Maxima personalo kaitos analizė


Įvadas. Maxima grupė, UAB įmonės pristatymas. Inventorizacijos skyriaus darbo aprašymas. Pagrindinės personalo valdymo veiklos MAXIMA GRUPĖ, UAB organizacijoje. Personalo kaita 2016 m. MAXIMA GRUPĖ, UAB organizacijoje. Inventorizacijos skyriaus personalo kaitos analizė. Išvados. Literatūra.


Šiandien šalies organizacijose pastebima gana didelė darbuotojų kaita. Daugelio verslo įmonių vadovai pripažįsta, kad tai yra nepageidaujamas reiškinys įmonėse, kadangi ji daro neigiamą įtaką organizacijos darbo rezultatams. Tačiau daugelis veiksmų imasi dažniausiai tik tada, kai darbo ištekliai ima sekti. Rūpinantis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, sudaromos galimybės darbuotojų kompetentingumo ir asmenybės ugdymui. Pritaikant pažangias valdymo teorijas, formuojamas gabus ir darnus kolektyvas, kuriuo galima pasitikėti kryptingai siekiant šio tikslo, užtikrinama įmonės sėkmė ateityje.

Darbo tikslas – atlikti personalo kaitos analizę MAXIMA GRUPĖ, UAB įmonės inventorizacijos skyriuje.

Išanalizuoti personalo valdymo veiksnių taikymą MAXIMA GRUPĖ, UAB inventorizacijos skyriaus veikloje;

Verslas, tiek gaminant produkciją, tiek tiekiant paslaugas, yra struktūrizuotas į įmones, kurių sandarą ir dydį nulemia ne tik ekonominis gamybos užmojis, bet ir darbo jėga arba personalas. Įmonės personalas yra ūkinės veiklos intelektas ir varomoji jėga (7, p.6).

Inventorizacijos skyrius vykdo planinės bendrovės MAXIMA GRUPĖ, UAB padalinių inventorizacijas. Inventorizacija – žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos bei kitų atsargų patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos duomenimis. Visos inventorizacijos metu esančios prekės, žaliavos suskaičiuojamos, pasveriamos arba išmatuojamos įvedant jų brūkšninius kodus ir kiekius į duomenų kaupiklius arba užrašant. Pirminio paskaičiavimo duomenys suvedami į kompiuterį ir sulyginami su apskaitos duomenimis. Įvertinus atskirų prekių neatitikimus pagal kiekį ir sumą, atliekamas jų pakartotinas perskaičiavimas. Rezultatai pateikiami materialiai atsakingiems asmenims.

Inventorizacijos atliekamos visuose Lietuvos padaliniuose, jos yra vykdomos nakties metu, dienos metu inventorizuojami tik kai kurie sandėliai ir kelėta parduotuvių miesto centre. Revizoriaus darbo laikas skaičiuojamas nuo to momento kai jis atvažiuoja į darbo vietą. Kelionės laikas į darbo laiką neįskaičiuojamas.

Inventorizacijos skyriaus vadovas organizuoja skyriaus darbą ir atsako už skyriui pavestų funkcijų vykdymą bei uždavinių įgyvendinimą. Inventorizacijos skyriaus vadovo funkcijos: inventorizacijos grafiko sudarymas, darbo paskirstymas, informacijos perdavimas revizoriams, kaštų planavimas, tikslus inventorizacijos ir rezultatų pateikimas.

Padalinio vadovo pavaduotoja atsakinga už tikslų ir greitą likučių sutikrinimą, jų suvedimą padaliniuose po inventorizacijos ir kitus skyriaus vadovo jai pavestus darbus.

Vyr. revizorius atsakingas už prekių ir taros inventorizacijos tvarką padalinyje, stiklo taros supirktuvėse, gamybiniuose padaliniuose, tikslų išdirbtų valandų skaičių, mandagų bendravimą su padalinio administracija. Jis taip pat vadovauja revizoriams, paskirtiems atlikti inventorizacija, kontroliuoja ir prižiūri jų darbą, garantuoja tikslų, greitą ir kokybišką skaičiavimą inventorizacijos metu.

IT aptarnavimo inžinieriaus funkcijos: kaupiklių priežiūra ir remontas, vietinių kompiuterių gedimų šalinimas, įvairių nestandartinių ataskaitų formavimas.

Revizoriaus funkcijos: prekių esančių prekybinėje salėje arba, sandėlyje, skaičiavimas ir skenavimas, informacijos nuskaitymas į priėmimo programą. Po skaičiavimo tikslumo įvertinimo, revizorius patikrina didžiausius skaičiuotus kiekius bei didžiausius nukrypimus nuo padalinio buhalterinio likučio. Revizorius turi žinoti ir išmanyti mažmeninės kainas, produktų kilmės nuorodas ir simbolius, pagrindinius kokybės reikalavimus pakuotei. Revizorius vykdo kitus skyriaus vadovo arba vyr. revizoriaus jam pavestus darbus. Revizoriai atsiskaito Inventorizacijos skyriaus vadovui už pavestus atlikti darbus ir atsako už atliktų darbų kokybę bei teikiamų duomenų teisingumą ir pagrįstumą.

  • Vadyba Analizė
  • Microsoft Word 523 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (2739 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Maxima personalo kaitos analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Maxima personalo kaitos analizė. (2017 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/maxima-personalo-kaitos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 20:51
×