Matavimai ir valdymas


Mechanikos laboratorinis darbas.

Transformatorinis poslinkių jutiklis. Transformatorinis poslinkių keitiklis.


Transformatoriniai induktyvieji jutikliai (savitarpio induktyvumo jutikliai) plačiai naudojami matavimo technikoje. Kartu su kitais keitimo elementais, ypač spyruoklėmis, jais galima išmatuoti poslinkius, pagreičius, virpesius, slėgius ir kitus fizikinius dydžius.

Reikia pasakyti, kad tarp maitinimo įtampos ir signalo įtampos bendruoju atveju yra fazių skirtumas. Šis skirtumas lygus nuliui tik esant tam tikram maitinimo dažniui. Tačiau daugeliu atvejų šis fazių skirtumas nesvarbus, kadangi jis vienodas abiem antrinėms apvijoms.

Žinoma, tokiu atveju kaip atskaitos įtaisą galima panaudoti elektroninį osciloskopą, bet jis parodys gana sudėtingą moduliuotosios amplitudės signalą. Patogiau gauti nuolatinę įtampą, kurios dydis parodytų šerdies atstumą nuo nulinės padėties, o ženklas – viršutinėje ar apatinėje padėtyje yra šerdis. Dėl to paprastai į tokio tipo matavimo sistemą įjungiami papildomi įtaisai – fazei jautrus demoduliatorius ir filtras.

Matuojant lėtus poslinkius, galima išnagrinėtos grandinės išėjime prijungti rodyklinį elektromechaninį nuolatinės srovės prietaisą. Tokio prietaiso judamoji dalis turi inerciją, todėl prietaisas veiks kaip žemųjų dažnių filtras, ir prietaiso rodmuo atitiks šerdies padėtį. Kad galėtų matuoti šerdies poslinkį į abi nulinės padėties puses, prietaisas turi turėti skalę su nuliu viduryje.

Šešių kanalų vibroaparatūra VI6 – 5 MA kartu su transformatorinių jutiklių komplektu galima matuoti virpesius, pagreičius, slėgius ir poslinkius. Rodmenys atskaitomi rodykliniu prietaisu arba užrašomi bet kokio tipo magnetoelektriniu oscilografu.

Aparatūrą sudaro maitinimo blokas BPP1, dirbantis nuo nuolatinės 27 V įtampos šaltinio, generatorių – stiprinimo blokas ir pirminių keitiklių (jutiklių) komplektas. Visi jutikliai dirba tuo pačiu principu, tik jų konstrukcijos skiriasi priklausomai nuo matuojamojo dydžio. Pirminė kiekvieno jutiklio apvija maitinama 6 kHz dažnio 16 V įtampa (nešlio įtampa), kurią duoda generatorius ir sustiprina stiprintuvas.

Matavimai ir valdymas. (2016 m. Gegužės 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/matavimai-ir-valdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 23:50