Matematika (36)

1156 dokumentai
Procentinių normų ekvivalentiškumas
Procentinių normų ekvivalentiškumas. Kontrakto sąlygų keitimas. Procentinių normų ekvivalentiškumas. Ekvivalentinių normų sistema. Paprastos palūkanų normos ir diskonto normos ekvivalentiškumas. Paprastų ir sudėtinių procentinių ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2014 01 06
Promilė
Promilėmis taip pat yra skaičiujamas vandens druskingumas. Vandens druskingumas jūrose. Uždavinys. Atsakymai.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 06 22
Promilės
Promilės. Kas yra promilės? Tūkstantoji skaičiaus dalis. Promilės žymimos ‰ 1‰ =. Naudojimo pavyzdžiai. Matuojamas jūros vandens druskingumas pavyzdžiui „Vidutinis druskingumas yra 35 ‰“. Skaičiavimas promilėmis. Baltijos ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 09 28
Proporcingumo uždaviniai
Proporcingumas. Sprendžiame ((tiesiogiai proporcingi). (atvirkščiai proporcingi dydžiai). Sprendžiame (Išvežti kroviniui reikia 12 sunkvežimių. Gaminant bronzą. Sprendžiame.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 05 07
Raidiniai reiškiniai
Raidiniai reiškiniai. -Prisiminkime ką mes žinome apie reiškinius. Reiškinius sudarytus. Reiškinys 2 ∙ 16 + 3 ∙ 10 Atsakymas 62 km. Ką žymi raidė.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 03 29
Raidiniai uždaviniai
Raidiniai uždaviniai. Pirmasis uždavinys. Onutė per vieną dieną pririnko vieną krepšį pomidorų. Antrasis uždavinys. Petrui skoloje 3 draugai, vienas iš jų atidavė x skolos. Trečiasis uždavinys. Tadas ir Arnas. Ketvirtasis ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 01 18
Realizuota produkcija
Uždavinys. Lentelėje pateiktos įmonės septynerių metų realizuotos produkcijos apimtys yt (tūkst. Lt). Apskaičiuoti realizuotos produkcijos apimtį 2008 m. Ir nustatyti pasikliautinumo intervalus 95% patikimumu. Realizuotos produkcijos ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2011 12 29
Regresinė analizė
Pirmajame 2014 metų modelyje padidinus laivų skaičių 10% ir sumažinus geležinkelių į uostą atvežtų krovinių kiekį 5% galima pastebėti nežymų 2014 metų krovos mažėjimą 9% (-1,9 mln. Tonų). Taigi didesnis laivų skaičius bei ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 10 28
Reikiamų ženklų rašymas, pamokos planas
Reikiamų ženklų rašymas. Dalykas matematika. Pamokos tema reikiamų ženklų rašymas. Pamokos tipas įtvirtinimo atidumo formavimas. Mokymo(si) metodai individualus darbas, klausymasis. Uždaviniai.
Matematikos planai, Planas, 4 puslapiai
2020 02 27
Reiškinio reikšmės radimas
Reiškiniai. G. Kl. Reiškinio reikšmė. Rasti reiškinio f(xReiškinys f(x) = ax + b. Grafikas – tiesė. Jai nubrėžti reikia mažiausiai 2 taškų. Reiškinys f(x) =. Grafikas – hiperbolė. Jai nubrėžti reikia mažiausiai 8 taškų 4 ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 01 13
Romėniški skaičiai
Romėniški skaičiai. Romėniški skaičiai – skaičių sistema naudota Senovės Romoje. Romėniškų skaičių žymejimas 1=i. Rašydami skaičius romĖnai laikėsi keturių taisyklių. Kai ženklai vienas po kito išdėstomi pagal jų ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 04 23
Rutulio spindulys
Apskaičiuokite rutulio spindulį jei jo tūris lygus 36 dm.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2015 04 08
Sakralinė geometrija
Sakralinė geometrija. Greta Gerulaitytė 7c. Kas tai yra sakralinė geometrija? Tai geometrija naudojama religinių struktūrų planavimui ir statymui. Pavyzdžiai gamtoje. Apskritimas. Simbolizuoja visko pradžią, žmogaus vidinę erdvę. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 26
Sąlyginė tikimybė
Įvadas. Tikimybės. Sąlyginė tikimybė. Uždaviniai.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2018 03 06
Savarankiškas darbas veiksmai su matricomis 2 variantas
Microsoft Equation , MachType , MS Excel. Pastaba Pristačius darbus vėliai negu nurodyta , vertinimas mažinamas. Savarankiško darbo užduotis 2 variantas.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 12 07
Savybių teorija
Disjunkcija. Konjunkcija. Implikacija. Predikatų logika. Pavyzdžiai. Paryškinti žodeliai atitinka implikaciją tuose sakiniuose, kurių turinys apima esamojo arba būsimojo laiko tęstinį veiksmažodį. Sakiniuose, kurių turinys reiškiamas ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2010 10 18
Senoviniai skaičiavimo būdai ir skaičių piramidės
Senoviniai skaičiavimo būdai ir skaičių piramidės. Senoviniai skaičiavimo būdai. 2. Skaičių piramidės. Visais laikais žmonėms reikėjo skaičiuoti. Abakas-pirmasis skaičiavimo prietaisas. Pirmasis žinomas skaičiavimo prietaisas ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 10 06
Senoviniai vakarų Europos uždaviniai
Senoviniai vakarų Europos uždaviniai. Dėstytojas Juozas Banionis _. Literatūra type lt id 568 http // istorijatau. Lt dokumentai katedros filosofijos Gutauskas Gutauskas Filosofijos ivadas. Lt problemos article viewFile Sprendinys kai ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 11 29
Šeši Žymiausi Lietuvos matematikai
Žymiausi Lietuvos matematikai. Šeši žymiausi Lietuvos matematikai. Žinomiausi ir labiausiai Lietuvai nusipelnę matematikai yra Marcelinas Šikšnys. Septyni žymiausi Lietuvos matematikai. Septynių matematikų nuopelnai. Antanas ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 04 10
Sfera
Sfera. Sfera yra idealiai apvalus geometrinis objektas. Suaugę kvėpuoja plaučiais bei visu kūno paviršiumi, lervos – žiaunomis ir per odą. Kokosas, paprastai vadinamas kokoso riešutu. Tai daugiametės žolės su ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 04
Simetrija gamtoje projektas
Simetrija gamtoje. Simetrija taško atžvilgiu kai yra dvi figūros ir toks taškas tarp jų. Simetrija taško atžvilgiu. Simetrija tieses atžvilgiu Dvi figūros yra simetriškos tiesęs atžvilgiu. Simetrija tieses atžvilgiu. Veidrodinė ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 12 03
Simetrija koordinačių sistemoje
Simetrija koordinačių sistemoje. Pirmoji užduotis. Užduotis koordinačių sistemoje nupiešti namuką pagal duotus taškus ir pavaizduoti simetriją x ašies atžvilgiu. Antroji užduotis. Užduotis nupiešti šį drugelį koordinačių ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 09 03
Simetrija projektas
Simetrija. Įžanga. Simetrija. Simetrijos pavyzdžiai gamtoje. Figūros simetriškos tiesės atžvilgiu. Figūros simetriškos tiesės atžvilgiu pavyzdžiai. Figūros simetriškos taško atžvilgiu. Figūros simetriškos taško atžvilgiu ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 03 01
Similar triangles
Triangles. Dictionary. Triangle - trikampis Vertex. Types of triangles. Equilateral triangle all sides and angles have the same length. A right triangle has one of its interior angles measuring 90°. Triangle with one interior angle measuring more ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 01
Sinusas, kosinusas, tangentas
Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas, kosinusas ir tangentas. Statusis trikampis, tai trikampis, kurio vienas kampas yra status(lygus 90 laipsnių). Trigonometrija tai. Sinusas. Kosinusas.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 05 12
Sistematikos pristatymas
Kuo užsiimate? Kokio stiliaus rūbus renkatės? Kokius rūbus labiausiai mėgstate? Kur perkate drabužius? Kodėl renkatės būtent tokio stiliaus drabužius? Ko labiausiai pasigedote ieškodami sau rūbų? Jūsų nuomone, kas svarbiausia ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 04 06
Skaičiai ir statistika apie Klaipėdą
Skaičiai ir statistika apie klaipėdą. Skaičius. Iš Klaipėdos eina trys magistraliniai keliai  . Yra trys laikrodžiai. Klaipėdoje yra trys ligoninės. O kiek yra požeminių perėjų ? Klaipėdoje yra. Gyventojų skaičius pagal lytį. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 10 29
Skaičiaus 4 daugybos lentelės kartojimas ir dalyba
Tema. Mokymosi situacija. Pamokos uždavinys. Metodai. Mokymosi priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2020 03 07
Skaičių aibės, iracionaliųjų skaičių veiksmai
Skaičių aibės, iracionaliųjų skaičių veiksmai. Aibė. AIBĖ-tam tikrą savybę tenkinančių objektų rinkinys. AIBĖS ELEMENTAI- aibę sudarantys objektai. (pvz? Natūralieji skaičiai. Natūralieji skaičiai - teigiamieji sveikieji ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 04 07
Skaičių dalumas
Natūralųjų skaičių dalumas. Šią pamoką prisiminsime. Kas yra daliklis, kartotinis dalumo požymius. Daliklis. =2 20 dalikliai 2 10 5 4 Užduotis. Parašykite skaičių 12, 67, 25, 30 daliklius. Kartotinis. Raskite po 5 skaičių 3 5 11 ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 06 10
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo