Matematikos namų darbai

79 dokumentai
Statistikos namu darbas KTU
Užduotis. Užrašykite imties dažnį ir santykinių dažnių pasiskirstymo eilutes. Apskaičiuokite skaitines imties charakteristikas. Nubrėžkite empirinės pasiskirstymo funkcijos ir santykinių dažnių histogramos grafikus. Atsižvelgdami į ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 02 10
Mikroekonomika namų darbas 6 variantas
9,5( 2 atsiliepimai )
Teorinės užduotys. Bendrasis naudingumas gali būti apskaičiuojamas. Kaip keičiasi išlaidos ilguoju laikotarpiu? Paprastosios monopolijos tikslai. Visos Pareto optimumo sąlygos yra tenkinamos tik. Įsigyti taršos leidimai, įmonei suteikia ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 08 02
Matematinės statistikos namų darbas Nr. 1
Viso 8 uždaviniai su pilnais sprendimais. Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2010 12 16
Tikimybiu Teorijos Kontrolinis darbas variantas Nr. 6
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos dalyko. Kontrolinio darbo užduotis.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 01 15
Matricos, determinantai. Namų darbas
9( 2 atsiliepimai )
Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite lygčių sistemą gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sudarykite gamybos planą. Kūrybinis darbas: pateikite funkcijų atvirkštinių funkcijų ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 01 03
Tikimybių teorijos namų darbai
Duota imtis. Užrašykite imties dažnių ir santykinių dažnių eilutes. Apskaičiuokite imties skaitines charakteristikas. Nubrėžkite empirines pasiskirstymo funkcijos irsantykinių dažniųhistgramos grafikus. Atsižvelgiant į santykinių ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 02 09
Statistinis darbas miego tyrimas
Įžanga. Variacinė eilutė. Stulpelinės diagramos:. Histogramos. Taškinės diagramos. Daugiakampės diagramos. Skritulinės diagramos. Tyrimo išvados.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 05 15
Matematinės statistikos namų darbas 40 variantas
Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2016 11 09
Taikomoji matematika. Namų darbas
9,5( 2 atsiliepimai )
Technologinės montavimo schemos sprendimas saw metodu. Technologinės montavimo schemos sprendimas topsis metodu vektorinis normalizavimas. Technologinės montavimo schemos sprendimas topsis metodu tiesinis normalizavimas. Technologinės montavimo ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2012 02 17
Tikimybių teorija sprendimai
Sprendimas. Hipotezės. Sprendimas. Grąžinamoji imtis. Negrąžinamoji imtis. Sprendimas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 10 24
Ekonometrijos namų darbas (3)
Ekonometrijos namų darbas. Atliko gr. St. TVf –. Šimkūnaitė Tikrino Doc. Užduočių atlikimas. Atliekama daugialypė regresinė analizė.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 05 25
Matematika gyvenime
Paprastas matematikos pritaikymo pavyzdys gyvenime. Tinka mokiniams. Apie paveikslo tapybą ir išlaidas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 01 24
Strypinių konstrukcijų skaičiavimas baigtinių elementų metodu
Taikomoji matematika ir mechanika. Namų darbo Nr. “ Strypinių konstrukcijų skaičiavimas baigtinių elementų metodu “. Taikant integralinę formulę nustatyti tempaimo ar gniuždomo ir lenkiamo elemento trujų nurodytų standumo matricos ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2015 11 09
Skaičiavimai daugiatiksliais sprendimų priėmimo metodais
Titulinis lapas. Namų darbo užduotis. Įvadas. Tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodika. Santykinių rodiklių reikšmingumų nustatymas rangavimo metodu. Paprastųjų svorių sudėjimo metodas (SAW). Prioritetiškumo nustatymas pagal artumo ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2017 10 27
Matematikos kontrolinis darbas nr.2 variantas 17
Kontrolinis darbas Nr 2. 17variantas (sprendimas). Apskaičiuokite integralus. Apskaičiuokite plotą figūros, apribotos linijomis. Apskaičiuokite tūrį sukinio, gauto sukant duotomis linijomis apribotą figūrą apie OX ašį. Apskaičiuokite. ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 08 28
Kompanijos „Bega“ analizavimas
Ivadas. Tikslas. Aptarti „ Bega“ imone ir paslaugas kurias si imone teikia. Uzdaviniai. Trumpai pristatyti „Bega“ imone. Pristatyti imones „Bega“ teikiamas paslaugas. „Bega“. Kompanijos teikiamos paslaugos. Kroviniu gabenimas ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 10 28
Taikomoji matematika namų darbas 4 variantas
2 kurso statybos inžinerijos matematikos pirmas namu darbas 4 variantas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 03 28
Neparametrinių hipotezių tikrinimas
Trečias uždavinys. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Žinoma 50 požymio reikšmių . Atsižvelgę į 1 uždavinyje nubrėžtos santykinių dažnių histogramos pavidalą, suformuluokite neparametrinę hipotezę H1 : X N(a,), t. y., kad ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 07 22
Tiesinė algebra. Vektorinės algebros ir analizinės geometrijos elementai
Pagrindiniai uždaviniai: studentai, išklausę tiesinės algebros ir analizinės geometrijos teorijos kursą ir atlikę šios temos praktines užduotis, turi:. Žinoti matricos sąvoką ir atlikti veiksmus su matricom. Žinoti determinanto sąvoką ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 11 25
KTU Matricos namų darbas
Ktu matematikos namų darbas. Matricos 5 variantas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 11 21
Matematinės statistikos savarankiškas darbas
Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , dispersiją s2, patikslintąją ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 30 puslapių
2012 02 10
Matematikos statiskos namu darbas 18 variantas
Viso 8 uždaviniai su sprendimais. Uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 39 puslapiai
2016 11 09
Matematika 3 statistikos namų darbas 16 variantas
Matematikos namų darbas 16 variantas. Uždavinys Duota.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2014 12 04
Matricos namų darbas
Atlikti veiksmus su matricomis. Apskaičiuoti determinantą. Išspręsti lygčių sistemą. Kampo acd didumą (laipsniais);. Trikampio abd plotą. Rasti plokštumos (bcd) lygtį. Rasti: tiesės, einančios per tašką c lygiagrečiai tiesei bd, ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 08 28
Pitagoro išradimai
Pitagoro išradimai. Pitagoras. Gimė samo saloje. Daug keliavo. Svarbiausi jo išradimai. Išrastą pitagoriškąjį kvadratą. Buvo sukūręs muzikos harmonijos teoriją. Atsirado skaičių teorija. Geometrinės algebros užuomazgos. Proporcijų ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 03 04
Sukiniai
Sukiniai. Ritinys. Kūgis. Rutulys. Užduotys. Atsakymas. Užduotys. Atsakymas. Užduotys.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2013 11 06
Geometrinės figūros skaidrės (2)
Geometrinių figūrų yra visur. Susipažinkime ir palyginkime plokštumines bei erdvines figūras. Susipažinkime kubas. Paskaičiuokim kubelius. Susipažinkime keturkampė prizmė (stačiakampis gretasienis). Susipažinkime trikampė prizmė. ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 29 puslapiai
2013 05 31
Koreliacija namų darbas
Septintas uždavinys. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2018 06 21
Verslo sprendimų paramos sistemos. Statistinis darbas
Sakykime, kad po 5 metų, jūs norite nusipirkti namą, kurio vertė p (p paskaičiuojamas pagal algoritmą). Galima tam tikrą sumą padėti pagal depozitą su 100 proc. Metinių palūkanų. Kiekvienų metų pabaigoje jūs norite pasiimti ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2012 04 06
Diskrečiosios matematikos namų darbai
Apibrėžimai ir paaiškinimai. Uždavinių sprendimas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2014 11 24
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo