Materialinės investicijos savivaldybėje


Materialinės investicijos, pagal įvairias ekonominės veiklos rūšis, Šiaulių miesto savivaldybėje. Santrauka. Įvadas. Materialinių investicijų į atskiras ekonominės veiklos rūšis šiaulių miesto savivaldybėje. Statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinio tyrimo metu naudojami rodikliai ir jų formulės. Vidutiniai dydžiai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Moda. Mediana. Variacijos analizė. Koreliacijos ir determinacijos koeficientai. Statistinis prognozavimas pagal trendo projekciją. Regresijos lygties pasirinkimas. Prognozuojamo laikotarpio apskaičiavimas. Aproksimacijos koeficientas. Materialinių investicijų į atskiras ekonominės veiklos rūšis šiaulių miesto savivaldybėje. Statistinio tyrimo metodika. Tyrimo objektas ir jo charakteristikos. Statistinio tyrimo metodika ir tyrimo eiga. Materialinių investicijų pagal įvairias ekonominės veiklos rūšis šiaulių miesto savivaldybėje. Statistinio tyrimo rezultatai. Skaitinės charakteristikos pagal tyrimo rodiklius. Grafinis statistinio tyrimo duomenų vaizdavimas. Statistinių rodiklių tarpusavio ryšių tyrimas. Materialinių investicijų prognozės šiaulių miesto savivaldybėje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.

Savarankiškame darbe „Materialinės investicijos, pagal įvairias ekonominės veiklos rūšis, Šiaulių miesto savivaldybėje“, nagrinėjama, kaip Šiaulių miesto savivaldybėje buvo pasiskirsčiusios materialinės investicijos tarp skirtingų ekonominės veiklos rūšių nagrinėjamu laikotarpiu. Darbe nagrinėjami duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento. Darbe pateikti skaičiavimai ir tyrimai buvo atlikinėjami nuo rugsėjo mėnesio, todėl ir statistinė informacija – rugsėjo mėnesį tikrinti duomenys.

Analizė sudaryta iš trijų dalių: teorinės, metodinės ir praktinės. Teorinėje dalyje pateikta ir analizuojama literatūra ir teorinė medžiaga, susijusi su tyrimu, apibūdinami darbe naudojami rodikliai, jų reikšmė. Metodinėje dalyje pateikiama darbo eiga, aprašyti metodai ir veiksmai, pritaikyti atliekant materialinių investicijų tyrimą. Trečiojoje, praktinėje, dalyje pateikiami praktiniai tyrimai, atlikti su Šiaulių miesto savivaldybės duomenimis, pasitelkiant grafinę duomenų analizę, duomenų palyginimus, prognozavimus ir kitus statistiniam tyrimui atlikti reikalingus metodus. Tyrimui atlikti pasitelktos tokios programos kaip IBM „SPSS“ ir „MS Offise“.

Techninė savarankiško darbo informacija: darbo apimtis 56psl iki priedų, 57 lentelės, 22 paveiklslai, 15 formulių .

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 550 KB
  • 2013 m.
  • 103 puslapiai
  • Universitetas
  • Doneta
  • Materialinės investicijos savivaldybėje
    10 - 2 balsai (-ų)
Materialinės investicijos savivaldybėje. (2013 m. Gegužės 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/materialines-investicijos-savivaldybeje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 17:00
×