Matematikos konspektai

171 dokumentas
Matematikos formulės moksleiviams
9,3( 4 atsiliepimai )
Pagrindinės matematikos formulės. Algebra. Trigonometrija. Redukcijos formulės. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Laipsniai. Šaknys. Greitoji daugyba. Logaritmai. Išvestinės. Integralai. Aritmetinė progresija. Paklaidos. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 08 10
KTU matematika 2 konspektas egzaminui
10( 2 atsiliepimai )
Apibrėžkite pirmykštės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo sąvokas, užrašykite neapibrėžtinio integralo pagrindines savybes.Sudarykite funkcijos y=f(x) integralinę (Rymano) sumą atkarpoje [a b]. Apibrėžtinio integralo apibrėžimas. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 09 29
Tikimybių Teorija Ir Statistika konspektas
Aksiominis tikimybės apibrėžimas ir tikimybės savybės. Tikimybių sudėties teoremos I teorema. Bajeso formulė. Bernulio eksperimentai. Bernulio formulė. Pasiskirstymo funkcijos apibrėžimas ir savybės. Tankio funkcija ir jos savybės. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 08 15
Matematikos formulės. Labai geros
9( 2 atsiliepimai )
Algebra trigonometrija. Trigonometrinių funkcijų savybės. Laipsniai. Šaknys. Greitoji daugyba. Logaritmai. Išvestinės. Integralai. Aritmetinė progresija. Paklaidos. Geometrinė progresija. Vieto teorema.
Matematikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 04 03
Planimetrija
10( 2 atsiliepimai )
Kampai gaunami dvi lygiagrečias tieses a ir b kertant trečiąja teise. Vienašaliai kampai. Vidaus priešiniai kampai. Atitinkamieji kampai. Išorės priešiniai kampai. Kampo kraštinių kirtimas lygiagrečiomis teisėmis. Talio teorema. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2012 07 27
Neapibrėžtiniai integralai
Labai tinka norintiems išmokti neapibrėžtinius integralus. Pirmykštė funkcija ir neapibrėžtinis integralas. Pagrindinės neapibrėžtinio integralo savybės. Integravimas, įkeliant po diferencialo ženklu. Kintamųjų pakeitimas ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2012 08 16
Trikampiai ir jų savybės
Lygiasonio trikampio svaybes staciojo trikampio. Lygiašonis trikampis. Lygiakraštis trikampis. Trikampis. Statusis trikampis. Pitagoro teorema. Sinusų teorema. Kosinusu teorema. Pusiaukraštinių savybės. Pusiaukampinių savybės. Vidurinė ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 03 18
Matematinė statistika
Matematinė statistika. Generalinė aibė ir imtis. Skaitinių charakteristikų įverčiai. Vidurkio įvertis. Dispersijos įvertis. Histograma. Empyrinė pasiskirstymo funkcija. Intervaliniai įverčiai. Pasikliaujamieji intervalai. Hipotezių ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 12 12
Vidurinės mokyklos matematikos kurso apibendrinimas
Matematikos kurso apibendrinimas. Skaičiai. Aibės. Skaičiavimai. Skaičių aibės. Laipsniai ir jų savybės. Raidiniai reiškiniai ir procentai. Logaritmai ir jų savybės. Lygtis ir lygčių sistemos. Kvadratinės lygtys Vijeto teorema. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 03 01
Matematika Ribos lim
Funkcijų ribų skaičiavimas. Apibrėžimas. Vienpusės funkcijos ribos. Teorema. Neapibrėžtieji reiškiniai. Ribų skaičiavimas esant neapibrėžtumui. Ribų skaičiavimas esant. Trigonometrinių ribų skaičiavimas, esant. Apibrėžimas. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 01 19
Trigonometrija
Trigonometrijos formulynas su paaiškinimais. Kai kurių trigonometrinių funkcijų reikšmės. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Formulės, siejančios to paties argumento tigonometrines funkcijas. Redukcijos rormulės. Argumentų ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 08 02
Matematikos formulės
Dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos pilna išvestinė. Apytikris skaičiavimas diferencialais. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Liečiamoji plokštuma ir normalė. Teiloro formulė. Diferencialai. Sudėtinių funkcijų aukštesnių eilių ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 07 27
Planimetrijos konspektas
Planimetrija. Pusiaukraštinė. Pusiaukampinė. Aukštinė. Vidurinė linija. Pusiaukampinės savybė. Trikampio lygumo požymiai. Trikampio nelygybė. Trikampio ploto formulės. Trikampio panašumo požymiai. Sinusų teorema. Kosinusų teorema. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 02 07
Tikimybių teorija konspektas
Elementariųjų įvykių erdvė. Įvykių algebra. Atsitiktiniai įvykiai. Veiksmai su įvykiais (sąjunga, sankirta, skirtumas), šių operacijų savybės. Aksiominis tikimybės apibrėžimas. Paprasčiausios tikimybės savybės (įrodyti. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2016 08 05
Diskrečiųjų struktūrų egzamino konspektas KTU antras kursas
Diskrečiųjų struktūrų egzamino konspektas KTU antras kursas
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 02 26
Planimetrijos taisyklės
10( 2 atsiliepimai )
•Šio trikampio aukštinės, pusiaukraštinės ir pusiaukampinės kertasi viename taške. Šis taškas vadinamas lygiakraščio trikampio centru ir yra įbrėžtinio bei apibrėžtinio apskritimų centras.Pusiaukraštinė, nubrėžta iš ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 04 11
Integralai. Matematinė analizė ir tiesinė algebra
Matematinė analizė ir tiesinė algebra. Pirmykštė funkcija ir neapibrėžtinis integralas. Pagrindinių integralų lentelė. Neapibrėžtinio integralo savybės. Pagrindinės integravimo taisyklės. Integravimo metodai. Neapibrėžtųjų ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2010 06 28
Matricos, determinantai, tiesinių lygčių sistemos
10( 2 atsiliepimai )
Matricos. Determinantai. Tiesinių lygčių sistemos.
Matematikos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2015 03 18
Matematikos formulių konspektas
Skaičiavimai greitosios daugybos formulės. Progresijos aritmetinė progresija. Geometrinė progresija /. Matavimo vienetai ilgio matavimo vienetai. Ploto matavimo vienetai. Tūrio matavimo vienetai. Laiko matavimo vienetų sąryšiai. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 14
Kompleksinių skaičių analizė
Kompleksinių skaičių aibė ir jos elementai; kompleksinių skaičių algebrinė, trigonometrinė ir rodiklinė formos; modulis ir argumentas. Tiesinė, trupmeninė, laipsninė, rodiklinė, logaritminė funkcija, sinz, cosz. Riba, tolydumas, ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 08 16
Matematikos konspektas
Ką vadiname elementariųjų įvykių aibe? Apibrėžkite atsitiktinį, būtiną ir negalimą įvykius. Kaip jie žymimi? Kokius veiksmus galima atlikti su įvykiais? Apibrėžkite juos ir paaiškinkite. Kokie įvykiai sudaro pilnąją įvykių ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 06
Logaritmai
Logaritmas. Dešimtainis logaritmas. Natūrinis logaritmas. Pagrindinė logaritminė tapatybė. Logaritmų savybės. Sandaugos ir dalmens logaritmas. Laipsnio logaritmo savybės. Pagrindo keitimo formulė. Apskaičiuokite. Sprendimai. Logaritminė ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2013 11 28
Sinusų teorema
Trikampio kraštinės proporcingos prieš jas esančių kampų sinusams. Įrodymas. Sakykime, trikampio abc kraštines ab = c, bc = a, ca = b. Įrodysime, kad. Pastaba. Galima įrodyti, kad trikampio kraštines ir prieš ją esančio kampo sinuso ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 08 02
Bulio algebra
Bulio algebra. Bulio algebra kaip algebrinė sistema. Bulio funkcijos. Bf atvaizdavimas teisingumo lentelėmis. Bf atvaizdavimas diagramomis. Analitinis bf užrašymo būdas. Grafinis bf atvaizdavimo būdas. Matricinis bf atvaizdavimo būdas. Bulio ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2011 12 29
Įvairios matematikos formulės
Sutrumpintos daugybos formulės. Trikampio lygumo pažymiai. Funkcijos parabolės ir hiperbolės. Kvadratinės funkcijos sprendimas. Laipsniai ir šaknys. Am * an = am. Am an = am. Geometrinių figūrų plotų formulės. Aritmetinės progresijos ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 08 28
Matematikos formulynas
Pagrindinės matematikos formulės. Tiesinė algebra. Tiesinių lygčių sistemos. Vektorinė algebra. Analizinė geometrija. Tiesė plokštumoje. Plokštuma. Antros eilės kreivės. Eilutės. RIBOS. Diferencialinis skaičiavimas. Diferencijavimo ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 04 18
Planimetrijos teorija
1.Jei trikampio 2 kraštinės yra lygios, tai jis vadinamas lygiašoniu. Lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygūs. Lygiašonio trikampio aukštinė, nubrėžta į pagrindą, yra ir pusiaukampinė, ir pusiaukraštinė. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 05 23
Nelygybės ir jų sprendimo būdai
Mokymo ciklo „Rodiklinė funkcija. Lygtys ir nelygybės“. Trumpalaikis planas. Bendra informacija. Pagrindinės mokymo ir mokymosi priemonės. Mokymo ir mokymosi turinys. Tema, pamokų temos, valandos. Uždaviniai. Mokymosi veiklos, metodai. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2014 10 15
Planimetrijos taisyklės konspektas
Lygiašonis trikampis. Lygiakraštis trikampis –. Trikampio ploto formulė. Stataus trikampio ploto. Lygiakraščio trikampio plotas. Pitagoro teorema. Sinusų teorema. Kosinusų teorema. Trikampio pusiaukraštinė. Trikampio pusiaukampinė. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 06 06
Planimetrijos teorija konspektas (2)
Trikampio pusiaukraštinių savybės. Trikampio pusiaukampinių savybės. Trikampio vidurine linija. Trikampio vidurinės linijos savybės. Lygiašonio trikampio savybės. Lygiakrščio trikampio savybės. Stačiojo trikampio. Sinusų teorema. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 05 16
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo