Matematika (4)

1075 dokumentai
Matricos
9( 2 atsiliepimai )
Užduotys su sprendimu. Apskaičiuokite. Produktai P1, P2, P3 parduoti atitinkamai po 70Lt, 55Lt, ir N+30Lt. Per savaitę įmonė pardavė P1 produktų 40 vienetų, P2 produktų 45 vienetus, P3 produktų 52 vienetus. Užrašykite kainų ir ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 05 16
Pitagoras referatas
Įvadas. Pitagoro biografija. Nealgebriniai teoremos įrodymai. Paprasčiausias įrodymas. Senovės kiniečių įrodymas. Senovės indų įrodymas. Euklido įrodymas. Algebriniai teoremos įrodymai. Įžanga. Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. ...
Matematikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 07 27
Planimetrijos taisyklės
10( 2 atsiliepimai )
•Šio trikampio aukštinės, pusiaukraštinės ir pusiaukampinės kertasi viename taške. Šis taškas vadinamas lygiakraščio trikampio centru ir yra įbrėžtinio bei apibrėžtinio apskritimų centras.Pusiaukraštinė, nubrėžta iš ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 04 11
Geometrinės figūros erdvėje ir plokštumoje skaidrės
Geometrinės figūros erdvėje ir plokštumoje. Erdvinių ir geometrinių figūrų palyginimas. Pamokos uždavinys. Geometrinių figūrų yra visur. Apsidairykime. Susipažinkime ir palyginkime plokštumines bei erdvines figūras. Kubas. Keturkampė ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 05 16
Matematikos pamoka planas
Matematikos pamoka integruota su pasaulio pažinimo pamoka. Tema Matavimai. Pakeliaukime po Lietuvą. Tikslai ir uždaviniai. Formuoti skaičiavimo įgūdžius, pakartoti dviženklių skaičių sudėtį,mokyti remtis surastais duomenimis, atlikti ...
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 08 07
Matematinis prognozavimas
Turinys. Prognozavimas, kas tai? Kiekybiniai prognozavimo metodai. Naiviosios prognozės. Sąvokos ir žymėjimai. Duomenų pavidalo analizė. Išlyginimo metodai. Atsitiktinis duomenų kitimo pavidalas. Slenkamojo vidurkio metodas. Pavyzdys. ...
Matematikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 12 29
Skaidrės apie matematiką Pitagoras samietis
Pitagoras samietis. Janėnų mistikas, filosofas ir matematikas. Nuo antikos laikų jį laikė pitagoro teoremos formuluotuoju. Pitagoro teorema. Pitagoro teoremos įrodymas. Egzistuoja daugybė pitagoro teoremos įrodymų. Šį pasiūlė ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 04 10
Matematika kasdien skaidrės
9,5( 2 atsiliepimai )
Matematika kasdien. Matematika rytais. Rytais aš keliuosi. Mastau, kiek automobilis suvartos degalu šimte kilometrų. Matematika per pietus. Per pietus dažniausiai einu į parduotuvę. Matematika po pamokų. Po pamokų skubu kuo greičiau ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
Matematikos formulės
Dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos pilna išvestinė. Apytikris skaičiavimas diferencialais. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Liečiamoji plokštuma ir normalė. Teiloro formulė. Diferencialai. Sudėtinių funkcijų aukštesnių eilių ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 07 27
Matematikos savarankiškas darbas
Užduotis. Raskite matricos A atvirkštinę matricą ir patikrinkite , kai. Išspręskite lygčių sistemą matricų ir determinantų metodais. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Žinomi keturi vektoriai. Įrodykite kad vektoriai ir. ...
Matematikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 08 26
Matricos, determinantai, tiesinių lygčių sistemos
10( 2 atsiliepimai )
Matricos. Determinantai. Tiesinių lygčių sistemos.
Matematikos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2015 03 18
N-tojo laipsnio šaknys ir jų savybės
Istorija ir atsiradimas. Šaknys ir jų traukimas. Pagrindinės savybės. Kvadratinė šaknis iš sandaugos. Kvadratinė šaknis iš trupmenos. Reiškinių su kvadratinėmis šaknimis pertvarkymas. N-tojo laipsnio šaknys ir pagrindinės jų ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 02 21
Rombas ir kvadratas skaidrės
Rombas ir kvadratas. Rombas. Lygiagretainis. Iškilasis keturkampis. Būdingos ašinė ir centrinė simetrijos. Rombo perimetras apskaičiuojamas. Rombo savybės. Rombo požymiai. Rombo plotas. Kvadratas. Stačiakampis. Žymimas keturiomis ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 01
Skaičiavimai daugiatiksliais sprendimų priėmimo metodais
Titulinis lapas. Namų darbo užduotis. Įvadas. Tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodika. Santykinių rodiklių reikšmingumų nustatymas rangavimo metodu. Paprastųjų svorių sudėjimo metodas (SAW). Prioritetiškumo nustatymas pagal artumo ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2017 10 27
Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius
Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Įvadas. Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Vaiko komunikavimo kompetencijos ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Vaiko socialumo kompetencijos ...
Matematikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2014 02 13
Vidurinės mokyklos matematikos kurso apibendrinimas
Matematikos kurso apibendrinimas. Skaičiai. Aibės. Skaičiavimai. Skaičių aibės. Laipsniai ir jų savybės. Raidiniai reiškiniai ir procentai. Logaritmai ir jų savybės. Lygtis ir lygčių sistemos. Kvadratinės lygtys Vijeto teorema. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 03 01
Integralai. Matematinė analizė ir tiesinė algebra
Matematinė analizė ir tiesinė algebra. Pirmykštė funkcija ir neapibrėžtinis integralas. Pagrindinių integralų lentelė. Neapibrėžtinio integralo savybės. Pagrindinės integravimo taisyklės. Integravimo metodai. Neapibrėžtųjų ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2010 06 28
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis darbas (2)
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Eksponentinė priklausomybė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozė ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 11 18
Kompanijos „Bega“ analizavimas
Ivadas. Tikslas. Aptarti „ Bega“ imone ir paslaugas kurias si imone teikia. Uzdaviniai. Trumpai pristatyti „Bega“ imone. Pristatyti imones „Bega“ teikiamas paslaugas. „Bega“. Kompanijos teikiamos paslaugos. Kroviniu gabenimas ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 10 28
Kontrolinis darbas iš temos Vektoriai
3. ABCD - lygiagretainis, , = , O - lygiagretainio įstrižainių susikirtimo taškas. Išreiškite vektorius , ir vektoriais ir . (3t)4. Taškas D yra trikampio ABC kraštinėje AC, be to, AD:DC= 1:5 ir = ir = . Vektorių išreiškite ...
Matematikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 01 08
Linksmoji matematika skaidrės
Linksmoji matematika. Pirmoji užduotis. Šį uždavinį reikia skaičiuoti MINTINAI. Antroji užduotis. Kaip numesti teniso. Seka. Pintinėje yra 5 obuoliai. Kaip juos paskirstyti 5 mergaitėms. Autobuse yra 7 mergaitės. Kiekviena mergaitė turi 7 ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 27
Logaritmai
Logaritmas. Dešimtainis logaritmas. Natūrinis logaritmas. Pagrindinė logaritminė tapatybė. Logaritmų savybės. Sandaugos ir dalmens logaritmas. Laipsnio logaritmo savybės. Pagrindo keitimo formulė. Apskaičiuokite. Sprendimai. Logaritminė ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2013 11 28
Matematika kasdieniniame gyvenime
Matematika kasdieniniame gyvenime. Matematika. Tai yra mokslas, tiriantis struktūrų, kitimų ir erdvių modelius. Formaliai matematika yra aksiomomis apibrėžtų abstrakčių struktūrų nagrinėjimas, naudojant logiką ir ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 04 21
Matematika sukiniai
Sukiniai. Ką vadiname sukiniu? Sukinys - Tai erdvinis kūnas, kurį iš visų pusių riboja sukimosi paviršius. Sukimosi ašis – Tai tiesė, apie kurią sukama kurios nors kreivės ribojama plokštumos dalis. Gauti sukiniai gali būti tokie. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 09 22
Matematikos formulių konspektas
Skaičiavimai greitosios daugybos formulės. Progresijos aritmetinė progresija. Geometrinė progresija /. Matavimo vienetai ilgio matavimo vienetai. Ploto matavimo vienetai. Tūrio matavimo vienetai. Laiko matavimo vienetų sąryšiai. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 14
Matematikos statistikos darbas
Statistikos darbas. Darbo tikslai. Variacinė eilutė. Imties plotis. Imties standartinis kvadratinis nuokrypis. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2016 03 30
Matematiniai modeliai biologijoje. populiacijos sąveikos modeliai. konkurencijos, simbiozės,komensalizmo, mutualizmo matematiniai pagrindai.
Įžanga. Konkurencija. Klasikinis modelis. Allee efektas. Mutualizmas. Komensalizmas. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 03 29
Tikimybių teorija sprendimai
Sprendimas. Hipotezės. Sprendimas. Grąžinamoji imtis. Negrąžinamoji imtis. Sprendimas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 10 24
Matematikos protmūšis
Turas. Matematikos protmūšis. Užduotis. Pirmą dieną Lina. Kiek kubelių, kurių briaunos ilgis 1 cm. Leonardas skaitė biologijos vadovėlį ir sužinojo. Iš 100 kg šviežių mėtų gauname 32 kg džiovintų. Pakeiskite $ matematiniais ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2018 03 14
Paprastoji tiesinė regresija
Paprastoji tiesinė regresija. Tiesinė regresija. Darbo tikslas – išstudijuoti paprastąją tiesinę regresiją jos taikymo galimybes bei ribotumus. Išmokti taikyti tiesinę regresiją. Determinacijos bei koreliacijos koeficientai. Klaidų ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 29
×
Namų darbų pagalba 24/7