Matematikos konspektas


Nesutaikomi ivykiai. Kokie bandymai vadinami bernulio bandymais.

Ką vadiname elementariųjų įvykių aibe? Apibrėžkite atsitiktinį, būtiną ir negalimą įvykius. Kaip jie žymimi? Kokius veiksmus galima atlikti su įvykiais? Apibrėžkite juos ir paaiškinkite. Kokie įvykiai sudaro pilnąją įvykių grupę? Koks įvykis vadinamas priešingu? Pateikite klasikinį tikimybės apibrėžimą ir išvardykite tikimybės savybes. Pateikite geometrinį tikimybės apibrėžimą. Kas yra nesutaikomi įvykiai? Užrašykite dviejų įvykių sumos tikimybės formules, kai įvykiai sutaikomi ir kai nesutaikomi. Paaiškinkite, kuo ir kodėl jie skiriasi. Apibrėžkite sąlyginę tikimybę. Kaip pasikeis sąlyginės tikimybės išraiška, kai įvykiai nepriklausomi? Kam lygi dviejų įvykių sandaugos tikimybė, kai įvykiai priklausomi ir kai jie nepriklausomi? Kokias sąlygas turi tenkinti įvykiai pilnos tikimybės formulėje? Užrašykite pilnos tikimybės formulę ir ją įrodykite.Užrašykite Bejeso formulę ir ją įrodykite. Kokie bandymai vadinami Bernulio bandymais? Užrašykite ir įrodykite Bernulio formulę. Paaiškinkite, kada ji taikoma. Kada Bernulio formulė apytiksliai išreiškiama Puasono formule? Užrašykite Puasono formulę.Ką vadiname atsitiktiniu dydžiu? Kokios jų rūšys, kuo jie skiriasi? Sugalvokite įvairių pavyzdžių. Ką vadiname diskrečiojo atsitiktinio dydžio pasiskirstymu? Kaip jis gali būti išreikštas? Apibrėžkite atsitiktinio dydžio pasiskirstymo funkciją. Koks ryšys tarp diskrečiojo atsitiktinio dydžio pasiskirstymo ir jo pasiskirstymo funkcijos? Apibrėžkite tolydųjį atsitiktinį dydį naudodami jo pasiskirstymo funkciją. Ką galite pasakyti apie tolydžiojo atsitiktinio dydžio galimas reikšmes? Išvardykite atsitiktinio dydžio pasiskirstymo funkcijos savybes. Kurios iš jų tinka tolydiesiems atsitiktiniams dydžiams, kurios tinka diskretiesiems atsitiktiniams dydžiams? Kurios savybės tinka abiejų rūšių atsitiktiniams dydžiams? Ką vadiname tikimybių tankio funkcija? Kokia jos tikimybinė prasmė? Ar visi atsitiktiniai dydžiai turi tankio funkciją? Išvardykite tankio funkcijos savybes.Kokias žinote formules tolydžiojo atsitiktinio dydžio X tikimybei P(X (a,b)) skaičiuoti? Kaip skaičiuojama tikimybė P(X (a,b)) diskrečiajam atsitiktiniam dydžiui X? Ką vadiname diskrečiojo ir tolydžiojo atsitiktinio dydžio vidurkiu? Kokia jo prasmė? Išvardykite vidurkio savybes, kai kurias iš jų įrodykite. Ką vadiname atsitiktinio dydžio dispersija, standartiniu nuokrypiu? Ką jie charakterizuoja? Išvardinkite dispersijos savybes, kai kurias iš jų įrodykite. Ką` vadiname atsitiktinio dydžio moda ir mediana? Ekspo

Užrašykite Bejeso formulę ir ją įrodykite.Formulė: Po eksperimento hipotezių tikimybių P(Hj|A), kad rezultatas bus pasiektas j-uoju keliu, reikšmės apskaičiuojamos pagal Bajeso formulę.

Kuo skiriasi dydžių C, CX, X+Y (С – konstanta, X,Y – atsitiktiniai dydžiai) vidurkiai ir dispersijos?

Kokį atsitiktinį dydį vadiname tolygiai pasiskirsčiusiu intervale (a,b)? Kokios tolygiojo atsitiktinio dydžio pasiskirstymo ir tankio funkcijų išraiškos? Išveskite jas ir nubrėžkite abiejų funkcijų grafikus.Tolygus atsitiktinis dydis. /

. Kokį skirstinį vadiname binominiu? Kam lygus binominio skirstinio vidurkis ir dispersija? Įrodykite. Nubrėžkite binominio skirstinio tikimybių grafiką.Binominis skirstinys gaunamas atliekant taip vadinamus Bernulio eksperimentus kaip Bernulio skirstinių suma./Atsitiktinio dydžio skirtstinys vadinamas binominiu. /Grafikas: /

Koks atsitiktinis dydis vadinamas normaliuoju, standartiniu normaliuoju? Kaip simboliškai jie žymimi? Kokia jų parametrų prasmė?/

Bernulio formulės apytikslis skaičiavimas taikant lokalinę ir integralinę Muavro ir Laplaso teoremas./

Kaip skaičiuosite tikimybę, kad normalusis atsitiktinis dydis X priklauso intervalui (a,b)?/

Ką galite pasakyti apie atsitiktinių dydžių sumos pasiskirstymą? Kaip jis rišasi su normaliuoju skirstiniu? Koks yra paprasčiausias centrinės ribinės teoremos formulavimas?

  • Matematika Konspektas
  • Microsoft Word 662 KB
  • 2014 m.
  • 9 puslapiai (1281 žodžiai)
  • Lukas
  • Matematikos konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Matematikos konspektas. (2014 m. Spalio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/matematikos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 17:58
×