Matematikos uždaviniai

41 dokumentas
Integralinis skaičiavimas. Uždaviniai
Neapibrėžtinis integralas. Suintegruokite. Apibrėžtinis integralas. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Netiesiginiai integralai. Integralų taikymas ekonomikoje. Gaminio ribiniai bendrieji kaštai per dieną yra čia x yra gaminių ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2012 02 20
Funkcijos
Funkcijos. Apibrėžimo ir reikšmių sritys. Laipsninė funkcija. Rodiklinė funkcija. Rodiklinės lygtys. Bendro dauginamojo su nežinomuoju kėlimas prieš skliaustus. Rodiklinės lygties suvedimas į kvadratinę įvedant naują kintamąjį. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2013 01 16
Funkcijos riba
Funkcijos riba. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iii ir iv ribų tipo. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iš temos funkcijos tolydumas. Raskite šių funkcijų išvestines. Remdamiesi lopitalio taisykle, raskite šias ribas. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2013 04 20
Eksponentinis išlyginimas
Uždavinys. Naudojantis lentelėje pateiktais prekių paklausos duomenimis, parinkti eksponentinio išlyginimo modelį. Prekių paklausos eksponentinio išlyginimo modelių tyrimo rezultatai. Matome, kad modelis yra geresnis, kai =0,1. Tikslinga ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2011 12 29
Matematikos uždaviniai su sprendimais
Daug uždavinių su sprendimais. Kuršių nerija – Kuršių marių ir Baltijos jūros skalaujamas 97 km ilgio, siauras – nuo 400 m. iki 4 km. pločio – smėlio pusiasalis. Lietuvai priklauso 54 km. ilgio šiaurinė pusiasalio dalis; tos ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2018 03 27
Geometrijos uždaviniai
Apie 30 geometrijos uždavinių. Kiek ir kokių trikampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių trikampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių atkarpų yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių stačiakampių yra pavaizduota ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 16 puslapių
2013 05 28
Kontrolinis darbas Nr. 2 „Tarpusavyje susiję dydžiai“ 1 var.
Kontrolinis darbas Nr. „Tarpusavyje susiję dydžiai“ 1 var.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2021 02 12
Matematikos galvosukiai
Įvairūs matematikos galvosūkiai. Justas skaičių 19951995 išreiškė kelių dėmenų suma; tuos dėmenis pakėlė kubu ir sudėjo, o sumą padalijo iš 6, kokią jis gavo liekaną? Dėžutėje buvo 20 vienodos masės tikrų monetų ir 21 ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2011 12 29
Tikimybių teorija, skaičiavimai
Tikimybių teorija, skaičiavimai. Pratimas. Sprendimas. Pratimas. Sprendimas. Pratimas. Pratimas. Sprendimas. Pratimas. Pakeiskime užduoties duomenis į šią formulę.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2020 11 10
Atvirkštinė matrica: uždaviniai
Atvirkštinė matrica uždaviniai. Apibrėžimas. Atvirkštine kvadratinės matricos A matrica vadinama matrica A1 , tenkinanti lygybes. Pasinaudosime lygybe. Atvirkštinė matrica apskaičiuota teisingai. Kramerio formulės. Atsakymas. Pastaba. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2019 03 15
Matematikos loginis uždavinys: šieno riešulio svorio apskaičiavimas
Matematikos loginis uždavinys: šieno riešulio svorio apskaičiavimas.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2019 03 01
Tiesinio programavimo uždavinio sprendimas grafiniu būdu
Tiesinio programavimo uždavinio sprendimas grafiniu būdu. Transporto uždavinio sprendimas potencialu metodu.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2018 01 16
Vektorinė algebra ir analizinė geometrija
Savarankiškas darbas - vektorinė algebra ir analizinė geometrija.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2015 04 06
Eilutės koliokviumo uždaviniai
Koliokviumo (iš eilučių) uždaviniai. Šį koliokviumą rašė Chemijos fakulteto studentai. Pateiksime abiejų variantų uždavinius su sprendimais. Uždaviniai. Ištirti eilutės konvergavimą. Ištirti eilutės konvergavimą. Duota eilutė. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2016 08 02
Išvestinių ir aibių skaičiavimas
Raskite aibių sąjungą, sankirtą, skirtumus ir Dekarto sandaugą, kai. Nustatykime funkcijų lyginumą, apskaičiuokite funkcijos reikšmę nurodytame taške bei raskite funkcijos y = f (x) atvirkštinę funkciją. Kokia turi buti prekiu kaina ( ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2016 09 13
Matematika 10kl tekstinis uždavinys
Atstumą tarp dviejų stočių keleivinis traukinys nuvažiuoja per 2,8 val. , o prekinis – per 4 2/3 val. Keleivinio traukinio greitis 26 km/val. didesnis negu prekinio. Apskaičiuokite atstumą tarp stočių.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2012 12 12
Ekvivalentumo lygtys
Ekvivalentumo lygtys uždaviniai su sprendimais.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2016 10 17
Matematikos kontrolinis darbas „Mišrieji skaičiai“
Matematikos kontrolinis darbas „Mišrieji skaičiai“.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2021 02 12
Tyrimo duomenų porinės priklausomybės statistinio įvertinimo uždavinys
Tyrimo duomenų porinės priklausomybes statistinio įvertinimo uždavinys. Uždavinio sprendimo tvarka. Porinės priklausomybės regresijos ir koreliacijos uždavinio sprendimas. Mažiausiųjų kvadratų metodas dvimatės erdvės atveju ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 13 puslapių
2013 04 14
Matematikos kontrolinis darbas: Funkcijos
7. Laisvas krintantis akmuo per t sekundžių apytiksliai nukrenta atstumą h = 5t2 (metrais). Šachtos gylis yra 120 m. Ar nuo žemės paviršiaus paleistas akmuo pasieks šachtos dugną per 4 s? Per 5 s? (4t.)1) Kam lygi funkcijos ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2021 03 05
Matematikos užduotys pupp pasiruošimui su atsakymais 9 užduotis
Užduotis. Apskaičiuokite 1. 1 1. 2. Sprendimas. =. Apskaičiuokite reiškinio reikšmę. Sprendimas. Automobilio greitis yra 1400 Išreikškite automobilio greitį kilometrais per valandą. Stačiakampis padalintas į 20 lygių kvadratėlių. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 45 puslapiai
2014 05 09
Slankus vidurkis
Uždavinys. Naudojantis pateikto pavyzdžio (lentelėje) duomenimis, reikia parinkti slankiojo vidurkio modelį ir apskaičiuoti vienuolikto mėnesio prekių paklausą (tūkst. Lt). Tariama, kad m 0 =40. Sprendimas. Prekių paklausos slankiųjų ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2011 12 29
Idomūs matematikos uždaviniai
Kaip tokiosmis svaratyklėmis 3 svėrimais garantuotai surasti tą netikrąją monetą Sprendimas. Pusiausvyros kelias. Sunkesniosios dešiniosios pusės kelias , arba netikrosios mpnetos , dabar tarp ių monetų esančios , išsiaiškinimo kelias. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2015 05 27
Matematikos uždavinio sprendimas
Uždavinys su sprendimu:Du geležinkelio keliai keičiasi tašku O 60° kampu. Į jų kirtimosi vietą vienu metu važiuoja du krovininiai traukiniai, vienas iš stoties A, esančios 30 km atstumu nuo O, o kitas iš stoties B, esančios 60 km ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2015 03 26
Tikimybių teorijos uždaviniai
Prietaisas sudarytas iš 130 elementų. Tikimybė, kad 10 metų laikotarpiu elementas suges, lygi 0.35. Raskite tikimybę, kad per 10 metų suges 20 elementų, patikimiausią skaičių ir tikimybę, kad tokio skaičiaus elementai suges. (2 ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2020 01 18
2 klasės matematikos uždaviniai
Mama prašė parvežti Tomo 12 bandelių, nes atvyks daug Tomo draugų. Tačiau, kai Tomas nuvažiavo į parduotuvę, jis pamiršo kiek bandelių mama prašė nupirkti. Taigi nupirko 4 aviečių skonio, 3 vyšnių ir 1 obuolių skonio. Kai ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2017 03 12
Atstumas tarp taškų
d) Apskaičiuokite atstumą nuo koordinačių pradžios iki taško P(-5; 3).a) Trikampio viršūnių Koordinatės yra A(2; 7), B(5; 3) ir C(2; 3). Ar trikampis lygiašonis? Ar trikampis statusis? Įrodykite.b) Trikampio viršūnių ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2020 12 10
Grafo dengiantysis medis
Maximum leaf spanning tree. Grafo dengiančiojo medžio radimas.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 06 07
Kiek sveria šieno ryšulys?
Kiek sveria kiekvienas šieno ryšulys? Įvairūs sprendimo variantai. Užduoties formuluotė. Sprendinio paieškos eiga Sprendimas Įsivertinimas.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2018 11 05
Klasifikavimo uždaviniai su sprendimais
Klasifikavimo uždaviniai su sprendimais. Pavyzdys: Išspręsti pirmąjį uždavinį su ta pačia sąlyga, tik X ir Y susigeneruoti (apie 1000 duomenų). Rasti įverčius: a) DTM; b) Branduolinio tankio įverčiai
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 16 puslapių
2011 12 29
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo