Matematika (5)

1075 dokumentai
Pi diena matematikos galvosūkiai
PI, galvosūkiai ir matematinės užduotys ! Π – matematinė konstanta, išreiškianti apskritimo ilgio ir skersmens santykį. Π (tariama pi, iš gr.  περιφέρεια – „Apskritimas“) – matematinė konstanta. Pi yra ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 01
Planimetrijos teorija
1.Jei trikampio 2 kraštinės yra lygios, tai jis vadinamas lygiašoniu. Lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygūs. Lygiašonio trikampio aukštinė, nubrėžta į pagrindą, yra ir pusiaukampinė, ir pusiaukraštinė. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 05 23
Trupmenos pristatymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos. Paprastosios ir dešimtainės. trupmenos. 0. Kaip dirbsime? Teisingai atsakę į klausimą ar tinkamai atlikę užduotį. Prisiminkime, kaip reikia teisingai perskaityti paprastąsias trupmenas. SKAITIKLIS ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 06 07
Įvairios matematikos formulės
Sutrumpintos daugybos formulės. Trikampio lygumo pažymiai. Funkcijos parabolės ir hiperbolės. Kvadratinės funkcijos sprendimas. Laipsniai ir šaknys. Am * an = am. Am an = am. Geometrinių figūrų plotų formulės. Aritmetinės progresijos ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 08 28
Nelygybės ir jų sprendimo būdai
Mokymo ciklo „Rodiklinė funkcija. Lygtys ir nelygybės“. Trumpalaikis planas. Bendra informacija. Pagrindinės mokymo ir mokymosi priemonės. Mokymo ir mokymosi turinys. Tema, pamokų temos, valandos. Uždaviniai. Mokymosi veiklos, metodai. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2014 10 15
Pitagoro teorema projektas
Istorija apie Pitagoro teorema. Kas sukūrė Pitagoro teoremą? Pitagoro teorema. Atvirkštinė Pitagoro teorema. Statinis prieš 30° kampą. Pitagoro teoremos įrodymai.
Matematikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2016 08 08
Erdviniai kūnai ir formulės
Erdviniai kūnai. Stačiakampis gretasienis. A. Kubas. Stačioji prizmė. H. Piramidės. P - pagrindo perimetras. Sukiniai. Ritinys. R. Kūgis. L. Nupjautinis kūgis. L-sudaromoji R ir r – pagrindų spinduliai. Rutulys. Sudėtinės erdvinės ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 10 29
Lauko eilučių abalizė
Įvadas į lauko eilučių analizę. Duomenų faile LAIKO_EILUTES sumažinkite N ir N+1 įrašų reikšmes po 1 vienetą Y1 ir Y2 kintamiesiems. Atlikite Y1 laiko eilutės analyze, patikrinkite parametrinio metodo taikymo prielaidas, sudarykite ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2014 04 02
Matematikos konspektas
Ką vadiname elementariųjų įvykių aibe? Apibrėžkite atsitiktinį, būtiną ir negalimą įvykius. Kaip jie žymimi? Kokius veiksmus galima atlikti su įvykiais? Apibrėžkite juos ir paaiškinkite. Kokie įvykiai sudaro pilnąją įvykių ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 06
Matematikos kontrolinis darbas nr.2 variantas 17
Kontrolinis darbas Nr 2. 17variantas (sprendimas). Apskaičiuokite integralus. Apskaičiuokite plotą figūros, apribotos linijomis. Apskaičiuokite tūrį sukinio, gauto sukant duotomis linijomis apribotą figūrą apie OX ašį. Apskaičiuokite. ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 08 28
Matematikos pritaikymas gyvenime
Matematikos pritaikymas gyvenime. Kazimieras kairevičius. Matematika – mokslas, tiriantis struktūrų. Matematikos sritys. Dydžiai Kitimas Struktūros Erdvės Diskrečioji matematika Taikomoji matematika. Azartinis lošimas yra. Kazino atstovų ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 07
Matematinė analizė konspektas
Funkcijos sąvoka. Funkcijos apibrėžimas. Skaitinės funkcijos. Funkcijų reiškimo būdai. Argumento ir funkcijos pokyčiai. Funkcijos aprėžtumas, monotoniškumas, lyginumas, periodiškumas. Skaičių sekos ir jų ribos. Skaičių sekos ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2011 12 29
Matematinės statistikos savarankiškas darbas
Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , dispersiją s2, patikslintąją ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 30 puslapių
2012 02 10
Tiesinė algebra savarankiškas darbas Nr.1
Tiesinė algebra. Individualus savarankiškas darbas nr. Veiksmai su matricomis. Apskaičiuoti determinantą dvejais būdais. A) skleisdami pasirinktos eilutės arba stulpelio elementais ir jų adjunktais. B) mažinant determinanto eilę. ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 02 21
Tiesinė algebra. Vektorinės algebros ir analizinės geometrijos elementai
Pagrindiniai uždaviniai: studentai, išklausę tiesinės algebros ir analizinės geometrijos teorijos kursą ir atlikę šios temos praktines užduotis, turi:. Žinoti matricos sąvoką ir atlikti veiksmus su matricom. Žinoti determinanto sąvoką ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 11 25
Tikimybės ir eilutės. Egzamino atsakymai
Skaiciu eilutes. Pakankami eiluciu konvergavimo požymiai. Koši radikalusis požymis. Koši integralinis požymis. Absoliutu ir reliatyvus konvergavimas. Funkcijų eilutės konvergavimo sritis. Eilutės integravimo. Eilutės diferencijavimo ...
Matematikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2011 01 06
Trigonometrija referatas
Ivadas. Trigonometrines funkcijos. Trigonometriniu funkcijų grafikai. Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos. Pagrindinės trigonometrinės lygybės. Kapų sudėtis ir atimtis. Funkcijų sudėtis ir atimtis. Funkcijų daugyba. Išvados. Nuorodos.
Matematikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 02
Trikampio aukštinė
Trikampiai. Pamokos uždaviniai. Aukštis. Trikampio aukštinė. Pakartosime trikampio rūšis pagal kampus, trikampio elementus. Mokysimės trikampio aukštinės apibrėžimą. Mokysimės nubrėžti smailiojo ir stačiojo trikampio aukštines.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 11 02
Daugialypės tiesinės regresijos analizė kursinis darbas (2)
Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis tiesinės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis matricine forma. Modelio prielaidos. Parametrų vertinimas MK metodu. Modelio adekvatumo tikrinimas. Hipotezės apie parametrų ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 05 16
Geometrinės figūros trikampis, kvadratas, stačiakampis, skritulys
9,5( 2 atsiliepimai )
Pamokos tema. „Geometrinės figūros trikampis, kvadratas, stačiakampis, skritulys“. Pamokos uždavinys. Diskusija. Kelionė po geometrinių figūrų šalį. Trikampių miestelis. Trikampis. Suskaičiuokite trikampius. Keturkampių miestas. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 12 03
KTU Matricos namų darbas
Ktu matematikos namų darbas. Matricos 5 variantas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 11 21
Kvadratine funkcija
Kvadtratinė funkcija y=ax2+bx+c ir jos grafikas (parabolė). Pertvarkome y=ax2+bx+c=a(x-m)2+n , kur (m;n) – parabolės viršūnė. Viršūnės koordinatės surandamos, iš kvadratinio trinario išskiriant dvinario kvadratą arba naudojant ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2011 12 29
Linksmoji matematika
Apibendrinimas. Matematikos istorija. Anekdotai apie matematika. Anekdotai.
Matematikos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2013 05 22
Matematika 3 kursas VGTU konspektas
Funkcijos f(x) Furjė eilutė intervale (-π,πLaipsnine eilute vadinamas reiškinys. Trigonometrine eilute vadinamas reiškinys. Trigonometrinė Furjė eilutė, ir jos koeficientų išraiškos. Apskaičiuojame integralus. Kompleksinė Furjė ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2016 08 06
Matematikos formulynas
Pagrindinės matematikos formulės. Tiesinė algebra. Tiesinių lygčių sistemos. Vektorinė algebra. Analizinė geometrija. Tiesė plokštumoje. Plokštuma. Antros eilės kreivės. Eilutės. RIBOS. Diferencialinis skaičiavimas. Diferencijavimo ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 04 18
Palūkanų normų dinamika SEB ir Swedbank bankuose
Įvadas. Seb ir swedbank bankų terminuotų indėlių palūkanų normos. Terminuotų indėlių palūkanų normos dinamika Lietuvoje SEB banke 2005m. -2011m. (kas ketvirtį). Terminuotų indėlių palūkanų normos dinamika Lietuvoje Swedbank banke ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 11 18
Sinusų teorema
Trikampio kraštinės proporcingos prieš jas esančių kampų sinusams. Įrodymas. Sakykime, trikampio abc kraštines ab = c, bc = a, ca = b. Įrodysime, kad. Pastaba. Galima įrodyti, kad trikampio kraštines ir prieš ją esančio kampo sinuso ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 08 02
Tiesinis programavimas (optimizavimas)
Tiesinis programavimas (optimizavimas). Matematiniai modeliai ir jų tipai. Tikslo funkcija yra galimų sprendinių kokybės, naudingumo rodiklis. Tikslo funkcija tiesiniame programavime išreiškiama tiesine funkcija. Apribojimai – tai sąlygos, ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 02
Vektoriai
Vektoriai. Žymėjimas. Vektoriaus ilgis. Lygūs vektoriai. Nulinis vektorius. Kolinearūs vektoriai. Vienos krypties. Priešpriešiai. Vienakrypčiai. Priešingi vektoriai. Vienetinis vektorius (ortas). Kampas tarp dviejų vektorių. Vektorių ...
Matematikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 09 09
Ilgalaikis matematikos mokymo 8 klasėje planas
Ilgalaikis matematikos mokymo 8 klasėje planas. Bendroji informacija. Mokymo ir mokymosi priemonės. Klasės charakteristika. Vertinimas. Bendrieji gebėjimai. Pagrindiniai metų mokymo ir mokymosi uždaviniai. Mokymo ir mokymosi turinys. Klasės ...
Matematikos planai, Planas, 11 puslapių
2014 05 02
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema