Matematinė statistika. Savarankiški darbai.


Matematine statistika uzdaviniai. Parametriniu hipoteziu tikrinimas. Normaliojo atsitiktinio dydzio pasikliautinasis intervalas. Pasikliautinasis intervalas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Teorinio vidurkio pasikliautinasis intervalas. Vidurkio pasikliautinasis intervalas formule. Imties apskaiciavimas. Sudarykite pasikliautinąjį intervalą. Matematines vilties formule skaitines imties.

Matematinės statistikos savarankiški. Darbai. Aštuoni uždaviniai su pilnais sprendimais paaiškinimais. Lentelės, grafikai. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Ar teisingai gavome absoliučiuosius dažnius ni, pasitikriname pritaikę prie imties pateiktą kontrolinę sumą. Apskaičiuojame imties vidurkį. Patikslintąją dispersiją. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Imties vidutinį kvadratinį nuokrypį ir dispersiją. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.

Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį x, dispersiją s2, patikslintąją dispersiją s21 bei vidutinius kvadratinius nuokrypius s ir s. Ar apskaičiuota teisingai, pasitikrinkite, pritasudarykime intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, apskaiar teisingai gavome absoliučiuosius dažnius niar teisingai gavome skaitines chvidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutžinoma, kad atsitiktinis dydis x yra normalusis, X~ n(a,s). Jo parametras s yra lygus uždavinyje gautam s1, kuris imamas su vienu ženklu po kablelio (neapvalinant), Turėdami imtį, kurios didumas n = 50, ir parinkę pasikliovimo lygmenį g=0,99, raskite parametro a pasikliautinąjį intervalą, kai s žinomas.

žinoma, kad atsitiktinis dydis x yra normalusis, X~n(a,s). Turėdami imtį, kurios didumas n = 50, taikydami uždavinyje gautas x ir s1 reikšmes, parinkę pasikliovimo lygmenį g = 0,95,raskite parametro a pasikliovimo intervalą, kai s nežinomas.

Turėdami imtį, kurios didumas n = 50, taikydami uždavinyje gautas x ir s1 reikšmes, parinkę pasiklia) normaliojo atsitiktinio dydžio nežinomo parametro a pasikliautinasisčia , yra standartinio normaliojo (normuotojo) skirstinio (0,1) kritinė reikšmė. Ją galima rasti lentelėb) normaliojo atsitiktinio dydžio netuomet, kai imties dtuomet, kai imties didum a) žinoma 50 požymio reikšmių. Atsižvelgę į uždavinyje nubrėžtos santykinių dažnių histogramos pavidalą, suformuluokite neparametrinę hipotezę h1 : x ~n(a,s), , kad a. D. X yra normalusis. Patikrinkite šią hipotezę, parinkę reikšmingumo lygmenį a = 0,05 ir pritaikę suderinamumo kriterijų. Ar teisingai apskaičiuota, pasitikrinkite pritaikę prie imčių pateiktas šio uždavinio konapskaičiuojame sandaugas n×pparinkę reikšmingumo lygmenį a = 0,05 ir normalinio skirstinio atveju apskaičiavę laisvės laipsnių skaičių v = k-r-1 = 5-2a) žinoma, kad atsitiktinis dydis x yra normalusis, X~n(a,s). Jo parametras a nežinomas, o parametras s žinomas: turėdami imtį ir žinodami, kad a0=[x] (a0 yra imties vidurkio sveikoji dalis), patikrinkite nulinę parametrinę hipotezę h0: a=a0, parinkę reikšmingumo lygmenį a=0,01 ir dvi alternatyviąsias hipotezes (ha: a¹a0 ir ha : aa0).

B) žinoma, kad atsitiktinis dydis x yra normalusis, X~ n(a,s). Jo parametrai a ir s nežinomi.

  • Microsoft Word 168 KB
  • 2010 m.
  • 22 puslapiai (2862 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gediminas
  • Matematinė statistika. Savarankiški darbai.
    8 - 1 balsai (-ų)
Matematinė statistika. Savarankiški darbai.. (2010 m. Spalio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/matematine-statistika-savarankiski-darbai.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 27 d. 12:48
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo