Matematinės statistikos pradmenys Statistinių duomenų analizė naudojant MS Excel


Matematikos referatas. Įvadas. Generalinė aibė ir imtis. Duomenų grupavimas. Imties skaitinės charakteristikos. Imties vidurkis. Imties vidurkio radimas naudojant MS Excel. Imties dispersija. Imties dispersijos skaičiavimas naudojant MS Excel. Pataisyto imties vidutinio kvadratinio nuokrypio radimas. Imties asimetrijos koeficientas. Imties eksceso koeficientas. Nežinomų pasiskirstymo parametrų statistinis įvertinimas. Taškiniai įverčiai. Pasikliautinųjų intervalų ( intervalinių įverčių ) radimas. Normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X teorinio vidurkio a pasikliautinio intervalo radimas, kai žinomas σ. Normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X teorinio vidurkio apasikliautinojo intervalo radimas, kai σ nežinomas. Pasikliautinasis intervalas normaliai pasiskirsčiusio atsitiktinio dydžio X vidutiniam kvadratiniam nuokrypiui σ. Koreliacijos teorijos elementai. Koreliacinio ryšio reiškimas regresijos lygtimi. Tiesinė regresijos lygtis. Empirinio koreliacijos koeficiento ir empirinės tiesinės regresijos lygties radimas su MS EXCEL. Vidutinės Y reikšmės prognozavimas naudojant tiesinį trendą, kai žinoma x reikšmė. Vidutinė kvadratinė paklaida tiesinės regresijos lygčiai y = ax + b.


Tarkime, kad tiriant generalinės aibės požymį X, gauta imtis

= = (1.2 + 3.1 + 4.2 + 5.3 + 7.1 + 8.4) = = 5,15.

Paste Function lange pasirenkame Statistical ( KURT. Funkcijos KURT

d) pasinaudojant Y pasiskirstymo tankiu, surandami du skaičiai c1 ir c2 , tokie, kad galiotų lygybė

Laikysime, kad šiame modelyje σ žinomas, o a – nežinomas. Šio parametro nustatymui iš generalinės aibės paimta imtis x1, x2, ... , xn ir surastas taškinis nežinomo teorinio vidurkio įvertis

Arba P(4,02< a <5,98)=0.95.

+ = 20,2 + 2.13.= 20,2 + 0,426 = 20.626.

Pastaba. Pasinaudodami lygybe S1 = galime parašyti:

Pavyzdys.Tarkime, turime imtį 7;9;4; 3; 5; 11; 4; 2; 7; 6; 9;10;12;8 paimtą iš normaliosios generalinės aibės. Su pasikliovimo lygmeniu 0,99 suraskime pasikliautinąjį intervalą parametrui .

Tarkime, atsitiktinio dydžio X stebimos reikšmės yra x1, x2 ,..., xk , o atsitiktinio dydžio Y stebimos reikšmės yra y1, y2, ... , yn. Esant statistiniam ryšiui tarp X ir Y , kiekvieną dydžio X reikšmę xi atitinka dydžio Y skirstinys

2. Eilutės ir stulpelio susikirtime esantis skaičius mij parodo, kiek kartų stebėta reikšmių pora (xi , yj ). mij vadinamas dažniu.

3. Paskutinėj eilutėj esantys skaičiai m x , m x, ... , m x parodo, kiek kartų visuose stebėjimuose pasirodė reikšmės x1, x2 , ... , xk atitinkamai .

4.Paskutiniame stulpelyje skaičiai m y , m y, ... , my parodo, kiek kartų visuose stebėjimuose pasirodė reikšmės y1, y2, ... , yn atitinkamai.

5. Visų skaičių my suma lygi N; visų skaičių m suma lygi N, t.y., m= my = N – visų stebėjimų skaičiui.

Tai dviejų tiesinių lygčių sistema ieškomų koeficientų a ir b atžvilgiu. Iš (15) sistemos antrosios lygties turime: b = , tada a = = =, iš čia

Pavyzdys. Bandymo metu stebėtos tokios X ir Y reikšmės:

  • Matematika Referatai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Egidijus
  • 50 puslapių (6446 žodžiai)
  • Matematikos referatai
  • Microsoft Word 1213 KB
  • Matematinės statistikos pradmenys Statistinių duomenų analizė naudojant MS Excel
    10 - 10 balsai (-ų)
Matematinės statistikos pradmenys Statistinių duomenų analizė naudojant MS Excel. (2015 m. Gegužės 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/matematines-statistikos-pradmenys-statistiniu-duomenu-analize-naudojant-ms-excel.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:21