Matavimų špera. Metrologija.


Metrologijos savokos. Matavimu samprata. Kiaurymiu matavimu tolerancijos. Tolerancijos ir suleidimai. Metrologija kas yra paklaida. Spera metrologija. Metrologijos terminai. Metrologija tai. Pagrindines metrologijos savokos ir apibrezimai. Kas yra kalibrai metrologijoje.

Metrologinės sąvokos ir matavimų samprata. Metrologija. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo grandine. Matavimo vienetas. Matavimo priemonės. Matavimu paklaidos. Matavimo neapibrėžtis. Kalibravimas. Matavimo kokybė. Matmenys. Sujungimai ir suleidimai. Didžiausia jvarža. Didžiausias tarpelis. Didžiausia jvarža. Didžiausia įvarža. Didžiausias tarpelis didžiausias tarpelis. Tolerancijų ir suleidimų sistemos. Nuokrypių klasifikavimas ir norminimas nuokrypių klasifikavimas. Nuokrypių norminimas. Iso sistema. Formos nuokrypiai ir tolerancijos. Glaustinis apskritimas. Glaustinis cilindras. Tikrasis profilis. Nominalusis paviršius. Nominalusis paviršius. Paviršių padėties nuokrypiai ir tolerancijos. Suminiai nuokrypiai ir tolerancijos. Priklausomosios ir nepriklausomosios. Tvirtinimo skylių ašių padėties tolerancijos.

Perduodant informaciją ir siekiant ma­tavimų vienovės, labai svarbu, kad visi vieno­dai suprastų vartojamas sąvokas. Metrologi­joje, kaip nė viename kitame moksle, labai daug kas yra reglamentuojama tarpusavio su­sitarimu, pavyzdžiui, matuojamųjų dydžių vienetai, paklaidų įvertinimo metodai ir kt. Dėl tos priežasties metrologijos terminai yra standartizuojami tiek nacionaliniu, tiek tarp­tautiniu mastu [26].

Metrologija. Žodis metrologija sudary­tas iš dviejų graikiškų žodžių: metron - ma­tas ir logos - mokslas. Taigi metrologija -tai mokslas apie matavimus, matavimo meto­dus ir priemones jų vienovei bei reikiamam matavimų tikslumui pasiekti. Pagrindiniai met­rologijos uždaviniai yra dydžių vienetų nusta­tymas, matavimų teorijos, metodų, matavimo ir kontrolės priemonių kūrimas, matavimų vie­nodumo bei vienareikšmiškumo užtikrinimas, paklaidų vertinimo metodų kūrimas, taip pat etalonų dydžio vienetų perdavimas darbiniams etalonams.

Matavimas - tai veiksmai, kuriais siekia­ma nustatyti dydžio vertę. Dydis - reiškinio, kūno arba medžiagos esminė savybė, kuri ga­li būti kokybiškai išskirta ir kiekybiškai suras­ta. Matuojant gaunama dydžio vertė q, Kiekybinė tam tikroskiriama tikroji ir skaitinė dydžio vertė. Išmatuota dydžio vertė q, atitinkanti dydžio apibrėžimą, vadinama tikrąja. Tikroji dydžio vertė tobulai išreiškia jo kokybę ir kiekybę. Tai yra daugiau idealizuota teorinė kategori­ja, nes matuojant neišvengiama paklaidų, o tikroji vertė yra be paklaidų, ideali. Praktiš­kai galima nustatyti tik skaitinę dydžio vertę, Skaičių, esantį dydžio vertės išraiškoje. Kai kuriais atvejais nebūtina nustatyti tikro­sios dydžio vertės, pavyzdžiui, įvertinant, ar dydis atitinka nustatytą tolerancijątoks atvejis priskiriamas kontrolei. Taigi kontrolės metu nustatoma, ar tikroji dydžio vertė atitinka nustatytas vertes. Kontrolinės priemonės yra, pavyzdžiui, kalibrai, šablonai, įtaisai su elektrokontaktiniais keitikliais ir kt.

  • Microsoft Word 331 KB
  • 2010 m.
  • 3 puslapiai (6069 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aldona
  • Matavimų špera. Metrologija.
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Matavimų špera. Metrologija.. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/matavimu-spera.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 21 d. 14:05
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo