Matematikos šperos

42 dokumentai
Matematinė statistika. Paruoštukė
Hipotezė apie dispersijos lygybę skaičiui. Populiacija ir imtis. Skaitiniu imties charakteristiku skaiciavimas. Duomenu grupavimas. Pasikliautinieji intervalai. Statistinių hipotezių tikrinimas. Parametrinės hipotezės. Neparametrines ...
Matematikos šperos, Špera, 10 puslapių
2011 12 28
Tikimybių teorija špera
Imties moda. Puasono skirstinys. Skirstinio funkcija. Imties mediana. Deriniai. Imties kvartiliai. Priešingas ir nesutaikomi įvykiai. Skirstinio funkcija. Tolydusis skirstinys. Sąlyginė tikimybė. Asimetrijos kooficientas. Įvykių sankirtos ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 29
Matematika špera 1 kursas
Matricos , jų rūšys , matricų veiksmai. Atvirkštinė matrica. Matricos rangas. Tiesinės lygčių sistemos. Kramerio metodas. Gauso metodas. Vektoriai ir veiksmai su jais. Vektorių skaliarinė sandauga ir savybės. Vektorių vektorinė ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2014 10 15
Pirmo kurso matematikos santrauka egzaminui
Dviejų vektorių vektorinės sandaugos apibrėžimas ir jos geometrinė prasmė. Vektorinės sandaugos apskaičiavimo formulės išvedimas. Mišrioji triejų vektorių sandauga ir jos geometrinė prasmė(su irodymu). Vektorių komplanarumas. ...
Matematikos šperos, Špera, 11 puslapių
2014 03 26
Tiesinė algebra. Špera.
Matricos, jų rūšys, matricų veiksmai. Determinantai, jų apskaičiavimas. Minoras ir adjunktas. Deteminantų skaič skleidžiant juo minorais. Determ sąvybės. Matricos rangas. Atvirkštinė matrica. Tiesinių lygčių sp atvirkšt mat metodu. ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 29
Tikimybės ir eilutės. Egzamino atsakymai
Skaiciu eilutes. Pakankami eiluciu konvergavimo požymiai. Koši radikalusis požymis. Koši integralinis požymis. Absoliutu ir reliatyvus konvergavimas. Funkcijų eilutės konvergavimo sritis. Eilutės integravimo. Eilutės diferencijavimo ...
Matematikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2011 01 06
Vektoriai
Vektoriai. Žymėjimas. Vektoriaus ilgis. Lygūs vektoriai. Nulinis vektorius. Kolinearūs vektoriai. Vienos krypties. Priešpriešiai. Vienakrypčiai. Priešingi vektoriai. Vienetinis vektorius (ortas). Kampas tarp dviejų vektorių. Vektorių ...
Matematikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 09 09
Teiginių logika
Teisingumo funkcijos. Ekvivalencija. Formulių klasifikacija. Svarbiausios tapačiai teisingų formulių savybės. Teiginiai ir loginės operacijos. Teiginių logika. Dualių formulių savybės. T. Dualumo dėsnis. Pilnosios teisingumo f-ju ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2011 12 29
2 matematikos koliokviumas
Pirmos eilės dif. Lygtys. Pirmos eilės dif. Lygties sprendimas izoklinų metodu. Difer. Lygtys atskiriamais kintamaisiais. Pirmos eilės homogeninės dif. Lygtys. Pirmos eilės dif. Lygtys. Bernulio dif. Lygtys. Pirmos eilės dif. Lygtys pilnais ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 22
Išvestinių formulės
Išvestinių skaičiavimas. Formulių konspektas išvestinių skaičiavimui mokiniams ir studentams. Dalinių išvestinių formulės.
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 29
Logikos teorija
Sutrumpintos teisingumo lentelės. Teiginių logikos taikymas natūraliai kalbai natūralios kalbos sakinių užrašymas matematinės logikos kalba. Pagrindinės išplaukimo taisyklės. Logika samprotavimų analizė. Teiginių logikos metodai. ...
Matematikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 07 22
Matematinė analizė
Matematinės analizės špera. Kompleksinių skaičių plokštuma. Kompleksinio skaičiaus modulis ir argumentas. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio kintamojo funkcija. Riba. Tolydumas. ...
Matematikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2013 01 12
Matematinė logika špera
Teiginių logika. Teiginiai ir loginės operacijos. Teisingumo fukciju tobulosios ir normaliosios formules. Modelių teorija – dualumas. Teiginių logikos taikymas natūraliai kalbai. Natūralios kalbos sakinių užrašymas matematinės logikos ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 22
Algebrinės struktūros
Bazės vektorinėse tiesinėse erdvėse. Bazės tiesinės vektorinės erdvės poerdviuose. Koši ir buniakovskio nelygybė. Skaliarinės sandaugos koordinatinė forma. Kampas tarp vektorių. Skaliarinės sandaugos sąvoka. Tiesinio operatoriaus ...
Matematikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2011 12 29
Aukštosios matematikos formulynas
Dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos pilna išvestinė. Neišreikštinių funkcijų išvestinės. Apytikris skaičiavimas diferencialais. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Liečiamoji plokštuma ir normalė. Teiloro formulė. Diferencialai. ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 08 02
Kompleksiniai skaičiai. Integralai
Kompleksinio skaičiaus apibrėžimai. Kompleksinė plokštuma. Algebriniai veiksmai sukompl. Skaič. Kompl. Skaič. Trigonometrinė išraiška ir jos naudojimas atliiekant daugyba dalyba ir keliant laipsniu. Šaknies traukimas iš kompleksinio ...
Matematikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 07 27
Matematikos antro kolio špera
Dvilypio integralo sąvoka. Geometrinė dvilypio int. Prasmė. Dvilypio integralo savybės. Dvilypio int. Apskciav. Dvilypis integral. Polineje koord. Sist. Kintamuju keitimo formule dvilyp. Integ. Trilypis int. Ir jo apskaiciav. Trilypio int. ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 08 02
Aukštosios matematikos klausimai atsakymai
32 klausimai su atsakymais. Ką vadiname konverguojančia/diverguojančia eilute. Būtinas eilutės konvergavimo požymis. Teorema (koši kriterijus) pakankamas konvergavimo požymis. Teorema (palyginimo požymis). Ribinis palyginimo požymis. ...
Matematikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 02 17
Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas
Atvirkštinė funkcija. Išreikštinės ir neišreikštinės funkcijos. Hiperbolinės funkcijos. Parametrinės funkcijos lygtys. Funkcijos išvestinė, jos goemetrinė prasmė. Funkcijos diferencijuomumas. Diferencijavimo taisyklės. Sudėtinės ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 29
Funkcijos
F-jos apibrėžimas, atvirkštinė f-ja, f-jos monotoniškumas ir apibrėžtumas. Racionaliosios, laipsninės, rodiklinės ir logaritminės f-jos. Trigonometrinės ir atvirkštinės trig. F-jos. F-jos ribos apibrėžimai. Nykstančios f-jos. F-jų ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 29
Integralai špera
Dvilypiai integralai apibrėžimas. Geometrinė prasmė. Dvilypio integralo skaičiavimas dekartinėje koord. Sistemoje. Dvilypių integralų savybės. Trilypis integralas. Fizikinė presmė. Trilypio integ. Egzistavimo teorema. Trilypio intgralo ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 08 02
Kompleksiniai skaičiai. Špera.
Kompleksiniai skaičiai. Kompleksinė pl-ma. Veiksmai su kompleksiniais sk. Trigonometrinėje ir rodiklinėje formoje. Algebriniai veiksmai su kompleksiniais sk. Užrašytais algebrinėje formoje. Kompleksinio kintamojo f-ja. Kreivės ir sritys ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 22
Matematikos špera
Kelių kintamųjų funkcijos. Kelių kintanųjų funkcijos tolydumas. Keliu kintamųjų dalinės išvestinės ir diferencialai. Daugiareikšmės funkcijos apibrėžimas. Įrodymas. Analogiškai įrodyti patiems galima išvesti ir likusias dvi ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 12 29
Analizinė geometrija
Lygtis plokšyumos einančios per duota tašką. Bendrinė pl. Lygtis. Normalinė pl. Lygtis. Pl. Kampas. Statm. Ir lygegret. Sąlyga. Vektorinės, kanoninės ir parametr. Tiesės lygtys. Tiesė duota dvieju pl. Susikirtimu. Plokštumų pluoštas. ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 27
Tikimybių teorijos špera
Elementariųjų įvykių aibe ? Apibrėžkite atsitiktinį , būtiną ir negalimą įvykius. ? Kokius veiksmus galima atlikti su įvykiais ? Apibrėžkite juos ir paaiškinkite. Kokie įvykiai sudaro pilnąją įvykių grupę ? Koks įvykis ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 12 05
Vektoriai taisyklės
Vektoriaus ilgis. Erdvinio vektoriaus ilgis. Vektorių skaliarinė sandauga. Vektorių skaliarinė sandauga pagal koordinates. Erdvinių vektorių skaliarinė sandauga pagal koordinates. Stačiųjų vektorių skaliarinė sandauga. Edvinių ...
Matematikos šperos, Špera, 1 puslapis
2015 11 19
Integralai funkcijos eilutes aibes formos
Furje eilutės ir furje integralas. Ortonormuotos sistemos ir apibendrintoji furje eilutė. Furje eilutės. Uždarosios ir pilnosios ortonormuotosios sistemos. Trigonometrinių furje eilučių konvergavimas. Trigonometrinės furje eilutės ...
Matematikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 07 27
Kombinatorikos špera
Naturalieji skaiciai. Matematines indukcijos principas. Stirlingo skaiciai. Katalano skaiciai. Eksponentines generuojancios funkcijos. Recio principas. Dauginimo tasykle. Rekurentieji sarysiai. Rekurentieji sarysiai. Bendra teorija. Gretiniai, ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2011 12 29
Matematinės analizės pagrindinės teoremos su įrodymais
Rymano integralas. Ap egzistavimas. Integraline suma ir jos riba - apibreztinis integralas. Niutono ir Leibnico formule. Integralo savybes. Vidutines reiksmes teorema. Kosi ir Buniakovskio nelygybe integralo ivertis. Integruojamuju ju klases. ...
Matematikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2015 05 10
Ribos lim
Funkcijos riba taške. Vienpusės f-jos ribos. Aprėžtosios ir neaprėžtosios f-jos. Nykstamos f-jos ir jų savybės. Ribų dėsniai. Riba lim sin x. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. F-jos tolydumas taške. Tolygios f-jos atkarpoje. Trūkiosios ...
Matematikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 08 02
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo