Matematikos didaktikos egzamino atsakymai


Matematikos didaktikos (2) programa - klausimai. Modulio/dalyko Matematikos didaktika 2 teorinis konspektas. Numeracijos mokymas tūkstančio ribose. Sudėtis ir atimtis, kai skyriai neperžengia dešimties. Triženklių skaičių sudėtis ir atimtis peržengiant dešimtį. Atimties raštu mokymas. Daugybos ir dalybos mokymas 1000 ribose. Dviženklių skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Daugybos raštu mokymas. Dalybos raštu mokymas. Daugiaženklių skaičių numeracijos ir veiksmų mokymo metodika. Daugiaženklių skaičių sudėties ir atimties mokymas. -11 daugiaženklių skaičių daugybos ir dalybos mokymas. Supažindinimas su matais ir matiniais skaičiais. Matinių skaičių sudėties ir atimties mokymas. Supažindinimas su paprastosiomis trupmenomis.

Daugiaženklių skaičių daugybos (iš vienaženklio sk., iš 10, 100 ir 1000, iš apvalių dešimčių ir dviženklio sk.) mokymas

Daugiaženklių skaičių dalybos (iš vienaženklio sk., iš 10, 100 ir 1000, iš apvalių dešimčių ir dviženklio sk.) mokymas

Dešimtainių trupmenų sąvokos sudarymas ir užrašymas

Dešimtainių trupmenų ryšys su matiniais skaičiais

Dešimtainių trupmenų daugybos ir dalybos iš 10, 100, 1000 mokymas

Dešimtainių trupmenų daugybos ir dalybos iš dviženklio skaičiaus ir apvalių dešimčių mokymas

Supažindinimas su procentais. Procentų uždavinių sprendimo mokymas

Supažindinimas su kvadratu ir stačiakampiu (V kl.)

Trikampių rūšys pagal kraštines ir kampus

Trikampių, kvadratų ir stačiakampių perimetrų skaičiavimas

Supažindinimas su susikertančiomis, tarp jų ir statmenomis, tiesėmis

Supažindinimas su kampo laipsniu. Kampų matavimas ir braižymas su matlankiu

Stačiakampio ir kvadrato ploto matavimo mokymas

Stačiakampio gretasienio ir kubo tūrio apskaičiavimo mokymas

2. Kelis kartus, keliant po vieną šimtą iš vienos vietos į kitą, skaičiuojama pirmyn iki tūkstančio, vardijami šimtai atvirkštine tvarka.

3. Supažindinama su šimtų užrašymu skaitmenimis (remiantis mokinių gyvenimiška patirtimi, mokėjimu užrašyti vieną šimtą).

6. Naudojant vaizdines priemones sudaromi triženkliai skaičiai ne iš eilės, kartu juos mokant atidėti skaitytuvuose.

Mokoma vaikus įsiklausyti į diktuojamą skaičių, kad galėtų nustatyti, kokie skyriai yra, o kurių nėra ir vietoje jų rašytų nulius.

Pvz., 345 =300 + 40 + 5

275 = 2 šimt.7deš.5vien. = 200 + 70 + 5

• skaičiuoti iš eilės pirmyn ir atgal nuo duoto skaičiaus iki duoto skaičiaus (pvz., nuo 284 iki 310, nuo 501 iki 480).

7. Supažindinimas su kilometru, tona, gramu, šių matų santykiu su smulkesniais matais.

Šie veiksmai mokomi tuoj po numeracijos mokymo ir pagilina supratimą, kad šimtais skaičiuojama kaip dešimtimis ir vienetais. Sprendžiant pirmuosius pavyzdžius nulius galima pakeisti skyrių pavadinimais.

Pvz.: 40 + 30 = 4 deš. + 3 deš. = 7 deš.

70 – 30 = 7 deš. – 3 deš. = 4 deš.

Sudėdami ar atimdami dešimtis sudedame ar atimame dešimčių skaičius, o sudėdami ar atimdami šimtus, sudedame ar atimame šimtų skyrius.

Svarbu: nepamiršti iš dešinės parašyti reikiamą skaičių nulių.

2-4 atvejai remiasi triženklių skaičių sandaros žinojimu. Pirmuosius pavyzdžius sprendžiant galima naudoti skaitytuvus arba skaičių korteles, skyrių pavadinimus rašyti žodžiais:

1 šimt. + 4 deš. = 1 šimt. 4 deš.

Prieš sprendžiant šiuos veiksmus pasikartojama triženklių skaičių skyriai, nustatoma, kad teks dešimtis pridėti prie dešimčių (rašant į sąsiuvinius dešimčių skaičius pabraukiamas 240 + 40 ).

7. Triženklių skaičių sudėtis su vienaženkliu skaičiumi. Vienetų atimtis iš triženklio skaičiaus. 325 + 3 428 – 2

Šis atvejis remiasi skaičiavimu pirmyn ir atgal po vieną ir kelis vienetus. Pirmųjų pavyzdžių sprendimas parodomas skaidant skaičiavimą dalimis.

425 + 2 = 427 425 – 2 = 423

420 + 7 = 427 420 + 3 = 423

8. Triženklių skaičių sudėtis ir atimtis, kai nė vienas skyrius neperžengia dešimties.

Šiuos veiksmus mokoma atlikti rašytiniu būdu, t.y. rašant stulpeliu.

Pradėjus spręsti triženklių skaičių sudėtį ir atimtį stulpeliu mokiniai supažindinami su sudėties ir atimties veiksmų komponentų pavadinimais.

+231 - pirmas dėmuo _ 597 - turinys

236 - antras dėmuo 234 - atėminys

467 - suma 363 – skirtumas arba liekana

Supažindinus su triženklių skaičių sudėtimi ir atimtimi sprendžiami pavyzdžiai, kai vienas iš komponentų triženklis, o kitas – vienaženklis ar dviženklis skaičius.

Naudinga pakartoti santykį tarp skyrių, triženklių skaičių sandarą. Pirmąjį pavyzdį aiškinant galima remtis dviženklių skaičių sudėtimi. Sudėjus dviženklius skaičius, dėmenys pakeičiami, prirašius šimtų skyrius.

Mokytojas, aiškindamas pirmuosius veiksmus turi akcentuoti skyrius. To paties reikalaujama ir iš mokinių. Pateiktą pvz. aiškiname taip:

1 1 prie 8 vienetų pridėjus 2 vienetus gauname 10.

+ 28 + 328 0 rašome po vienetais, o viena dešimtis lieka mintyse.

12 212 Virš dešimčių parašomas mažesnis vienetas.

Triženklių skaičių sudėtis aiškinama analogiškai, kaip ir anksčiau aptarti atvejai: prie 2 vienetų pridėjus 1, gauname 3 vienetus ir rašome po vienetais; prie 5 dešimčių pridėjus 7 dešimtis gauname 12 dešimčių – 2 dešimtis rašome po dešimtimis, 1 šimtas lieka mintyse.

Po to sudėti tokius skaičius, koks pirmasis pavyzdys, mokiniai gali iš karto be didelio aiškinimo. Antrąjį pavyzdį aiškinti nuosekliai vardijant skyrius, būtinai užrašant virš pirmojo dėmens dešimčių skyriaus vienetą, kurį mokiniai gauna mintyse.

  • Pedagogika Konspektas
  • Microsoft Word 2415 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (17371 žodžiai)
  • Redam
  • Matematikos didaktikos egzamino atsakymai
    10 - 8 balsai (-ų)
Matematikos didaktikos egzamino atsakymai. (2015 m. Spalio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/matematikos-didaktikos-egzamino-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 01:23
×