Matematika (27)

Matematikos formulės, konspektai. Tikimybių teorija, algebra, matematinė analizė, geometrija. Visų krypčių matematikos darbai mokiniams ir studentams.
925 dokumentai
Matematinių sistemų modeliavimo 1 kolio špera
Tolydus medelis. Tolydus atvejis. Tiesinių dif. Lygčių sprendinių stabilumas. Dviejų tiesinių dif. Lygčių sistemos fazinę erdvė.
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 11 10
Matematinių sistemų modeliavimo kolio špera
Sandara apie sudėtingą sistemą. Drugelio efektu. Matematinio modeliavi mo technika. Sudarant mat. Modelius reiktų laikytis tokių principų. Sprendimo metodai. Matematinių modelių klasifikavimas. Matematiniai modeliai gali būti tiesiniai arba ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2015 11 10
Matematiškiausio mokinio apdovanijomas
Matematiškiausio mokinio apdovanijomas. Taurių atsiradimo istorija. Analizuojame pasirinktą temą, pateikiame informaciją iš ko gaminama produkcija. Apdovanojimų pavyzdžiai. Taurei gaminti naudosime. Eskizai. Galutinis eskizas. Koregavimo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 02 24
Matlab dinaminis uždavinys
Transporto priemonių dinamika. Namų darbai. Var. Variantas. Principinė uždavinio schema. Matematinio modelio sudarymas. Skaičiavimams naudojame Lagranžo II tipo lygtį. Sistemos kinetinė energija. Sistemos potencinė energija. Disipacinė ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 01 14
MatLab Laboratorinis darbas Nr 3
Laboratorinis darbas. Vieta sprendimui ir atsakymui det a 791 det a1 =. 3730e 03 det A2 =- 2373 det A3 = 2373 det A4 =. 3730e 03 x =[ - vieta sprendimui ir atsakymui det a =. 0000 det A1 =. 0000 det A2 =. 0000 det A3 =. 0000 det A4 =. 3100e 03 ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2016 05 18
MatLab Laboratorinis darbas Nr 5
Vienoje koordinačių ašyje nubrėžkite grafikus ir , kai x kinta nuo -3 iki 3 žingsniu 0,1. Grafikų spalvos turi būti skirtingų spalvų ir linijos tipo. Taip pat užrašykite legendą.x= -3:0.1:3;Viename lange, bet skirtinguose ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 05 18
Matricos geometrijoje
Matricos geometrijoje. Posiūkiai plokštumoje. Judesys plokštumoje. Matricos rangas. Matricos rango savybės. Bazinis minoras sutampa su matricos rangu. Matricos tikrinės reikšmės ir vektoriai. Tikrinis vektorius. Matricos A tikrine reikšme. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 10 04
Matricos tikrinių reikšmių ir tikrinių vektorių radimas
Matricos tikrinės reikšmės ir tikriniai vektoriai. Išsamiau – pakartoti iš algebros konspekto. Taikymai? Charakteristinis polinomas. Duomenų įvedimo tikrinimas „Excel“ priemonėmis. Informaciniai pranešimai. Pavyzdys. Duomenų ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 10 22
Matricų skaičiavimas namų darbas
VIII. 18. Trijų gamintojų ekonominės sistemos technologinė matrica A. Patikrinkite ar ekonominė sistema su šia technologine matrica produktyvi? Koks turi būti gamybos planas X=(x1 x2 x3), kad būtų patenkinta paklausa C.Ats.: ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 05 06
Medžiagos tankis, tankio nustatymas
Medžiagos tankis, tankio nustatymas. Kiek atomų telpa į 1 cm³. Kaip skaičiuiojamas tankis. Kokia raide žymimas tankis? Kokia tankio skaičiavimo formulė. Kokie tankio matavimo vienetai? Kaip nustatyti tankį? Įdomu. Uždaviniai.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2018 01 18
Merseno skaičiai
Merseno skaičiai. Tikslas. Atskleisti kas yra merseno skaičiai, paaiškinti jų istorija, ir jos kūrėjus. Merseno skaičių istorija 2. Merseno skaičių faktai 3. Merseno skaičių pavyzdžiai. Merseno skaičių istorija. Merseno ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 12 05
Metinis laikraščių tiražas mln. egzempliorių
Įvadas. Tyrimo objektas ir problemos aptarimas. Analitinė - metodinė dalis. Tiriamoji dalis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Matematikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2012 06 14
Metrologinių tyrimų apdorojimas
Teisinė metrologija. Verčių skalės. Žemės drebėjimo stiprumas ir intensyvumas. Vėjo verčių skalė. Sąvokos.
Matematikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 04 21
Mokėjimo srautai ir finansinės rentos
Mokėjimų srautų analizė. Mokėjimų srautai ir finansinės rentos. Sukaupta (sukaupta) paprastos rentos suma. Kaupimo koeficiento sn;i priklausomybė nuo palūkanų normos. Sukauptų sumų lentelė. Dabartinė paprastos rentos vertė. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2014 01 05
Nacionalinio produkto rodiklių skaičiavimas. Atskirų veiksnių įtakos bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos pakyčiams ir bvp analizė
Nacionalinio produkto rodiklių skaičiavimas. Atskirų veiksnių įtakos bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos pakyčiams ir bvp analizė.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 01 19
Namų darbų krūvis
Namų darbų krūvis. Tikslas. Ar didelis namų darbų krūvis? Ar ankstesnėje mokykloje jų buvo užduodama. Kaip manote, kas lemia jų krūvį? Kurioje pamokoje jų yra užduodama daugiausiai? Ar lieka laiko kitiems užsiėmimams? Ar visada juos ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 01 07
Neapibrėžtiniai ir apibrėžtiniai integralai
Neapibrėžtiniai ir apibrėžtiniai integralai NEAPIBREZTINIS INTEGRALAS. Diferencialas. Diferencialo savybes. Pirmykste funkcija ir neapibreztinis integralas. Pagrindiniai integravimo metodai ikelimas po diferencialo zenklu. Racionaliu funkciju ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2017 06 08
Nesutaikomieji įvykiai
Įvykiai A ir B yra nesutaikomieji. Nepriklausomieji įvykiai. Nesutaikomieji įvykiai.
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 05 25
Netiesioginis integravimas ir apytikslinis skaičiavimas
Netiesioginis integravimas ir apytikslinis skaičiavimas.
Matematikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 10 04
Normalusis skirstinys
Antras uždavinys. Normaliojo skirstinio. Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas. Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Obligacijų kainos ir kurso nustatymas
Paskolų ir obligacijų vertinimas. Obligacijos be būtino apmokėjimo su periodišku palūkanų išmokėjimu. Obligacijos be periodiško palūkanų išmokėjimo. Obligacijų su vienkartiniu apmokėjimu ir periodiniu pajamų išmokėjimu vertinimas. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 01 05
Operacijų tyrimas
Įvadas. Uždavinys apie reklamą. Uždavinys apie dažų gamybos eiliškumą. Uždavinys apie greitają pagalbą. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Priedai.
Matematikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2015 03 23
Operatoriaus kanoninės matricos ir bazės
Operatoriaus kanoninės matricos ir bazės. Sia matricos forma vadina normaline frobeniuso forma. sios formos pagrindiniai blokai - tai operatoriaus charakteristinio polinomo kaniniame skaidinyje. Esanciu neredukuojamu polinomu laipsniu p. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2010 03 03
Optimalaus gamybos plano sudarymas projektas
Uždavinys. Įmonė UAB „Vilniaus konservai“ gamina dvejas populiarias uogienes U1 ir U. Sudarome lentelę. Sukuriame nelygybių sistemą. Sukuriame uždavinio grafinį sprendimą. Atliekama skaičiavimus. Apibendrinimas.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 12 19
Optimalios gamybos planas Staliukai iš ratlankių
„Staliukai iš ratlankių“. Matematikos savarankiškas darbas. Darbo tikslas. Naudojantis optimalaus planavimo uždavinių grafiniu sprendimu sukurti tokį verslo planą. Sąlyga. Planuojame gaminti staliukus iš 2 ir 3 ratlankių su ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 19
Optimalus gamybos planas projektas
Optimalus gamybos planas matematikos savarankiškas darbas. -11-12 Vilnius. Problema. Miesto savivaldybė nori. Tiekėjas A už 1500 eurų gali pristatyti 25 šviestuvų. Tiekėjas B už 1600 eurų gali pristatyti 30 šviestuvų. Klausimas. Kiek ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 12 19
Optimizavimas ir interacijos
Solve the individual problem (execute 5 cutting plane iterations) – your personal problem is available in the Instructions to Laboratory Work #. Minimizuoti. Prie sąlygų. Iteracija. Gauname. Randame labiausiai pažeistą nelygibinį ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2017 11 22
Optimizavimo metodai laboratorinis
Darbo tikslas. Teorinė dalis. Būtinos ir pakankamos minimumo sąlygos. Darbo užduotys ir rezultatai.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 30 puslapių
2017 04 26
Optimizavimo metodai Populiacijos generavimas
Pradinės populiacijos generavimas. Pavyzdžiui, surinkus tokią komandą, gausime pradinę populiaciją. Dvejetainio skaičiaus vertimas į dešimtainį. Tikslo funkcija. Kryžminimo populiacijos sudarymas. Patikrinkim, ar pagerėjo populiacijos ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 23 puslapiai
2017 11 22
Optinės iliuzijos matematikoje
Optinė iliuzija. Įvadas. Darbo tikslas. Optinė iliuzija. Kuri figūra didžiausia? Kiek pagaliukų matote? Kuris langelis tamsesnis? Kuris rutuliukas didesnis? Kreivas paveikslėlis ar ne? Vienodai nuspalvintos figūros dėlionėse yra ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 03 07
×