Matematika (4)

1156 dokumentai
Simetrija matematikoje
Simetrija matematikoje. Turinis. Simetrija. Simetrijos pavyzdžiai. Dar vienas. Asimetrijos pavyzdžiai. Dar vienas. Simetrija taško atžvilgiu. Pavyzdįs. Dar vienas. Simetrija linijos atžvilgiu. Pavyzdįs. Dar vienas. Koordinačių sistema. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 08 28
Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius
Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Įvadas. Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Vaiko komunikavimo kompetencijos ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Vaiko socialumo kompetencijos ...
Matematikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2014 02 13
Funkcijos matematikos skaidrės
Funkcijos. Funkcijos istorija. Gotfridas leibnicas. Xix amžiuje funkcijos sąvoka formalizuota bei praplėsta. Funkcijos sąvoka formalizuota bei praplėsta šių žmonių dėka. Dirichlė. Lobačevskis. Kas yra funkcija ? Kaip atpažinti funkcija ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 02 21
Integralai. Matematinė analizė ir tiesinė algebra
Matematinė analizė ir tiesinė algebra. Pirmykštė funkcija ir neapibrėžtinis integralas. Pagrindinių integralų lentelė. Neapibrėžtinio integralo savybės. Pagrindinės integravimo taisyklės. Integravimo metodai. Neapibrėžtųjų ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2010 06 28
Logaritmai
Logaritmas. Dešimtainis logaritmas. Natūrinis logaritmas. Pagrindinė logaritminė tapatybė. Logaritmų savybės. Sandaugos ir dalmens logaritmas. Laipsnio logaritmo savybės. Pagrindo keitimo formulė. Apskaičiuokite. Sprendimai. Logaritminė ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2013 11 28
Paprastoji tiesinė regresija
Paprastoji tiesinė regresija. Tiesinė regresija. Darbo tikslas – išstudijuoti paprastąją tiesinę regresiją jos taikymo galimybes bei ribotumus. Išmokti taikyti tiesinę regresiją. Determinacijos bei koreliacijos koeficientai. Klaidų ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 29
Rombas ir kvadratas skaidrės
Rombas ir kvadratas. Rombas. Lygiagretainis. Iškilasis keturkampis. Būdingos ašinė ir centrinė simetrijos. Rombo perimetras apskaičiuojamas. Rombo savybės. Rombo požymiai. Rombo plotas. Kvadratas. Stačiakampis. Žymimas keturiomis ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 01
Greitoji Furje transformacija
1. Greitoji Furė transformacija. GFT – diskrečiosios Furjė transformacijos algoritmas – būdas, kuriuo galima kompiuterinių programų pagalba ..2.Darbo tikslas. Išmokti atlikti Greitąją Furjė transformacija (FFT – Fast Fourier ...
Matematikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 09 18
Matematika kasdien skaidrės
9,5( 2 atsiliepimai )
Matematika kasdien. Matematika rytais. Rytais aš keliuosi. Mastau, kiek automobilis suvartos degalu šimte kilometrų. Matematika per pietus. Per pietus dažniausiai einu į parduotuvę. Matematika po pamokų. Po pamokų skubu kuo greičiau ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
Matematikos pamoka planas
Matematikos pamoka integruota su pasaulio pažinimo pamoka. Tema Matavimai. Pakeliaukime po Lietuvą. Tikslai ir uždaviniai. Formuoti skaičiavimo įgūdžius, pakartoti dviženklių skaičių sudėtį,mokyti remtis surastais duomenimis, atlikti ...
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 08 07
Matematikos protmūšis
Turas. Matematikos protmūšis. Užduotis. Pirmą dieną Lina. Kiek kubelių, kurių briaunos ilgis 1 cm. Leonardas skaitė biologijos vadovėlį ir sužinojo. Iš 100 kg šviežių mėtų gauname 32 kg džiovintų. Pakeiskite $ matematiniais ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2018 03 14
Matematikos savarankiškas darbas optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais
Matematikos savarankiškas darbas optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Atliko Nuolatinių studijų Grupė AT33D I kurso studentas. Vilnius,. Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 05 07
Planimetrijos taisyklės
10( 2 atsiliepimai )
•Šio trikampio aukštinės, pusiaukraštinės ir pusiaukampinės kertasi viename taške. Šis taškas vadinamas lygiakraščio trikampio centru ir yra įbrėžtinio bei apibrėžtinio apskritimų centras.Pusiaukraštinė, nubrėžta iš ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 04 11
Taikomoji matematika namų darbas 4 variantas
2 kurso statybos inžinerijos matematikos pirmas namu darbas 4 variantas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 03 28
Geometrinės figūros trikampis, kvadratas, stačiakampis, skritulys
9,5( 2 atsiliepimai )
Pamokos tema. „Geometrinės figūros trikampis, kvadratas, stačiakampis, skritulys“. Pamokos uždavinys. Diskusija. Kelionė po geometrinių figūrų šalį. Trikampių miestelis. Trikampis. Suskaičiuokite trikampius. Keturkampių miestas. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 12 03
Kompanijos „Bega“ analizavimas
Ivadas. Tikslas. Aptarti „ Bega“ imone ir paslaugas kurias si imone teikia. Uzdaviniai. Trumpai pristatyti „Bega“ imone. Pristatyti imones „Bega“ teikiamas paslaugas. „Bega“. Kompanijos teikiamos paslaugos. Kroviniu gabenimas ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 10 28
Linksmoji matematika skaidrės
Linksmoji matematika. Pirmoji užduotis. Šį uždavinį reikia skaičiuoti MINTINAI. Antroji užduotis. Kaip numesti teniso. Seka. Pintinėje yra 5 obuoliai. Kaip juos paskirstyti 5 mergaitėms. Autobuse yra 7 mergaitės. Kiekviena mergaitė turi 7 ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 27
Matematikos formulių konspektas
Skaičiavimai greitosios daugybos formulės. Progresijos aritmetinė progresija. Geometrinė progresija /. Matavimo vienetai ilgio matavimo vienetai. Ploto matavimo vienetai. Tūrio matavimo vienetai. Laiko matavimo vienetų sąryšiai. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 14
Matematinis prognozavimas
Turinys. Prognozavimas, kas tai? Kiekybiniai prognozavimo metodai. Naiviosios prognozės. Sąvokos ir žymėjimai. Duomenų pavidalo analizė. Išlyginimo metodai. Atsitiktinis duomenų kitimo pavidalas. Slenkamojo vidurkio metodas. Pavyzdys. ...
Matematikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 12 29
Tikimybių teorija sprendimai
Sprendimas. Hipotezės. Sprendimas. Grąžinamoji imtis. Negrąžinamoji imtis. Sprendimas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 10 24
Ekonometrijos namų darbas (3)
Ekonometrijos namų darbas. Atliko gr. St. TVf –. Šimkūnaitė Tikrino Doc. Užduočių atlikimas. Atliekama daugialypė regresinė analizė.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 05 25
Matematikos konspektas
Ką vadiname elementariųjų įvykių aibe? Apibrėžkite atsitiktinį, būtiną ir negalimą įvykius. Kaip jie žymimi? Kokius veiksmus galima atlikti su įvykiais? Apibrėžkite juos ir paaiškinkite. Kokie įvykiai sudaro pilnąją įvykių ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 06
Matematikos kontrolinis darbas nr.2 variantas 17
Kontrolinis darbas Nr 2. 17variantas (sprendimas). Apskaičiuokite integralus. Apskaičiuokite plotą figūros, apribotos linijomis. Apskaičiuokite tūrį sukinio, gauto sukant duotomis linijomis apribotą figūrą apie OX ašį. Apskaičiuokite. ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 08 28
Matematikos pamokos planas Statistinės informacijos apdorojimo metodai
Matematikos pamokos planas – konspektas Grupė. Įvadinė dalis 8 min. Pagrindinė dalis 30 min. Min 10 min 10 min 5 min 5min. Baigiamoji dalis 5 min. Min 2 min 2min.
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 10 25
Pi diena matematikos galvosūkiai
PI, galvosūkiai ir matematinės užduotys ! Π – matematinė konstanta, išreiškianti apskritimo ilgio ir skersmens santykį. Π (tariama pi, iš gr.  περιφέρεια – „Apskritimas“) – matematinė konstanta. Pi yra ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 01
Pitagoras referatas
Įvadas. Pitagoro biografija. Nealgebriniai teoremos įrodymai. Paprasčiausias įrodymas. Senovės kiniečių įrodymas. Senovės indų įrodymas. Euklido įrodymas. Algebriniai teoremos įrodymai. Įžanga. Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. ...
Matematikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 07 27
Silogizmų sprendimas veno diagramomis
8,5( 2 atsiliepimai )
Silogizmų sprendimas veno diagramomis a. Bendras teigimas. Bendras neigimas. Dalinis teigimas. Dalinis neigimas. Pirmiausiai pasižymėti bendruosius teiginius. Samprotavimas nepagrįstas. Samprotavimas pagrįstas.
Matematikos aprašymai, Aprašymas, 14 puslapių
2016 04 20
Skaičiavimai daugiatiksliais sprendimų priėmimo metodais
Titulinis lapas. Namų darbo užduotis. Įvadas. Tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodika. Santykinių rodiklių reikšmingumų nustatymas rangavimo metodu. Paprastųjų svorių sudėjimo metodas (SAW). Prioritetiškumo nustatymas pagal artumo ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2017 10 27
Bulio algebra
Bulio algebra. Bulio algebra kaip algebrinė sistema. Bulio funkcijos. Bf atvaizdavimas teisingumo lentelėmis. Bf atvaizdavimas diagramomis. Analitinis bf užrašymo būdas. Grafinis bf atvaizdavimo būdas. Matricinis bf atvaizdavimo būdas. Bulio ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2011 12 29
Matematika sukiniai
Sukiniai. Ką vadiname sukiniu? Sukinys - Tai erdvinis kūnas, kurį iš visų pusių riboja sukimosi paviršius. Sukimosi ašis – Tai tiesė, apie kurią sukama kurios nors kreivės ribojama plokštumos dalis. Gauti sukiniai gali būti tokie. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 09 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo