Matematikos tyrimai

23 dokumentai
Matematikos statistinis tyrimas
Ką veikia mokiniai laisvalaikiu. Šią temą pasirinkau, nes manau kad yra įdomu ką moksleiviai veikia laisvalaikiu- ar naudingai jie jį leidžia ar ne. Histograma. Daugiakampė. Skritulinė diagrama. Taškinė. Išvados.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2012 02 20
Matematikos statistinis tyrimas batų dydis
Statistinis tyrimas. Nustatyti koks vidutinis batų dydis dominuoja tarp apklaustųjų asmenų. Apklausos duomenys. Apklausos lapas. Surinkta informacija apdorota statistiniais metodais. Dažnių lentelė. Santykinių dažnių lentelė. Duomenų ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2013 03 09
Statistinis tyrimas. Ką mokiniai veikia laisvalaikiu?
Statistinis tyrimas: ką mokiniai veikia laisvalaikiu. Variacin eilutė, dažnių lentelė, stulpelinė diagrama, skritulinė diagrama. Išvada. Iš surinktų duomenų pastebime, kad vaikinai mieliausiai renkasi pasisėdėjimą prie kompiuterio ar ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2011 01 25
Kvadratine funkcija
Kvadtratinė funkcija y=ax2+bx+c ir jos grafikas (parabolė). Pertvarkome y=ax2+bx+c=a(x-m)2+n , kur (m;n) – parabolės viršūnė. Viršūnės koordinatės surandamos, iš kvadratinio trinario išskiriant dvinario kvadratą arba naudojant ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2011 12 29
Matematikos statistikos darbas
Statistikos darbas. Darbo tikslai. Variacinė eilutė. Imties plotis. Imties standartinis kvadratinis nuokrypis. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2016 03 30
Matematikos tyrimas. Žmonių sportinis fizinis aktyvumas
Įvadas. Sporto teorija. Anketa. Anketa. Anketos duomenų analizavimas. Sportiškiausio amžiaus tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2012 05 17
Statistinis darbas. Kiek mobiliųjų telefonų bendraamžiai pakeitė iki šio laiko?
Taip sparčiai tobulėjant moderniosioms technologijoms, gaminami vis naujesni mobilieji telefonai, turintys daugiau naujų technologijų, kurias paaugliai nori kuo greičiau išbandyti, todėl keičia savo mobiliuosius telefonus vis naujesniais. ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2012 03 31
Statistinis tyrimas. Bendraamžių praleidžiamas laikas svetainėje facebook
Bendraamžių praleidžiamaslaikas svetainėje facebook. Com. Įvadas. Diagramos. Išvados.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2012 03 31
Vario ir aukso kainų dinamika
Vario ir aukso grafiniai duomenys. Vario ir aukso metų ketvirčių kainos atskiruose grafikuose. Vario ir aukso metų ketvirčių kainos bendrame grafike. Tiesinės regresijos lygtys. Tiesinių regresijos lygčių sudarymas. Vario ir aukso ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2016 05 17
Funkcijų tyrimas referatas
Apibrėžimo sritis. Trūkio taškai. Funkcijos didėjimas ir mažėjimas. Funkcijos maksimumai ir minimumai. Kreivės iškilumas ir perlinkio taškai. Iškila aukštyn žemyn. Perlinkio vingio. Antrąją išvestinę. Neigiama teigiama. Būtina ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2016 09 12
Iš trijų akcijų sudarytas optimaliųjų portfelių kraštas
Kauno technologijos univesitetas. Investicijų matematika Individualus namų darbas. Šiame darbe naudosiu šių įmonių akcijas. Dienos grąžos normą apskaičiuojame pagal formulę. Ra rb. Kiekvienos akcijos vidurkį , dispersiją , koreliacijos ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2015 05 13
Kauno miesto gyventojų imuniteto stiprinimo būdai
Įvadas. Tyrimo metodika. Statistinės analizės rezultatai. Kiekybiniai dydžiai. Kokybiniai dydžiai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2014 05 06
Vidutinis praleistas laikas ruošiant namų darbus
Vidutinis praleistas laikas ruošiant namų darbus. Įvadas. Apklausa. Aprašomosios statistikos charakteristika. Diagramos ir lentelė.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 05 22
Akcijų kainų prognozavimas Markovo grandinėmis
Įvadas. Analitinė dalis. Akcijų kainų prognozavimo aktualumas. Programinė įranga. Metodologinė dalis. Markovo grandinės. Perėjimo tikimybės. Perėjimo matrica. Markovo grandiniės būsenų grafas. Ergodinių markovo grandinių teorija. ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2016 11 26
Statistinis tyrimas apie telefonus
Kokie telefonų modeliai populiariausi tarp mokinių. Išvados. Matome, didelę dalį anketų pildė moteriškosios lyties atstovės. Ši užklausa rodo, kad daugelis naudoja nokia firmos mobiliuosius. Matome, kad daugelis pildytojų ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2011 03 25
Funkcijos tyrimas (3)
Funkcijos y=1/1-x2 tyrimas. Funkcija turi prasmę, kai vardiklis nelygus nuliui. Funkcija simetriška y ašiai. Funkcija lyginė. Funkcija neperiodinė. Abscisių ašį kerta taške (0; 1). Ordinačių ašies nekerta. Bet iš apibrėžimo žinome, ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2011 12 29
Ką veikia mokiniai laisvalaikiu? matematikos tyrimas
Ką veikia mokiniai laisvalaikiu? Tikslai. Sužinoti, kaip mokiniai leidžia savo laisvalaikį;. Gautus duomenis surašyti į lentelę;. Braižyti grafikus;. Skaičiuoti vidurkius pagal surinktus duomenis. Onuškio Donato Malinausko vidurinės ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 11 15
Lietuvių kalbos ir matematikos 7-8 klasių pažymių lyginamoji analizė
Įžanga. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas. Tyrimo išvados.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2012 05 29
Funkcijos tyrimas (4)
Y = (x - 1)2(x + 2) = x3 – 3x +. F? (x) = 3x2 –. F?(-2) >. F? . X =.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2014 05 01
Funkcijos tyrimas 2
Funkcijos y=kubinė šaknis (x+2)kvadratu - kubinė šaknis (x-2)kvadratu tyrimas. Funkcija neperiodinė. Abscisių ir ordinačių ašis kerta taške (0;0). Išvestinė neegzistuoja, vienintelis sprendinys - x=0 ir jis yra išlinkio taškas. Taškas ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2011 12 29
Funkcijos tyrimo planas
Nustatyti f-cijos apibrėžimo sritį. Ar f-cija periodinė (sin,cos,tg,ctg) ar ne, lyginė ar nelyginė (lyginės f-cijos grafikas simetriškas y ašies atžvilgiu, o nelyg. Koord. Ašies atžvigiu.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 1 puslapis
2011 12 29
Koreliacija saryšis
Tiriamasis darbas. Įvadas. Žmonių sk.šeimoje. Augintinių sk. šeimoje. Žmonių sk.šeimoje. Augintinių sk. šeimoje. Žmonių sk.šeimoje. Augintinių sk. šeimoje. Žmonių sk.šeimoje. Augintinių sk. šeimoje.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2013 05 22
Kurioje parduotuvėje galima pigiau apsipirkti?
Kurioje ežerėlio parduotuvėje galima pigiau apsipirkti.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2012 05 17
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo