Matematika (5)

Matematikos formulės, konspektai. Tikimybių teorija, algebra, matematinė analizė, geometrija. Visų krypčių matematikos darbai mokiniams ir studentams.
925 dokumentai
2 matematikos koliokviumas
Pirmos eilės dif. Lygtys. Pirmos eilės dif. Lygties sprendimas izoklinų metodu. Difer. Lygtys atskiriamais kintamaisiais. Pirmos eilės homogeninės dif. Lygtys. Pirmos eilės dif. Lygtys. Bernulio dif. Lygtys. Pirmos eilės dif. Lygtys pilnais ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 03 03
KTU Matricos namų darbas
Ktu matematikos namų darbas. Matricos 5 variantas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 11 20
Matematika tau plius 10 klasė
Procentai. Trupmeniniai raidiniai. reiškiniai. Trupmeninės lygtys. Nelygybių sistemos, kvadratinės nelygybės. Funkcijos. Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas, kosinusas ir tangentas. Apskritimai, tiesės. ir kampai. Erdvinių kūnų ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 03 16
Matematikos formulės
Dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos pilna išvestinė. Apytikris skaičiavimas diferencialais. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Liečiamoji plokštuma ir normalė. Teiloro formulė. Diferencialai. Sudėtinių funkcijų aukštesnių eilių ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2011 09 06
Neparametrinių hipotezių tikrinimas
Trečias uždavinys. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Žinoma 50 požymio reikšmių . Atsižvelgę į 1 uždavinyje nubrėžtos santykinių dažnių histogramos pavidalą, suformuluokite neparametrinę hipotezę H1 : X N(a,), t. y., kad ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2010 03 03
Optimizavimo metodai Matlab
Matlab'o optimizavimo pakete pateikta funkcija fmincon, padedanti spręsti optimizavimo uždavinius su apribojimais. Pasinaudodami Matlab'o priemonėmis, raskite pateiktųjų funkcijų su apribojimais minimumo taškus. Duotos funkcijos f(x) ir ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2014 04 01
Tiesinė algebra savarankiškas darbas Nr.1
Tiesinė algebra. Individualus savarankiškas darbas nr. Veiksmai su matricomis. Apskaičiuoti determinantą dvejais būdais. A) skleisdami pasirinktos eilutės arba stulpelio elementais ir jų adjunktais. B) mažinant determinanto eilę. ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 02 18
Trikampio plotai
Teorema. Trikampio plotas lygus jo pagrindo ir aukštinės sandaugos pusei. Įrodymas. Išvada. Stačiojo trikampio plotas lygus jo statinių sandaugos pusei. Išvada. Jei dviejų trikampių aukštinės lygios, tai jų plotų santykis lygus ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2011 09 06
Keturkampių savybės
Keturkampių savybės. Kvadratas. Trapecija. Lygiašonė trapecija. Lygiagretainis. Stačiakampis. Rombas.
Matematikos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2014 05 26
Koordinačių plokštuma
Koordinačių plokštuma. Nustatykite taškų koordinates. Atliekam mintinai. Tam, kad rastumėt vietą salėje, mes ieškome eilės numerio ir savo vietos numerio. Eilė 8 vieta, tai ne tas pats, kad 8 eilė ir 3 vieta. Eilė 8 vieta. Platuma ir ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 06 12
Matematikos istorija skaidrės
Matematikos istorija. Apie trikampius. Raidė Pi ?. Žymieji matematikai. Pitagoras Samietis. Archimedas. Leonardas Oileris. Paskalis. Parengė.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 01 28
Matematikos pamoka skirta Vasario 16 minėjimui
Integruota matematikos ir pilietiškumo pamoka. Uždaviniai Prisiminę romėniškus skaičius. Vasario 16 –oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kiekvienas žmogus brangina laisvę ir jos siekia. „Laisvė – tai yra kažkas daugiau. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 06 04
Matematikos savarankiškas darbas (2)
Užduotys. Atlikite veiksmus. Kramerio ir atvirkštines matricos metodu išspręskite sistemą. Ekonomines sistemos technologine matrica. Gauso metodu išspręskite lygčių sistemą. Patikrinkite, ar ši sistema produktyvi ir, jei taip, sudarykite ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2013 12 23
Regresija
Regresijos modeliai. Regresijos modelio samprata. Stjudento kriterijaus reikšmė. Vienmačių regresijos modelių sudarymas. Vienmatis tiesinės regresijos modelis. Gaminio įpakavimo išlaidų duomenys. Vienmatis hiperbolinės regresijos modelis. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2014 01 12
Trikampių lygumo požymiai
Trikampių lygumo požymiai. Trikampis. Trikampių rūšys pagal kampus. Trikampių rūšys pagal kraštines. Trikampio pusiaukraštinė. Trikampio aukštinė. Trikampio pusiaukampinė. Trikampių lygumo požymiai. Trikampio lygumo požymis pagal ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 13
Daugialypės tiesinės regresijos analizė kursinis darbas (2)
Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis tiesinės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis matricine forma. Modelio prielaidos. Parametrų vertinimas MK metodu. Modelio adekvatumo tikrinimas. Hipotezės apie parametrų ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 05 16
Funkcijos ir funkcijų grafikai
Funkcijos. Funkcija ir jos reiškimo būdai. Funkcijos apibžemo sritis. F-jos reikšmių sritis. F-jos grafikas. Tiesioginio proporcingumo f-ja f(x) = kx. F(x) = kx. Pavyzdys. Tiesinė f-ja f(x) = kx + b. Pavyzdys. Atvirkštinio proporcingumo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2014 03 30
Funkcijos tyrimas
Pirmosios funkcijos tyrimas. Antrosios funkcijos tyrimas.
Matematikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 06 26
Funkcijų grafikai ir savybės
Funkcijų grafikai ir savybės. Tiesinė funkcija. Savybės. Atvirkščio proporcingumo funkcija. Savybės. Kvadratinė funkcija. Savybės. Laipsninė funkcija. Savybės. Kubinė funkcija. Savybės. Laipsninė funkcija su sveikuoju rodikliu. N-tojo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 61 puslapis
2013 02 21
Išvestinių formulės
Išvestinių skaičiavimas. Formulių konspektas išvestinių skaičiavimui mokiniams ir studentams. Dalinių išvestinių formulės.
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 03 03
Matematikos parodomoji pamoka
KU PF Vaikystės pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo studijų programos IV. Parodomosios matematikos pamokos , p l a n a s - k o n s p e k t a. Mokymosi situacija. Pamokos uždaviniai. Mokymo ir mokymosi metodai. Mokymo ir mokymosi ...
Matematikos planai, Planas, 7 puslapiai
2015 03 25
Matematikos savarankiškas
Išspręskite matricinę lygtį xa = b jei. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą pagal kramerio formules ir atvirkštinės matricos metodu. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą gauso metodu. Parašykite ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 06 07
Matematikos statistikos darbas
Statistikos darbas. Darbo tikslai. Variacinė eilutė. Imties plotis. Imties standartinis kvadratinis nuokrypis. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2016 03 29
Matematinė analizė konspektas
Funkcijos sąvoka. Funkcijos apibrėžimas. Skaitinės funkcijos. Funkcijų reiškimo būdai. Argumento ir funkcijos pokyčiai. Funkcijos aprėžtumas, monotoniškumas, lyginumas, periodiškumas. Skaičių sekos ir jų ribos. Skaičių sekos ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2010 03 03
Matricų, determinantų metodas, išvestinės
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statybos fakulteto statybos katedra. Sp14n gr. Užduotis. Išspręskite lygčių sistema matricų ir determinantų metodais. Matricų metodas. Determinantų metodas. Užduotis. Tetraedro viršūnės yra ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 10 14
Silogizmų sprendimas veno diagramomis
Silogizmų sprendimas veno diagramomis a. Bendras teigimas. Bendras neigimas. Dalinis teigimas. Dalinis neigimas. Pirmiausiai pasižymėti bendruosius teiginius. Samprotavimas nepagrįstas. Samprotavimas pagrįstas.
Matematikos aprašymai, Aprašymas, 14 puslapių
2016 04 20
Simetrija matematikoje
Simetrija matematikoje. Turinis. Simetrija. Simetrijos pavyzdžiai. Dar vienas. Asimetrijos pavyzdžiai. Dar vienas. Simetrija taško atžvilgiu. Pavyzdįs. Dar vienas. Simetrija linijos atžvilgiu. Pavyzdįs. Dar vienas. Koordinačių sistema. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 08 28
Trupmenos pristatymas
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos. Paprastosios ir dešimtainės. trupmenos. 0. Kaip dirbsime? Teisingai atsakę į klausimą ar tinkamai atlikę užduotį. Prisiminkime, kaip reikia teisingai perskaityti paprastąsias trupmenas. SKAITIKLIS ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 06 03
Žymiausi pasaulio ir Lietuvos matematikai
Žymiausi pasaulio ir Lietuvos matematikai. Įvadas. Pasaulio matematikai. Pitagoras. Hipokratas. Euklidas. Žanas Furje. Leonardas Oileris. Sofija Kovalevskaja. Lietuvos matematikai. Antanas Baranauskas. Zigmas Žemaitis. Janas Sniadeckis. Jonas ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2015 10 18
Archimedas
Archimedas. Archimedas buvo įžymiausias senovės matematikas ir fizikas. Jis gimė Sirakūzuose (Sicilijoje). Archimedo tėvas, astronomas Ficlijas, buvo artimas sirakūzų dvarui ir, kaip manoma, Sirakūzų valdovo Hierono giminaitis. Iš ...
Matematikos esė, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
×