Matavimų teorijos ir praktikos kursinis darbas (2)


Matavimų teorijos ir praktikos kursinis darbas. Uždaviniai 69 psl. knyga nuo 1 iki. Sujungimų su garantuota įvarža suleidimų ir tolerancijų skaičiavimas. Minimumo maksimumo metodas. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 10 suleidimą su įvarža , nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Būtinai turi būti parodytas sujungimo brėžinys. Braižomi tolerancijų laukai pagal mastelį. Užduoties pradžioje turi būti parodytas guolis su jūsų matmenimis. Braižoma guolio žiedų ir jungiamų detalių tolerancijos laukų schema. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui , nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Atlikus skaičiavimus braižoma lygių ribinių kalibrų nominalių matmenų parinkimo schema. parodant savo matmenys. Bei braižoma kalibrų tolerancijos laukų išdėstymo schema. Nubraižyti srieginio sujungimo ir sujungimo išdrožomis arba pleištu tolerancijos laukų išdėstymo schemas , parinkus atitinkamus suleidimus. Jeigu užduotyje 7g8g tai reikia pataisyti kad antras skaičius būtų nedidesnis už pirmą. Pvz. 7g6g. Paskaičiavus ribinius varžto ir veržlės nuokrypius braižomi suleidimų tolerancijų laukai. Braižomos išdrožinio sujungimo suleidimų tolerancijų laukų schemos. Braižomos pleištinio sujungimo suleidimo tolerancijų laukai. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį , suleidimą , kontrolinių rodiklių kompleksą. Statistiškai apdoroti pateiktus duomenis. Matavimų rezultatų tvarkymas. Statistinių parametrų nustatymas. Matavimo rezultatų atitikimas teoriniam skirstinio dėsniui. Ypač didelių klaidų nustatymas. Matavimų rezultatų tvarkymas atmetus klaidą.


Pirmas pažymis bus skirtas už atlikto darbo kokybę, t.y. už dalį kurią jūs man pateiksite. Maksimalus įvertinimas 5 balai (jei gaunama <50%, darbas nebus įskaitytas).

Antras pažymis bus skirtas už gynimą. Bus testas, 5 arba 10 užduočių iš kursinio darbo ir teorijos. Maksimalus įvertinimas 5 balai (jei gaunama <50%, darbas nebus įskaitytas).

Labai svarbi darbo atlikimo tvarka, rekomenduoju rengiant kursinį darbą remtis knyga:

Kursinis darbas turi būti pristatytas dvejomis formomis: kompiuterinis ir popierinis variantai. Kompiuterinį variantą atsiusti iki gegužės 11 d. Galima siųsti tiesiai man (mkursinis@gmail.com) arba įrašyti į ką nors ir atnešti man.

Užduotis(2 lapai). Gautą popierinį variantą perkelti kompiuterį, bei perbraižyti brėžinį į Autocad’ą.(nebus užduoties darbo netikrinsiu)

Bei 3 Autocad failai arba 1 Autocad’o su 3 brėžiniais(pagrindinis užduoties brėžinys minėtas a poskyryje, bei du brėžiniai 8 ir 9 užduotis).

Gaminant ir remontuojant mašinas, neįmanoma pagaminti absoliučiai tikslių detalių. Beveik visuomet būna vienokių ar kitokių nuokrypių nuo reikiamų matmenų, t.y. apdirbimo paklaidų. Detalės ar gaminio brėžinyje dar nurodomi ne tik matmenys, bet ir jų ribiniai nuokrypiai, kurie nustato leistinosios gamybinių paklaidų variacijos zoną arba yra matmens tolerancijos lauko ribos.

Šio kursinio projekto pagrindinis tikslas išmokyti jūs savarankiškai parinkti suleidimus mašinų elementų sujungimams. Kas yra sujungimas ir suleidimas?

Suleidimas – skylės ir veleno sujungimas, priklausantis nuo įvaržų arba tarpelių dydžio. Suleidimas gali būti su tarpeliu, su įvarža arba tarpinis.

Suleidimo žymėjimo pavyzdžiai: Suleidimas žymimas 40H7/g6 arba , čia 40 – nominalusis matmuo; H,g – nurodo tolerancijos lauko padėtį nulinės linijos atžvilgiu arba pagrindinį nuokrypį; skaičiai 7,6 reiškia tikslumo kvalitetą, t.y. tolerancijos lauko dydį.

Matmens nuokrypis - tikrojo, ribinio ir nominaliojo matmenų algebrinis skirtumas.

Pagrindinis velenas - velenas, kurio matmens viršutinis nuokrypis lygus nuliui (es = 0, žymimas raide h).

Pagrindinė skylė - skylė, kurios matmens apatinis nuokrypis lygus nuliui (EI = 0, žymima raide H.).

Didžiausias, mažiausias ir vidutinis tarpeliai apskaičiuojami iš formulių: Smax= Dmax -dmin;

Nmax= dmax-Dmin; Nmin =dmin-Dmax; Nm =(Nmax + Nmin)/ 2 arba Nmax = es - EI; Nmin=ei-ES.

Suleidimo tolerancija - sujungiamos skylės ir veleno tolerancijos laukų suma: TS = Smax - Smin;

Veleno nominalusis skersmuo ir ribiniai nuokrypiai Ø. Apskaičiuokite veleno ribinius matmenis ir toleranciją.

Veleno tikrieji matmenys negali būti didesni kaip 50,015 ir mažesni kaip 49,975. Raskite ribinius nuokrypius es ir ei bei toleranciją T.

Veleno Ø85 viršutinis nuokrypis es = 0,018, tolerancija T = 0,04. Raskite apatinį nuokrypį ei.

Skylės, kurios nominalusis Ø100, didžiausias ribinis matmuo neturi būti didesnis kai Ø100,004, o tolerancija lygi 0,01. Raskite ribinius nuokrypius.

Skylės ir veleno pagaminimo matmenys atitinkamai lygūs: Ø, Ø. Raskite ribines tarpelio vertes.

Raskite suleidimo, kurio skylės Ø, veleno Ø, ribines tarpelio (arba įvaržos) vertes.

Skylės matmuo Ø. Kokie gali būti veleno ribiniai nuokrypiai, kad suleidimo tarpeliai būtų: Smax = +0,08; Smin = +0,02?

Raskite skylės ir veleno, kurių nominalusis matmuo Ø45, ribinius nuokrypius, kad gautumėte suleidimą su įvarža Nmax = 0,08, Nmin = 0,03. Skylės Dmax = 45,05, veleno tolerancija T = 0,02.

Skylės ir veleno, kurių nominalusis matmuo Ø36, suleidime turi būti tarpelis S = 0,08 ± 0,03. Veleno tolerancija ir apatinis nuokrypis: T=0,025; ei =-0,04. Raskite skylės ir veleno ribinius nuokrypius.

Skylės pagaminimo matmuo Ø, veleno Ø. Remontuojant skylė ištekinta iki Ø102,58. Kokių ribinių matmenų veleną reikia pagaminti, norint gauti pirminį tarpelio dydį?

- pataisa, įvertinanti įvaržos susilpnėjimą, veikiant išcentrinės jėgoms ir esant ištisiniam velenui ir vienodoms medžiagoms (įvertinama tik esant stambioms greitai besisukančioms detalėms);

v – apskritiminis greitis m/s; ( - medžiagos tankis kg/m3; ( išc = 0, kai detalės nesisuka.

Skylės Ø(79psl. 1.27 lent. Dopuski i posadki 1 tomas) ir veleno Ø (99psl. 1.30 lent. Dopuski i posadki 1 tomas)

Skylė: nominalusis matmuo 40,0 mm; EI ( 0; ES ( +25 m; Dmin ( 40,0 mm;

Nubraižomi įvaržų ir tarpelių tikimybiniai skirstiniai. Taigi surinkimo metu 65,91 ( visų sujungimų bus su įvarža ir 44,09 ( su tarpeliu.

Iš standartų parenkami guolio likusieji matmenys, bei guolio numeris. Remiantis rekomendacijomis (29psl. Kursinio knyga) parenkama guolio tikslumo klasė.

Turėdami guolio tikslumo klasę bei apskaičiavę apkrovimo intensyvumą Fp ir žinodami koks apkrovimas tenka vidiniam ir išoriniam žiedams, jūs remdamiesi rekomendacijomis(31psl. 3.18 lent. ir 32psl. 3.22 lent. Kursinio knyga) randate korpuso ir veleno suleidimus, o remiantis (Dopuski i posadki 1 tomas) ribinius nuokrypius.

Patikrinamas liekamasis radialinis tarpelis pagal didžiausią parinkto suleidimo įvaržą (33psl. 3.36 formulė Kursinio knyga). 3.36 formulėje naudojamas Gr iš (35psl. 3.24 lent. ir 36psl. 3.25 lent. Kursinio knyga) pasiskaitykite pastaba 35psl. Po 3.24 lent.

5. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui, nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. (kursinio knyga 52÷56psl.)

Užduotyje skaičius skliausteliuose reiškia, kad ta detalė yra pagrindinė sujungime(t.y. jei ten velenas tai gaunama veleno sistema ir jei ten skylė tai gaunama skylės sistema).

Kaip ir 4 užduotyje parenkate suleidimą remiantis rekomendacijomis(Dopuski i posadki 1 tomas: 297÷318 psl. suleidimai su tarpu; 322÷331 psl. tarpiniai suleidimai; 340÷346 psl. suleidimai su įvarža), nepamirštant užduoties sąlygų.

6. Nubraižyti srieginio sujungimo ir sujungimo išdrožomis arba pleištu tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus (kursinio knyga 38÷47psl.)

Srieginis sujungimas(kursinio knyga 38÷41psl.). Duomenys duoti užduotyje, jei neduoti tai pasirenkama pagal rekomendacijas (Dopuski i posadki 2 tomas: 702÷703 psl. arba 202psl. 20.6 lent. laboratorinių knyga).

Jeigu užduotyje 7g8g tai reikia pataisyti kad antras skaičius būtų nedidesnis už pirmą. Pvz. 7g6g.

Suleidimas parenkamas pagal sujungimo pobūdį ir pavaros tipą(kursinio knyga 43psl. 3.37 lent.) bei pagal kokį matmenį atliekamas centravimas(kursinio knyga 43psl. 3.39 lent.).

Parenkamas sujungimo tipas(prizminis, segmentinis) bei parenkami tolerancijų laukai (kursinio knyga 45psl. 3.41 lent.arba 47psl. 3.44 lent.).

Evolventinių cilindrinių išorinio ir vidinio kabinimo krumpliaratinių pavarų su tiesiais, įstrižais ir ševroniniais krumpliais tolerancijos normuojamos standartais.

Krumpliaratinių pavarų pagaminimo tolerancijos skirstomos į 12 tikslumo laipsnių. Šiuo metu krumpliaračiai gaminami nuo 3 tikslumo laipsnio; 1 – as ir 2 –as tikslumo laipsniai rezerviniai. 3...5 tikslumo laipsniai skirti preciziniams krumpliaračiams. Daugiausia vartojami 6...9 tikslumo laipsnio krumpliaračiai.

Kiekvieno tikslumo laipsnio krumpliaračiams ir pavaroms yra numatytos 3-jų rūšių tikslumo normos: kinematinio tikslumo, kabinimo tolygumo ir kontakto pilnumo.

Nepriklausomai nuo krumpliaračių ir pavaros tikslumo laipsnio yra numatyti šeši šoninio tarpo suleidimai: H; E: D; C; B ir A. Cilindrinių krumpliaračių ir pavarų pagaminimo tikslumas pateikiamas tikslumo laipsniu, o šoninio tarpo dydis – suleidimu. Krumpliaračių ir pavarų tikslumas sąlyginai žymimas sekančiai jeigu visos tikslumo normos 7 tikslumo laipsnio, o šoninis tarpas C, tai žymima bus 7-C. Kombinuojant skirtingų tikslumo laipsnių normas žymima iš eilės: kinematinio tikslumo, kabinimo tolygumo ir kontakto pilnumo normos, pvz.: 6-7-7-C.

1 pavyzdys. Duotas cilindrinis nekoreguotas krumpliaratis tiesiais krumpliais m = 4, z = 21, plotis B = 30 mm, tikslumas 7-B. Parinkti rodiklius pagal nustatytas normas, nubraižyti krumpliaračio eskizą, nurodyti tikslumo reikalavimus.

Kinematinis tikslumas: šio tipo krumpliaračiams pagal standartą rekomenduojamas rodiklių kompleksas patogus tuo, kad matavimo prietaisai yra paprasti. Matuojant dviprofilinio sukabinimo tarpcentrinio atstumo svyravimo paklaidą, galima nustatyti suminę radialinę paklaidą, taip pat galima nustatyti vieno krumplio matuojamo tarpcentrinio atstumo paklaidą f”ir.

Dalinimo apskritimas d = m . z = 4 . 21 = 84 mm. Pagal standartą [Dopuski i posadki 2 tomas] F”i = 60 (m, Fvw(Vw) = 24 (m, Fr = 42 (m, fi = 25 (m.

čia xj – j - tajo matavimo rezultatas, j=1,...,n; xia – i - tajo intervalo apatinė reikšmė, xiv– i - tajo intervalo viršutinė reikšmė.

  • Microsoft Word 504 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5496 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovydas
  • Matavimų teorijos ir praktikos kursinis darbas (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Matavimų teorijos ir praktikos kursinis darbas (2). (2017 m. Lapkričio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/matavimu-teorijos-ir-praktikos-kursinis-darbas-2.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 16 d. 07:47
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!