Matematika

1242 dokumentai
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinės regresinės analizės tikslai:. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Atrinkti x. Regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė regresinė analizė. ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 01 17
Matematikos formulės moksleiviams
9,3( 4 atsiliepimai )
Pagrindinės matematikos formulės. Algebra. Trigonometrija. Redukcijos formulės. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Laipsniai. Šaknys. Greitoji daugyba. Logaritmai. Išvestinės. Integralai. Aritmetinė progresija. Paklaidos. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 08 10
Statistikos namu darbas KTU
Užduotis. Užrašykite imties dažnį ir santykinių dažnių pasiskirstymo eilutes. Apskaičiuokite skaitines imties charakteristikas. Nubrėžkite empirinės pasiskirstymo funkcijos ir santykinių dažnių histogramos grafikus. Atsižvelgdami į ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 02 10
Matematinės formulės realiame gyvenime
Matematinės formulės ir jų panaudojimas realiame gyvenime.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 06 03
KTU matematika 2 konspektas egzaminui
10( 2 atsiliepimai )
Apibrėžkite pirmykštės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo sąvokas, užrašykite neapibrėžtinio integralo pagrindines savybes.Sudarykite funkcijos y=f(x) integralinę (Rymano) sumą atkarpoje [a b]. Apibrėžtinio integralo apibrėžimas. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 09 29
Matematikos pamokos planas
10( 2 atsiliepimai )
Bandomosios matematikos pamokos planas konspektas. Klasė Tema Perimetro ir ploto kartojimas. Įgytų žinių patikrinimas. Mokymosi situacija mokiniai jau keletą pamokų mokosi ir atlieka perimetro bei ploto skaičiavimus,. Pamokos uždaviniai ...
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 03 26
Kiekybinių sprendimų metodai kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė su kiekvienu x. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė koreliacinė ir regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 12 09
Tikimybių Teorija Ir Statistika konspektas
Aksiominis tikimybės apibrėžimas ir tikimybės savybės. Tikimybių sudėties teoremos I teorema. Bajeso formulė. Bernulio eksperimentai. Bernulio formulė. Pasiskirstymo funkcijos apibrėžimas ir savybės. Tankio funkcija ir jos savybės. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 08 15
AB Utenos trikotažas finansinė analizė
Įvadas. AB “Utenos trikotažas” pristatymas. Ab “ Utenos trikotažas ” turto analizė. Turto vertikali analizė. Turto horizontali analizė. Ab “Utenos trikotažas” nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Nuosavybės ir ...
Matematikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2011 03 18
Matematikos statistinis tyrimas
Ką veikia mokiniai laisvalaikiu. Šią temą pasirinkau, nes manau kad yra įdomu ką moksleiviai veikia laisvalaikiu- ar naudingai jie jį leidžia ar ne. Histograma. Daugiakampė. Skritulinė diagrama. Taškinė. Išvados.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2012 02 20
Matematikos formulės. Labai geros
9( 2 atsiliepimai )
Algebra trigonometrija. Trigonometrinių funkcijų savybės. Laipsniai. Šaknys. Greitoji daugyba. Logaritmai. Išvestinės. Integralai. Aritmetinė progresija. Paklaidos. Geometrinė progresija. Vieto teorema.
Matematikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 04 03
Matematika pristatymas
Matematika – kas tai? Žymiausi pasaulio matematikai. Alanas tiuringas. Archimedas. Augustinas luisas koši. Babidžas carlzas. Bernulis. Dekartas. Euklidas. Euleris. Galilėjus. Gausas. Paskalis. Pitagoras. Pjeras ferma. Pjeras simonas laplasas. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2011 03 28
Matematikos testas 7 klasei
9( 3 atsiliepimai )
Uždaviniai, su kuriais galima patikrinti, ar mokinys gali pakartoti naują informaciją. Užraša, sudarytą iš skaičių, veiksmų ženklų ir skliaustų, vadiname. Atlikę visus veiksmus gausime skaičių, kuris vadinasi. Užraša, sudarytą iš ...
Matematikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 06 29
Geometrinės figūros skaidrės
Kubas. Stačioji piramidė. Stačiakampis gretasienis. Piramidė. Ritinys. Ritinio paviršiaus išklotinė. Kūgis. Rutulys. Pabaiga.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 04 23
Mikroekonomika namų darbas 6 variantas
9,5( 2 atsiliepimai )
Teorinės užduotys. Bendrasis naudingumas gali būti apskaičiuojamas. Kaip keičiasi išlaidos ilguoju laikotarpiu? Paprastosios monopolijos tikslai. Visos Pareto optimumo sąlygos yra tenkinamos tik. Įsigyti taršos leidimai, įmonei suteikia ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 08 02
Planimetrija
10( 2 atsiliepimai )
Kampai gaunami dvi lygiagrečias tieses a ir b kertant trečiąja teise. Vienašaliai kampai. Vidaus priešiniai kampai. Atitinkamieji kampai. Išorės priešiniai kampai. Kampo kraštinių kirtimas lygiagrečiomis teisėmis. Talio teorema. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2012 07 27
Matematikos pamokos planas 3 klasei
Pamokos uždavinys: Naudodamiesi vadovėliu ir sukauptomis praeitoje pamokoje žiniomis, dirbdami grupėse ir savarankiškai, mokiniai pakartos sudėtį ir atimtį iki 100, gebės atlikti praktinio turinio užduotis.Pamokos situacija: ...
Matematikos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 12 06
Matematinės statistikos namų darbas Nr. 1
Viso 8 uždaviniai su pilnais sprendimais. Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2010 12 16
Matematikos statistinis tyrimas batų dydis
Statistinis tyrimas. Nustatyti koks vidutinis batų dydis dominuoja tarp apklaustųjų asmenų. Apklausos duomenys. Apklausos lapas. Surinkta informacija apdorota statistiniais metodais. Dažnių lentelė. Santykinių dažnių lentelė. Duomenų ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2013 03 09
Įdomūs faktai apie Matematiką
Įdomūs faktai apie Matematika. Reikia milijono? Tuomet įrodykite Endriu Belo hipotezę. Rubiko kubo „Mįslei“ įveikti užtenka 20 žingsnių. Ką galima įdomaus sužinoti iš Jūsų telefono numerio? Ką bendro turi kankorėžis ir ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 18
Tikimybiu Teorijos Kontrolinis darbas variantas Nr. 6
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos dalyko. Kontrolinio darbo užduotis.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 01 15
Matricos, determinantai. Namų darbas
9( 2 atsiliepimai )
Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite lygčių sistemą gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sudarykite gamybos planą. Kūrybinis darbas: pateikite funkcijų atvirkštinių funkcijų ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 01 03
Matematinė statistika. Paruoštukė
Hipotezė apie dispersijos lygybę skaičiui. Populiacija ir imtis. Skaitiniu imties charakteristiku skaiciavimas. Duomenu grupavimas. Pasikliautinieji intervalai. Statistinių hipotezių tikrinimas. Parametrinės hipotezės. Neparametrines ...
Matematikos šperos, Špera, 10 puslapių
2011 12 28
Matematikos linksmos užduotys
Matematika kitaip. Turas. Estafetės. Atsakymas. Koks skaičius turėtų būti įrašytas vietoj klaustuko? Atsakymas. Kam lygi raidė ? Atsakymas. Keletas teorinių klausimų, kurie, mūsų manymu, niekam nepakenktų. Kokio žymaus matematiko ir ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2016 07 04
Koreliacinė regresinė analizė ir prognozavimas
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas. Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Duomenų pateikimas bei koreliacinė analizė. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu veiksniu. Regresinė analizė. Veiksnių atrinkimas, regresinei analizei ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 03 27
Matematikos 9 klasės kurso kryžiažodis
Kas rašoma riestiniuose skliaustuose? Kas žymima n raide? Skaičių aibė. Ką patogu spręsti naudojantis diskriminantu? Pilnąją. Kas žymima ženkliuku ∪? Kuriuo būdu sprendžiant sistemą pirmiausia reikia iš abiejų lygčių išreikšti ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2013 06 06
Tikimybių teorijos namų darbai
Duota imtis. Užrašykite imties dažnių ir santykinių dažnių eilutes. Apskaičiuokite imties skaitines charakteristikas. Nubrėžkite empirines pasiskirstymo funkcijos irsantykinių dažniųhistgramos grafikus. Atsižvelgiant į santykinių ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 02 09
Statistinis darbas miego tyrimas
Įžanga. Variacinė eilutė. Stulpelinės diagramos:. Histogramos. Taškinės diagramos. Daugiakampės diagramos. Skritulinės diagramos. Tyrimo išvados.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 05 15
Lygčių sistemos
9,5( 2 atsiliepimai )
Lygčių sistema. Lygčių sistemos sprendinys. Lygčių sistemos sprendimų būdai. Žodinių uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemas.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 02 26
Matematikos naudojimas gyvenime
Matematikos taikymas gyvenime. Matematika. Formaliai matematika. Matematikai tyrinėja struktūras. Naujomis struktūromis galima sudaryti apibendrinimą. Daugelis matematikų tyrinėja tam tikras sritis. Matematikos sritys. Matematikos taikymas ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 20
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo