Matematikos laboratoriniai darbai

38 dokumentai
Simplekso metodas
Savarankiškas darbas. Tema: simplekso metodas. Duotas standartinis tiesinio programavimo uždavinys. Išspręsti uždavinį, jeigu reikės, naudojant didelių baudų metodą.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2010 03 03
Paprastoji tiesinė regresija
Paprastoji tiesinė regresija. Tiesinė regresija. Darbo tikslas – išstudijuoti paprastąją tiesinę regresiją jos taikymo galimybes bei ribotumus. Išmokti taikyti tiesinę regresiją. Determinacijos bei koreliacijos koeficientai. Klaidų ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 29
Lauko eilučių abalizė
Įvadas į lauko eilučių analizę. Duomenų faile LAIKO_EILUTES sumažinkite N ir N+1 įrašų reikšmes po 1 vienetą Y1 ir Y2 kintamiesiems. Atlikite Y1 laiko eilutės analyze, patikrinkite parametrinio metodo taikymo prielaidas, sudarykite ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2014 04 02
Tiesinės regresijos modelio sudarymas konkrečiam uždaviniui
Uždavinio sprendimas programa ms excel. Uždavinys. Duomenys apie gaminio serijos dydį ir įpakavimo išlaidas pateikti 1 lentelėje. Sudaryti regresijos modelį. Gaminio įpakavimo išlaidų duomenys. Sprendimas. Šių duomenų grafinis ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2011 12 29
Optimizavimo metodai Matlab
Matlab'o optimizavimo pakete pateikta funkcija fmincon, padedanti spręsti optimizavimo uždavinius su apribojimais. Pasinaudodami Matlab'o priemonėmis, raskite pateiktųjų funkcijų su apribojimais minimumo taškus. Duotos funkcijos f(x) ir ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2014 04 02
Vandens vartojimo skaičiavimas
Vandens vartojimo skaičiavimas. Vidutinė paros vandens reikmė. Maksimali paros vandens reikšmė. Didžiausias suvartojamo buitinio vandens valandos debitas. Mažiausias suvartojamo buitinio vandens valandos debitas. Skaičiuojamasis sekundės ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2017 10 18
Socialinės statistikos laboratorinis darbas
Surandame x imties vidurkį. Surandame modą. Surandame medianą. Surandame x imties dispersiją. Surandame pataisytąją x imties dispersiją. Surandame x imties standartinį nuokrypį. Surandame x imties pataisytą standartinį nuokrypį. (box – ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2010 12 12
Statistinis tyrimas
Įvadas. Europos krepšinio čempionato rungtynes laimėjusios rinktinės persvara. Statistinio tyrimo imties skaitinės charakteristikos. Europos krepšinio čempionato rungtynes laimėjusios rinktinės pelnyti taškai. Statistinio tyrimo ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2011 12 29
Tikimybiniai skirstiniai
Laboratorinis darbas A. Tikimybiniai skirstiniai. Grupės sąraše numeris – Diskretusis skirstinys – paskalio; tolydusis – stjudento t. Tegu X – atsitiktinis dydis, turintis absoliučiai tolydų skirstinį su žinoma tankio funkcija ir jos ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2014 03 19
Duomenų analizė 5 laboratorinis
Duomenų grafinis vaizdavimas. Proc sort. Proc print. Dispersinė analizė. – M13 ]. Proc glm. – M12 , – M13 proc means. – M9 ]. – M5 ]. Proc gplot. Proc boxplot. – M. Koreliacinė ir regresinė analizė. – M15 ]. – M16 ]. ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2016 04 28
Nestandartinių matematikos uždavinių sprendimo metodika
SĄLYGOS „ Pagrandukas “. „ Nykštukas “. „ Gudrutis “. „ Žiniukas “. „ Matematiniai galvosūkiai “. „ Junioras “. Atsakymai ir sprendimai. Adelė ir Ona. Nė vienos. Gyvi žmonės nelaidojami. Suvalgė po 1 kiaušinį. ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2015 11 03
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Sugeneruokite N = 1000 atsitiktinio dydžio X X reikšmių. (Parametras µ - studento eiles numeris grupes sąraše, 2- studentų skaičius grupėje). Laikydami, kad tai yra populiacijos tyrimo kintamojo y reikšmės, apskaičiuokite jo vidurkį, ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 09 26
Optimizavimo metodai laboratorinis dabas nr 2 MatLab
Kauno technologijos universitetas. Optimizavimo metodai. Duotos funkcijos ) ir apribojimai ) ) x1 x2 )=( x1 – 2 + x2 – , x1 x2 )=( x1 2 + x2
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 24 puslapiai
2016 04 28
Matematikos programinės įrangos laboratoriniai darbai. Skaitiniai skaičiavimai. Simboliniai skaičiavimai
Skaitiniai skaičiavimai. Užduotis. Įvesti 2 funkcijų išraiškas. Paskaičiuoti funkcijos reikšmes naudojant. Kintamojo reikšmės įstatymą. Reikšmės priskyrimą. Nubraižyti funkcijų grafikus (2 grafikai vienoje plokštumoje) ir grafike ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 21 puslapis
2013 12 17
Duomenų analizės 3 laboratorinis
Proc print. Proc sortdata. Proc sort. Proc transpose. Proc format.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 18 puslapių
2015 11 10
Katalizinis konverteris
Įvadas. Ką daro katalizatorius ir kam jis reikalingas? Katalizatorių tipai. Katalizatoriaus – pliusai ir minusai. Kaip žinoti kada reikia keisti katalizatorių? Katalizatoriaus veikimas. Uždavinio formuluotė. Katalizatoriaus modelis. Valdymo ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 22 puslapiai
2015 04 27
Matlab programos pagrindai
Laboratorinis darbas Nr. 1. „Matlab“ programos pagrindai. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Literatūra.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 05 27
Duomenų analizė 4 laboratorinis
Duomenų grafinis vaizdavimas. Proc gchart.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2016 04 28
Verslo Matematika Funkcijos
Rodiklis Reikšmė. VP įsigijimo kaina. Grąža investavus į trąšas. Var. Rodiklis Reikšmė Mat. Apibendrinančios atlikto darbo išvados.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 05 20
Duomenu analizės laboratorinis darbas 2
Iš šios diagramos akivaizdžiai matome, kad daugiausia skaičių yra intervale (30;60) net 32, o mažiausia tik po 1 intervaluose (-120;-90) ir (-90;-60).Daugiausia skaičių yra intervaluose (16,78;18,4) ir (18,47;20,1) po 83, o ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2015 11 24
Maple 12 laboratorinis
Spręsti uždavinius naudojau Maple_12 programą. Į programą rašiau pateiktus ar savo sugalvotus duomenis, šioje programoje veikiančius raktinius žodžius (kodus), kad gaučiau reikiamus atsakymus. Laboratorinio darbo tikslas yra išmokti ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2012 12 09
MatLab Laboratorinis darbas Nr 3
Laboratorinis darbas. Vieta sprendimui ir atsakymui det a 791 det a1 =. 3730e 03 det A2 =- 2373 det A3 = 2373 det A4 =. 3730e 03 x =[ - vieta sprendimui ir atsakymui det a =. 0000 det A1 =. 0000 det A2 =. 0000 det A3 =. 0000 det A4 =. 3100e 03 ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2016 05 19
Optimizavimas ir interacijos
Solve the individual problem (execute 5 cutting plane iterations) – your personal problem is available in the Instructions to Laboratory Work #. Minimizuoti. Prie sąlygų. Iteracija. Gauname. Randame labiausiai pažeistą nelygibinį ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2017 11 23
Statistinis tyrimas:Mokytojų vėlavimas į pamokas
Mokytojų vėlavimas į pamokas. Darbo tiklas. Ištirti mokytojų vėlamimą į pamokas (minutėmis). Darbo eiga. Išvados. 2000 metų vasario mėnesį buvo stebimas ir fiksuojamas mokytojų vėlavimas į pamokas. Visi gauti duomenys surašyti ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2011 12 29
Trapecijos formulė
Trapecijų formulės metodo aprašymas ir paklaidos įvertis. Uždavinio sprendimas. Išvada. Naudota literatūra. Programa. Trapecijų formulė sudaroma integruojamą funkciją intervale [a,b] aproksimuojant dalimis tiesine funkcija. Geometriškai ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 08 02
Vieno kintamojo funkcijų minimizavimas
Kauno Technologijos Universitetas. Taikomoji Matematika. Kaunas 2014m. Iteracijos Nr. Esamas taškas xi , yi Gradiento reikšmė Naujas artinys. Esamas taškas xi , yi Gradiento reikšmė Žingsnio parametro reikšmė Naujas artinys.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2015 09 09
Dalijimo pusiau algoritmas naudojant MATLAB
Darbo tikslas. Darbo priemonės. Užduotis. Dalijimosi pusiau algoritmas. Fsolve funkcijos taikymas, paklaidų apskaičiavimas. Skriptas. Išvados. Literatūra.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2017 12 19
Dviejų kintamųjų funkcijų minimizavimas su apribojimais Transformacijų metodai (Baudų metodas)
Dviejų kintamųjų funkcijų minimizavimas su apribojimais Transformacijų metodai (Baudų metodas).
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2016 11 29
Funkcijų diferencijavimas Pirmykštės funkcijos sąvoka Supratimas apie diferencialinės lygties sprendinį
Funkcijų diferencijavimas Pirmykštės funkcijos sąvoka Supratimas apie diferencialinės lygties sprendinį. Darbo tikslas. Darbo eiga. Priemonės. Integruojame antrąją funkciją integruojame penktąją funkciją Integruojame šeštąją ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 12 13
Geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankio nustatymas
Geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankio nustatymas.Tikslas, priemonės, išvados.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2018 11 02
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo