Matematika (5)

1156 dokumentai
Matematikos pamoka skirta Vasario 16 minėjimui
Integruota matematikos ir pilietiškumo pamoka. Uždaviniai Prisiminę romėniškus skaičius. Vasario 16 –oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kiekvienas žmogus brangina laisvę ir jos siekia. „Laisvė – tai yra kažkas daugiau. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 06 04
Įvairios matematikos formulės
Sutrumpintos daugybos formulės. Trikampio lygumo pažymiai. Funkcijos parabolės ir hiperbolės. Kvadratinės funkcijos sprendimas. Laipsniai ir šaknys. Am * an = am. Am an = am. Geometrinių figūrų plotų formulės. Aritmetinės progresijos ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 08 28
Kontrolinis darbas iš temos Vektoriai
3. ABCD - lygiagretainis, , = , O - lygiagretainio įstrižainių susikirtimo taškas. Išreiškite vektorius , ir vektoriais ir . (3t)4. Taškas D yra trikampio ABC kraštinėje AC, be to, AD:DC= 1:5 ir = ir = . Vektorių išreiškite ...
Matematikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 01 08
Matematikos savarankiškas darbas
Užduotis. Raskite matricos A atvirkštinę matricą ir patikrinkite , kai. Išspręskite lygčių sistemą matricų ir determinantų metodais. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Žinomi keturi vektoriai. Įrodykite kad vektoriai ir. ...
Matematikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 08 26
Matricos, determinantai, tiesinių lygčių sistemos
10( 2 atsiliepimai )
Matricos. Determinantai. Tiesinių lygčių sistemos.
Matematikos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2015 03 18
N-tojo laipsnio šaknys ir jų savybės
Istorija ir atsiradimas. Šaknys ir jų traukimas. Pagrindinės savybės. Kvadratinė šaknis iš sandaugos. Kvadratinė šaknis iš trupmenos. Reiškinių su kvadratinėmis šaknimis pertvarkymas. N-tojo laipsnio šaknys ir pagrindinės jų ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 02 21
Pamokos planas: matai ir matavimai
Pamokos planas matai ir matavimai. Klasė 4b. Pamokos tema. Mokymosi situacija. Pamokos uždavinys. Metodai pokalbis, darbas porose, IT (skaidrių demonstravimas), praktinė veikla. Mokymosi priemonės. Informacijos šaltiniai. Pamokos eiga. ...
Matematikos planai, Planas, 7 puslapiai
2019 05 02
Planimetrijos teorija
1.Jei trikampio 2 kraštinės yra lygios, tai jis vadinamas lygiašoniu. Lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygūs. Lygiašonio trikampio aukštinė, nubrėžta į pagrindą, yra ir pusiaukampinė, ir pusiaukraštinė. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 05 23
Trupmenos pristatymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos. Paprastosios ir dešimtainės. trupmenos. 0. Kaip dirbsime? Teisingai atsakę į klausimą ar tinkamai atlikę užduotį. Prisiminkime, kaip reikia teisingai perskaityti paprastąsias trupmenas. SKAITIKLIS ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 06 07
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis darbas (2)
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Eksponentinė priklausomybė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozė ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 11 18
Kvadratine funkcija
Kvadtratinė funkcija y=ax2+bx+c ir jos grafikas (parabolė). Pertvarkome y=ax2+bx+c=a(x-m)2+n , kur (m;n) – parabolės viršūnė. Viršūnės koordinatės surandamos, iš kvadratinio trinario išskiriant dvinario kvadratą arba naudojant ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2011 12 29
Matematika kasdieniniame gyvenime
Matematika kasdieniniame gyvenime. Matematika. Tai yra mokslas, tiriantis struktūrų, kitimų ir erdvių modelius. Formaliai matematika yra aksiomomis apibrėžtų abstrakčių struktūrų nagrinėjimas, naudojant logiką ir ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 04 21
Matematikos formulynas
Pagrindinės matematikos formulės. Tiesinė algebra. Tiesinių lygčių sistemos. Vektorinė algebra. Analizinė geometrija. Tiesė plokštumoje. Plokštuma. Antros eilės kreivės. Eilutės. RIBOS. Diferencialinis skaičiavimas. Diferencijavimo ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 04 18
Matematikos pritaikymas gyvenime
Matematikos pritaikymas gyvenime. Kazimieras kairevičius. Matematika – mokslas, tiriantis struktūrų. Matematikos sritys. Dydžiai Kitimas Struktūros Erdvės Diskrečioji matematika Taikomoji matematika. Azartinis lošimas yra. Kazino atstovų ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 07
Matematikos statistikos darbas
Statistikos darbas. Darbo tikslai. Variacinė eilutė. Imties plotis. Imties standartinis kvadratinis nuokrypis. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2016 03 30
Matematiniai modeliai biologijoje. populiacijos sąveikos modeliai. konkurencijos, simbiozės,komensalizmo, mutualizmo matematiniai pagrindai.
Įžanga. Konkurencija. Klasikinis modelis. Allee efektas. Mutualizmas. Komensalizmas. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 03 29
Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozė Lietuvoje
Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozės lietuvoje. Įvadas. Analitinė dalis. Duomenys. Apžvalga apie atliktus panašius tyrimus. Duomenų charakteristika. Programinės įrangos pasirinkimas. Metodologinė dalis. Daugialypė tiesinė ...
Matematikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2014 11 24
Nelygybės ir jų sprendimo būdai
Mokymo ciklo „Rodiklinė funkcija. Lygtys ir nelygybės“. Trumpalaikis planas. Bendra informacija. Pagrindinės mokymo ir mokymosi priemonės. Mokymo ir mokymosi turinys. Tema, pamokų temos, valandos. Uždaviniai. Mokymosi veiklos, metodai. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2014 10 15
Tiesinis programavimas (optimizavimas)
Tiesinis programavimas (optimizavimas). Matematiniai modeliai ir jų tipai. Tikslo funkcija yra galimų sprendinių kokybės, naudingumo rodiklis. Tikslo funkcija tiesiniame programavime išreiškiama tiesine funkcija. Apribojimai – tai sąlygos, ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 02
Diskrečiųjų struktūrų egzamino konspektas KTU antras kursas
Diskrečiųjų struktūrų egzamino konspektas KTU antras kursas
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 02 26
Matematinė analizė konspektas
Funkcijos sąvoka. Funkcijos apibrėžimas. Skaitinės funkcijos. Funkcijų reiškimo būdai. Argumento ir funkcijos pokyčiai. Funkcijos aprėžtumas, monotoniškumas, lyginumas, periodiškumas. Skaičių sekos ir jų ribos. Skaičių sekos ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2011 12 29
Parabolės sąvybių taikymas
Parabolės sąvybių taikymas. Parabolė – tai kvadratinės funkcijos grafikas. Senoviniuose pastatuose ir šiolaikinėje architektūroje labai dažnai taikomos parabolių sąvybės. Triumfo arka Paryžiuje. Koliziejus Romoje. Čia matyti daug ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 25
Pitagoro teorema projektas
Istorija apie Pitagoro teorema. Kas sukūrė Pitagoro teoremą? Pitagoro teorema. Atvirkštinė Pitagoro teorema. Statinis prieš 30° kampą. Pitagoro teoremos įrodymai.
Matematikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2016 08 08
Tiesinė algebra. Vektorinės algebros ir analizinės geometrijos elementai
Pagrindiniai uždaviniai: studentai, išklausę tiesinės algebros ir analizinės geometrijos teorijos kursą ir atlikę šios temos praktines užduotis, turi:. Žinoti matricos sąvoką ir atlikti veiksmus su matricom. Žinoti determinanto sąvoką ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 11 25
Funkcijų grafikai ir savybės
Funkcijų grafikai ir savybės. Tiesinė funkcija. Savybės. Atvirkščio proporcingumo funkcija. Savybės. Kvadratinė funkcija. Savybės. Laipsninė funkcija. Savybės. Kubinė funkcija. Savybės. Laipsninė funkcija su sveikuoju rodikliu. N-tojo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 61 puslapis
2013 02 22
Matematikos didaktika
Matematikos didaktika. Didaktika. Matematikos didaktika. Standartizuoti testai. Matematikos testas. Prisiminkime. Vertinimo aspektai. Literatūra. Skaičiavimas. Standartizuoti testai. Matematikos didaktikos objektas. Bendrosios ugdymo programos. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 95 puslapiai
2017 12 03
Senoviniai matematikos matavimo vienetai
Senoviniai matematikos matavimo vienetai. Manoma, jog skaičių vardai kilę iš konkrečiai skaičiuojamo. Skaičiavimui naudojamos priemonės vadinamos. birkomis. Gilioje senovėje įprastinių matų pagrindas buvo pats žmogus. Atstumo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 10 08
Sinusų teorema
Trikampio kraštinės proporcingos prieš jas esančių kampų sinusams. Įrodymas. Sakykime, trikampio abc kraštines ab = c, bc = a, ca = b. Įrodysime, kad. Pastaba. Galima įrodyti, kad trikampio kraštines ir prieš ją esančio kampo sinuso ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 08 02
Taikomosios matematikos savarankiškas darbas
Savarankiškas darbas, 2 variantas. Užduotys. Uždavinių sprendimas. Literatūros sąrašas.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 02 04
Tiesinė algebra. Špera.
Matricos, jų rūšys, matricų veiksmai. Determinantai, jų apskaičiavimas. Minoras ir adjunktas. Deteminantų skaič skleidžiant juo minorais. Determ sąvybės. Matricos rangas. Atvirkštinė matrica. Tiesinių lygčių sp atvirkšt mat metodu. ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 29
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo