Mažeikių nafta marketingo aplinka


Marketingo aplinkos analize kursinis. Mazeikiu nafta darbas. Ab mazeikiu nafta analize. Mazeikiu nafta makroaplinkos analize. Ab mazeikiu nafta darbas skaidrese. Darbas mazeikiu nafta. Rokiskio surio mikro aplinka. Mazeikiu nafta mikroaplinka. Ab mazeikiu nafta aplinkos analize.

Turinys. Įvadas. Marketingo aplinka. Marketingo kompleksas. Makroaplinkos elementai. Mikroaplinkos elementai. AB „Mažeikių nafta“ marketingo aplinka. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. AB „Mažeikių nafta” charakteristika. AB „Mažeikių nafta” makroaplinka. AB „Mažeikių nafta” mikroaplinka. AB „Mažeikių nafta” marketingo komplekso elementai. Išvados ir rekomendacijos. Informacijos šaltinių sąrašas.

Šiame kursiniame darbe bus apibūdintos marketingo aplinkos, remiantis mokslinės literatūros analize.

Marketingo komplekso elementui – kaina priskiriami sprendimai ir veiksmai, susiję su kainu strategija, kurios pasirinkimas priklauso nuo įmonės tikslų.

Marketingo komplekso ir vartotojo ryšys pavaizduotas 2 paveiksle.

Tam, kad atpažintume patrauklias rinkos tendencijas ir nustatytume potencialias galimybes, kuriomis įmonė galėtų pasinaudoti, reikia žinoti įmonę supančias marketingo aplinkas.

Įvairūs autoriai išskiria nevienodą makroaplinką sudarančių elementų skaičių, tai priklauso nuo autorių požiūrio ir tyrimo tikslo. Šiame darbe daugiausia remsimės V. Pranulio, A. Pajuodžio, S. Urbonavičiaus, R. Virvilaitės mintimis.

Marketingo makroalinkoje išskiriami elementai, kurie savo ruožtu yra tam tikros aplinkos:

Todėl A. Pajuodis (2002) teigia, kad konkurencinė aplinka – tai marketingo aplinkos elementas, apimantis visų galimų tipų konkurenciją.

Mokslo ir technikos pažanga labiausiai pastebima prekių kūrimo, jų tobulinimo ir gamybos srityse. Mokslo ir technikos pažanga daro įtaką prekių kainoms. Be to, techninių naujovių įtaką reikšminga prekių transportavimo bei sandėliavimo operacijoms ir atsiskaitymo už pirktas prekes bei paslaugas. Naujos masinės informacijos priemonės bei reklamos gamybai naudojamos technologijos leidžia kurti įdomesnę, veiksmingesnę, reklamą. Tačiau kartais naujų technologijų atsiradimas kelią grėsmę ne tik rinkoje esančioms prekėms, jų gamintojams, bet ir ištisoms pramonės šakoms. Iš technologijos plėtros lygio galima spręsti apie šalies rinkos potencialą, infrastruktūros (ūkio šakų, aptarnaujančių gamybos atnaujinimo procesą) plėtros lygį, urbanizacijos laipsnį. Be to, technologijos plėtros lygį sąlygoja įmonės personalo kvalifikacija, vartotojų požiūris į mokslą ir naujoves.

Įmonės spręsdamos gamybos ir marketingo klausimus, deramai turi atsižvelgti į ekologijos reikalavimus. Žemės gamtinius išteklius galima suskirtyti į tris grupes: neišsenkamus – oras, vanduo; ribotus neatsigaminančius – nafta, akmens anglis ir kitos naudingos iškasenos, kurios nuolat mažėja; riboti atsigaminantys – mediena, maisto produktai. Aplinkosaugos problemos yra ypač reikšmingos įmonėms, kurių veikla susijusi su gamtą teršiančiomis technologijomis. Vis didėjančių aplinkosaugos reikalavimų vykdymas neįmanomas be kruopštaus tehnologijų pasirinkimo ir gamybos kaštų didinimo.

Todėl galima teigti, kad įmonės marketingo mikroaplinką sudaro:

Pirmiausia paminėtini: prekybos atstovai, makleriai, komisionieriai. Kitų pardavimo pagalbininkų spektrui priklausytų: logistikos paslaugas teikiančios įmonės, marketingo paslaugų tiekėjai – reklamos agentūros, rinkos tyrimo firmos ir kt., finansinių paslaugų tiekėjai – bankai, draudimo bendrovės ir kt.

AB „Mažeikių nafta“ plečianti savo  rinką, siekianti aukščiausios kokybės, puoselėja atsakingą požiūrį į darbuotoją ir klientą ir tvirtai konkuruoja su kitomis įmonėmis. Bendrovė siekia tapti pirmaujančia naftos produktų gamintoja Europoje.

Vertybės, kuriomis grindžiama misija, išlieka tos pačios, keičiasi tik požiūris į jas. Bendrovė, dirbanti  daugiau nei 25 metus, įvertindama ilgametę savo veiklos patirtį, visada  renkasi  išbandytus sėkmės faktorius: klientą, kokybę, profesinį tobulėjimą ir bendrovės geranorišką konkurenciją.

Šios įtaigios priemonės yra tvirtas pagrindas AB „Mažeikių nafta“ vizijai – būti modernia įmone ir siekti kokybės bei kiekybės, įvertinant klientų lūkesčius bei tarptautinės rinkos galimybes.

Akcentuoti finansinės veiklos darbą visais lygmenimis, siekint optimalaus pelno. Tikslia finansine kontrole ir analize dėmėsį sutelkti į pajamų didinimo ir išlaidų mažinimo priemones kiekviename padalinyje.

Tobulinti gamybinės veiklos procesus siekiant finansinių tikslų ir sukurti prielaidas pažangai ateityje.

O už 2004 m. priskaičiuotas rekordinis pelno mokestis – 134,6 mln. Litų, kaip to reikalauja įstatymai, į valstybės biudžetą buvo sumokėti 2005 m.

AB „Mažeikių nafta“ mokslinė-technologinė aplinka tampriai susijusi su ekologine aplinka. Pradėta katalizinio krekingo benzino nusierinimo įrenginio statyba. Jame bus perdirbamas benzino komponentas. Po perdirbimo šiame įrenginyje, benzino komponentas atitiks naujus griežčiausius aplinkosauginius reikalavimus produkto kokybei — ne daugiau kaip 10 ppm sieros junginių. Bendrovė, siekdama įvykdyti naujuosius Europos standartų naftos produktams reikalavimus, vykdo technologinių įrenginių modernizavimą — pabaigta izomerizacijos įrenginio statyba.

  • Microsoft Word 44 KB
  • 2016 m.
  • 23 puslapiai (5878 žodžiai)
  • Universitetas
  • Saimonas
  • Mažeikių nafta marketingo aplinka
    10 - 1 balsai (-ų)
Mažeikių nafta marketingo aplinka. (2011 m. Vasario 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/mazeikiu-nafta-marketingo-aplinka.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 01 d. 23:45
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo