių aps. (dab. Joniškio raj. ). Gyvendamas toliau nuo tautinio bei kultūrinio judėjimo centrų, jis platino Lietuviškas knygas, mokė vaikus, rinko tautosaką, kalbinę medžiagą, bendradarbiavo spaudoje.

  1857 m. Įstojo į joniškio parapinę mokyklą, kurioje buvo mokoma Lietuviškai. Nuo 1866 m. Paskelbta aušros Lietuviškuose kalendoriuose. Parengtame rinkinyje šiaurės Lietuvos pasakos.  tais pačiais (1974) m slančiausko gyvenimo būdas buvo palankus tautosakinei veiklai. Gimęs pasakoriaus amatininko šeimoje, jis neprisirišo prie žemės, nes tėvai jos neturėjo. Dėl lėšų stokos galėjo baigti tik joniškio parapinę mokyklą. Nuo jaunytės iki pat mirties keliavo per kaimus siūdamas ir bendraudamas su žmonėmis. Sukūrė šeimą, turėjo nemažai buitinių rūpesčių, patyrė skaudžių netekčių – mirė du sūnūs, anksti neteko žmonos, kaimuose buvo pravardžiuojamas bedieviu , ciciliku . Tačiau visa tai nenuslopino jo visuomeninės veiklos. Subūręs jaunuomenę, su kitais savo krašto šviesuoliais – poetu augustinu baranausku, studentu l. Vaineikiu, tautosakos rinkėju j. Trumpuliu ir kt. – įsteigė slaptą draugiją atgaja . Jos tikslas buvo platinti Lietuviškas knygas, gaunamas iš žinomų knygnešių j. Bielinio, l. Vaineikio, s. Rupšio ir kt. , rinkti tautosaką, skleisti tautinę kultūrą, rengti Lietuviškus vakarus, kuriems muzikinę dalį paruošdavo vargonininkas ir poetas augustinas baranauskas.  varpe (1894, nr. 7) ši veikla buvo pavadinta judėjimu iš apačios . Laiške j. Šliūpui slančiauskas rašė: mes pamūšiečiuose du, būdami karštesnės dvasios iš prastų, arba paprastų, Lietuviškų artojų (viens artojus, antras kriaučius), sutarėm užsidėti savitarpinę Lietuvišką draugystę atgaja . jausdamas mokytesnių žmonių stygių savuosiuose pamūšiečiuose , imdamasis iniciatyvos, slančiauskas dažnai tarėsi su j. Šliūpu, j. Basanavičium, p. Avižoniu, j. Jablonskiu, su jais susirašinėjo, siuntė jiems savo surinktą tautosaką, kalbinę me folklorinę, etnografinę medžiagą rinkti slančiauskas pradėjo atgajos nuostatų ir aušros skatinamas. Pirmiausia užrašė liaudies medicinos žinių, parengė dainų sąsiuvinį, vėliau – stambius sakmių, pasakų, dainų rinkinius. Šalia tautosakinės veiklos rašė straipsnius aušrai, kūrė eilėraščius. Už Lietuvišką kultūrinę veiklą slančiauskas buvo kalinamas šiaulių kalėjime, trejiems metams ištremtas iš Lietuvos gyveno rygoje.

  • Microsoft Word 11 KB
  • 2011 m.
  • 8 puslapiai (811 žodžiai)
  • Mokykla
  • Guodaa
  • Matas Slančiauskas
    10 - 2 balsai (-ų)
Matas Slančiauskas. (2011 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/matas-slanciauskas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 23:31
×