Matematikos kursiniai darbai

49 dokumentai
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinės regresinės analizės tikslai:. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Atrinkti x. Regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė regresinė analizė. ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 01 17
Kiekybinių sprendimų metodai kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė su kiekvienu x. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė koreliacinė ir regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 12 09
Koreliacinė regresinė analizė ir prognozavimas
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas. Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Duomenų pateikimas bei koreliacinė analizė. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu veiksniu. Regresinė analizė. Veiksnių atrinkimas, regresinei analizei ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 03 27
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis darbas (4)
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis darbas.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 03 08
Turto nusidevėjimas
Turto nuvertėjimo skaičiavimo metodai. Verslo sprendimų matematinių modelių projektinis darbas. Vadas. Ilgalaikis turtas ir jam taikomi nuvertėjimo skaičiavimo metodai. Lentelė. Tiesinis vidurkių metodas. Lentelė. Vidurkių atidirbtų ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 20
Įmonės VMI deklaravimas
Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Pirkimo pvm apskaičiavimas. Atskaitomas ir neatskaitomas pvm. Pardavimo pvm apskaičiavimas. Mokėtinas į biudžetą pvm apskaičiavimas. Nekilnojamo turto mokesčio deklaracija. Nekilnojamo ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 07 29
Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas projektas
Įvadas. Ekonominių rodyklių skaičiavimas. Įmonės metų gamybos apimtis ir mastas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Tiesioginės gamybos išlaidas kiekvienam gaminiui. Bendrasias metų netiesiogines išlaidas ir kiekvieno ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 01 26
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas
Koreliacinė regresinė analizė. Įvadas. Tyrimo tikslai. Darbo uždaviniai. Pradiniai duomenys, vidurkis, dispersija, vidutinis kvadratinis nuokrypis. Koreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 08 06
Informacinių komunikacinių technologijų (ikt) taikymas pradinių klasių mokiniams turintiems soecialiųjų ugdymosi poreikių (sup) matematikos pamokose
Informacinių komunikacinių technologijų (ikt) taikymas pradinių klasių mokiniams turintiems soecialiųjų ugdymosi poreikių (sup) matematikos pamokose. Įvadas. Skyrius inovatyvių mokymo (-si) metodų ir ikt taikymo prielaidos ir pagrindiniai ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 05 31
Kiekybiniai metodai kursinis darbas
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,. , Xn (n=5). Porinė regresinė analizė Y su X3, X4 ir X. Daugianarė koreliacinė regresija Y su X3, X4 ir X. Aprašyti gautus rezultatus. Tyrimo ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 04 06
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis darbas (2)
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Eksponentinė priklausomybė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozė ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 11 18
Matematiniai modeliai biologijoje. populiacijos sąveikos modeliai. konkurencijos, simbiozės,komensalizmo, mutualizmo matematiniai pagrindai.
Įžanga. Konkurencija. Klasikinis modelis. Allee efektas. Mutualizmas. Komensalizmas. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 03 29
Daugialypės tiesinės regresijos analizė kursinis darbas (2)
Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis tiesinės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis matricine forma. Modelio prielaidos. Parametrų vertinimas MK metodu. Modelio adekvatumo tikrinimas. Hipotezės apie parametrų ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 05 16
Palūkanų normų dinamika SEB ir Swedbank bankuose
Įvadas. Seb ir swedbank bankų terminuotų indėlių palūkanų normos. Terminuotų indėlių palūkanų normos dinamika Lietuvoje SEB banke 2005m. -2011m. (kas ketvirtį). Terminuotų indėlių palūkanų normos dinamika Lietuvoje Swedbank banke ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 11 18
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis (2)
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu X1,. , Xn. (n≥5). Kintamųjų atranka regresinei analizei. Porinė regresinė analizė Y su X2, X4, X. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė su X2, X4, ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 02
Kainos prognozavimas
Įvadas. Duomenys. Aprašomoji statistika. Aprašomosios statistikos apibendrinimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos apibendrinimas. Prognozė ir prognozės pasikliautinasis intervalas. Prognozės ir ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 01 20
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis geras
Paveikslėlis 1 Darbo užmokesčio priklausomybė nuo išdirbtų valandų. Paveikslėlis 2 Darbo užmokesčio priklausomybė nuo išsilavinimo. Paveikslėlis 3 Darbo užmokesčio priklausomybė nuo įmonės dydžio. Paveikslėlis 4 Slenkančio ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 11 22
Kokybinių duomenų statistinė analizė
Įvadas. Aprašomoji statistika. Dažniai, intervaliniai dažniai ir santykiniai dažniai. Bendroji programinės įrangos NVivo 8 apžvalga. Kokybinių duomenų analizė SPSS programa. SPSS duomenų matavimų skalės. Apklausų Duomenų Apdorojimas ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 05 27
Koreliacija
Užduotis. Pradiniai duomenys. Išankstinis bandymo duomenų paruošimas. Porinės priklausomybės regresijos ir koreliacijos uždavinio sprendimas. Porinės koreliacijos ir regresijos skaičiavimo supaprastinimas. Regresijos lygčių koeficientų ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2013 04 14
Akcijų kainų statistikos tyrimas
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo modelis. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 04 02
Išgyvenamumo analizė su SAS
Išgyvenamumo analizė su SAS. Turinis. Įvadas. Tikslai. Neparametriniai metodai išgyvenamumo funkcijoms įvertinti. Neparametriniai metodai išlikimo skirstiniams palyginti. Žinomi parametriniai išgyvenamumo skirstiniai ir jų pritaikymas. ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2011 12 29
Padė aproksimacija
Elementariųjų funkcijų reikšmių. Apskaičiavimo metodai. Teorija. Apie funkciją. Padė aproksimacija. Pagrindinės programos aprašymas. Darbas su programa. Programos tekstas. Tyrimo duomenys ir rezultatai. Laipsninių eilučių ir hornerio ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2014 12 01
Kiekybiniai metodai kursinis darbas (2)
Porinė koreliacinė analizė. Taikymo pvz. Porinė regresinė analizė. Taikymo pvz. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Taikymo pvz. Kuo skiriasi nuo porinės regresinės analizės? Funkcijų LINEST ir TREND taikymas. Ką jos duoda? ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 05 25
Polinominių eilučių metodas – Laipsninių eilučių ekonomizacija
Polinominių eilučių metodas – Laipsninių eilučių ekonomizacija.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 05 27
Blokinės matricos ir jų savybės
Įvadas. Blokinės matricos. Blokinių matricų daugyba. Blokinės diagonaliosios matricos. Blokinės matricos atvirkštinė. Išvados. Literatūra.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 12 03
Ekonometrijos kursinis darbas
Grafinės diagramos. Dtr. Autokoreliacija pagal Bresi ir Godfreju. Autokoreliacija pagal Durbina ir Votsona. Prognozavimas.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 11 23
Koreliacija kursinis
Įvadas. Diagramos su išvadomis. Bendros projektinio darbo bendros išvados. Literatūra. Atlikę šį projektinį darbą pastebėjome, kad mokiniams lengviau sekasi tokie dalykai kaip istorija, geografija, rusų kalba. Tai tokie dalykai, kurie ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 07 27
Palūkanų normų dinamika Swedbank ir DNB bankuose
Įvadas. „Swedbank“ ir „Dnb“ bankų palūkanų normų dinamika 2005-2011 m. „Swedbank“ banko palūkanų normų dinamika. „Dnb“ banko palūkanų normų dinamika. „Swedbank“ ir „Dnb“ bankų palūkanų normų palyginimas. ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 01 05
Kiekybinių metodų kursinis darbas
Įvadas. Pirma dalis. Kiekybinis kintamasis (dažnių ir santykinių dažnių histograma). Surasti ir pavaizduoti medianą, vidurkį, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį, pirmąjį ir trečiąjį kvartilius. Koreliacinė regresinė ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 05 16
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas 2015
Darbo tikslai. 2015 metų anglijos futbolo čempionato komandų pregalių priklausomybė nuo pasirinktų veiksnių. Duomenys. Koreliacinė porinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė analizė. Ab „Gatwick oro uosto ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 02 02
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo