Maxima dokumentų įforminimo analizė


Maxima dokumentų įforminimo analizė. Įvadas. Susipažinimas su įmonė. Aprašymas. Dokumentų rengimo ypatūmai. Aprašymas. Įmonės veiklos dokumentų grupės. Įmonės veiklos dokumentai. Teisės aktai. Veiklos įsakymai. Personalo valdymo dokumentai. Įsidarbinimo dokumentai. Įdarbinimo dokumentai. Darbo veiklos procesų dokumentavimas personalo įsakymuose. Išvados. Literatūra.


Šio darbo tikslas yra mokėti analizuoti ir vertinti įmonės dokumentų valdymo sistemą bei dokumentų rengimo, tvarkymo procedūras.

Maxima LT, UAB taikoma mišri dokumentų valdymo organizavimo forma.Esant mišriai formai: centralizuotai korespondenciją priimą registruoją, įteikia vykdytojams, savus dokumentus spausdina bei išsiunčia atsakyngas struktūrinis padalinys - Personalo departamentas. Dokumentus rengia, įformina, vykdo jų užduotis, sudaro ir saugo bylas struktūrinis vienas struktūrinis padalinys Vilniuje - Teisinių paslaugų ir administravimo departamentas.

Dokumentų registruose registruojami vienų kalendorinių metų dokumentai. Tęstiniuose registruose (registracijos žurnaluose) registruojami darbuotojų pažymėjimai, darbo sutartys. Įmonės dokumentų registrų kiekį nustato ir jų sąrašą tvirtina direktorius. Sąraše yra kiekvieno registro pavadinimas, jo identifikavimo žymuo (skaičius, raidė ar jų junginys), pildymo laikotarpis, įmonės struktūrinis padalinys ar darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą atitinkame registre. Šis sąrašas turi būti prieinamas visiems.

Dokumentų tvarkymui užtikrinti įmonės vadovo sprendimu rengiamas dokumentacijos planas. Dokumentacijos planas parengiamas ir tvirtinamas kitiems kalendoriniams metams iki einamų metų gruodžio 30 d. Archyvo administratorius likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki sekančių metų dokumentacijos plano tvirtinimo, išsiunčia visiems padalinių vadovams, užklausimą dėl planuojamų plano pakeitimų, pridėdamas kiekvieno departamento ankstesnių kalendorinių metų dokumentacijos planą bei pildymo formą. Įmonės struktūrinių padalinių vadovai (departamentai, skyriai ir pan.) parengia savo padalinio plano dalių proektus (papildymus, pakeitimus) ir nustatytoje formoje pateikia Archyvo administratoriui per jo nurodytą terminą.Padalinio vadovas atsakingas už savalaikį teisingo dokumentacijos plano projekto sudarymą, bei už jo ( patvirtinto plano ) vykdymą padalinyje.

Bylos formuojamos pagal Dokumentacijos planą.Formuojant bylas, būtina laikytis šių reikalavimų:Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas (2011 m. liepos 4 d. Nr. V-117)

Vienoje byloje gali būti tik vieno pavadinimo dokumentai,išskirus bylą – Dienos pajamų ir išlaidų dokumentai.(Taikoma tik Buhalterinės apskaitos departamentui)

Bylos pavadinimas turi buti konkretus, rodantis bylos dokumentų rūšį, turinį, indeksą.....

Bylos indeksa nustato Archyvų administratorius – pirmas indekso skaičius priskiriamas atskiras atitinkamam padaliniui ir yra nekintamas,antras skaičius nurodo bylos eiles numerį pagal dokumentacijos planą.

Bylų perdavimas į archyvą priklauso nuo to kuriame padalinyje byla formuojama.Skiriami trys bylų perdavimo variantai:

Einamieji dokumentai segami į bylas pagal tam tikrą nustatytą tvarką.

Bylos, kurios atiduodamos į archyvą, (prekybiniai padaliniai) sisteminamos pagal pavadinimą ir sudedamos į archyvines dėžes chronologiškai pagal datas (nuo ... iki). Vienoje dėžėje gali būti tik vieno pavadinimo dokumentai.

Ant kiekvienos dėžės turi būti užrašyta privaloma informacija – pridedamas (pritvirtinamas) užpildytas blankas.

Dėžės su bylomis su dokumentų perėmimo aktu perduodamos į Taros sandelį, (X-31) iš kurio transportuojamos į archivavimo įmonė.Transportavimą organizuoja Archyvų administratorius.

Buhalterinės apskaitos dokumentai perduodami kiekvieno mėnesio paskutinį darbo ketvirtadienį į Centrinį sandelį (X-301), paliekant Buhalterinės apskaitos departamente paskutinių 2-jų menesių dokumentus.

Už bylų perdavimą į archyvą atsakingas vyr.buhalteris arba jo raštišku įgaliuojimu įgaliotas asmuo.

Kitų padalinių išskyrus Prekybinius padalinius ir Buhalterinės apskaitos departamentą) bylų perdavimas į archyvą:(Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117)

Bylos sudedamos į dėžės pagal pavadinimą, nurodant indeksą, datą (nuo...iki). Bylos sisteminamos pagal pavadinimą ir sudedamos į dėžes chronologiškai pagal datas (nuo ... iki)

Viena kartą per metus, pirmą liepos savaitę, dokumentai perduodami į Centrinį sandėlį (X-301), informuojant Archyvo administratorių.

  • Microsoft Word 64 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3453 žodžiai)
  • Kolegija
  • Olga
  • Maxima dokumentų įforminimo analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Maxima dokumentų įforminimo analizė. (2017 m. Spalio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/maxima-dokumentu-iforminimo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 16 d. 11:29
×