MB Horos įmonės praktikos analizė


Įvadas. Prekybos įmonės verslo vieta miesto prekybos rinkoje. Prekybos įmonės verslo istorija, vizija, misija. Prekybos įmonės išorinės aplinkos vertinimas. Prekybos įmonės situacijos miesto prekybos rinkoje vertinimas. Prekybos įmonės organizacinė sandara ir personalo darbo organizavimas. Prekybos įmonės organizacinė struktūra ir padalinių funkcinis ryšys. Prekybos įmonės atskirų procesų analizė ir vertinimas. Įmonės komercinės, finansinės veiklos rezultatų apibūdinimas bei įmonės perspektyvos vertinimas. Mb „Horos“ ssgg (swot) analizė. Naujo produkto "Studento karjeros plano sudarymas" paklausos rinkoje tyrimas. Naujo produkto paklausos rinkoje tyrimo metodika. Tyrimų rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Priedai.


Paslaugų vadybos problemos buvo pradėtos nagrinėti dar visai neseniai – aštuntajame dešimtmetyje. Kiekviena paslaugų įmonė susiduria su ypatingomis savo kuriamo produkto savybėmis – neapčiuopiamumu, heterogeniškumu, neatskiriamumu bei nekaupiamumu, kai prekės gamyba, vartojimas ir pardavimas susipina į bendrą procesą. Paslaugų įmonėje taip pat labai sunku atskirti personalo vadybos nuo rinkodaros skyriaus klausimų ar nuo operacijų valdymo problemų. Todėl įmonė, norinti sėkmingai vykdyti savo veiklą, turi sukurti strategiją išsikeltiems tikslams pasiekti, nuolat stebėti išorinę aplinką, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę bei stengtis pateikti rinkai naujus produktus. Šiame darbe bus siekiama įvertinti MB „HOROS“ išorinės aplinkos poveikį, išanalizuoti paslaugų teikimo procesą lemiančius sprendimus bei ištirti naujo produkto „Studento karjeros plano sudarymas“ paklausą rinkoje.

Profesinės praktikos pasirinkta vieta yra personalo valdymo ir teisinių paslaugų MB „HOROS“, esanti Klaipėdos gatvėje, Vilniuje.

Profesinės praktikos individuali užduotis. „Naujo produkto „Studento karjeros plano sudarymas“ paklausos rinkoje tyrimas“. Užduočiai atlikti, šioje ataskaitoje bus:

Aprašyta ir išanalizuota įmonės išorinė aplinka;

Apžvelgtas ir aprašytas įmonės siūlomos paslaugos;

Aprašyta ir apžvelgta įmonės organizacinė struktūra ir personalo sudėtis;

Aprašyti ir išanalizuoti paslaugų teikimo procesą lemiantys sprendimai;

Išanalizuotos įmonės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės;

Išanalizuota ir aprašyta naujo produkto „Studento karjeros plano sudarymas“ paklausa rinkoje.

Taikomi metodai. Profesinės praktikos ataskaita parengta vadovaujantis lietuvių bei užsienio autorių literatūra, pirminiais šaltiniais (MB „HOROS“ direktorės ir kitų darbuotojų interviu, apskaitos informacija), profesinės praktikos laikotarpiu įgytomis žiniomis ir gebėjimais, stebėjimo (rinkos situacijos analizė, panašių įmonių veiksmų stebėjimas) ir paklausos rinkoje tyrimo rezultatais.

Siekiant įvertinti įmonės verslo vietą miesto prekybos ir paslaugų rinkoje, pirmiausia reikėtų atlikti įmonės vykdomos veiklos apžvalgą, apibrėžti jos strateginius tikslus, misiją ir viziją. Susipažinus su vidine įmonės aplinka, tikslinga išanalizuoti išorinę aplinką, įmonės konkurencingumą miesto prekybos ir paslaugų rinkoje.

1.1 Prekybos įmonės verslo istorija, vizija, misija

2012 m. lapkričio mėn. – Vilniuje įkurta mažoji bendrija „HOROS“. Įmonėje dirba 2 asmenys, aptarnaujami 4 - 5 klientai (įmonės) per mėnesį.

2013 m. vasario mėn. – sukuriama praktikos vieta (Projektų vadybininkas). Auga aptarnaujamų klientų skaičius ( 9 – 10 įmonių per mėnesį).

2013 m. gegužės mėn. – įmonėje dirba 4 asmenys. Ženkliai investuojama į internetinę ir lauko reklamą, standartizuojami procesai įmonės veikloje, patikslinami darbuotojų pareigybių aprašai.

2013 m. birželio mėn. – įmonė plečiasi, priimamas naujas darbuotojas įmonės paslaugų pardavimų vadybininko pareigoms užimti.

2013 m. rugsėjo mėn. – įkuriamas padalinys Kauno mieste.

2013 m. lapkričio mėn. – priimamas nauja darbuotojas - projektų vadybininkė Kauno mieste. Įmonė jau turi susikūrusi lojalių klientų ratą (klientai – įvairios uždarosios akcinės bendrovės bei akcinės bendrovės), užsisakinėjančių pastovias teisines ir personalo valdymo paslaugas.

2014 m. kovo mėn. – įmonė tampa socialiai aktyvi – remia neatlygintinus projektus, bendradarbiauja su įvairiomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis.

Vizijos formuluotė apibrėžia įmonės ateities planus ir taip pat nurodo, kaip įmonė konkuruos su kitomis įmonėmis (lyderiauti personalo valdymo ir darbo teisės srityje). Misijos formuluotėje nurodomi įmonės tikslai personalo valdymo srityje (personalo valdymo paslaugos, žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimai), tačiau nenurodomi tikslai darbo teisės srityje. Taip pat misijoje turi būti nurodomi tikslų siekimo būdai (atsižvelgti į klientų poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti paslaugų kokybę) bei vieta (MB „HOROS“ misijoje vieta nenurodoma). Misijoje taip pat turėtų atsispindėti, kokius klientus įmonė aptarnauja ar siekia aptarnauti, tačiau tai nėra paminėta.

  • Vadyba Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 133 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (8933 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aiste
  • MB Horos įmonės praktikos analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
MB Horos įmonės praktikos analizė. (2016 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/mb-horos-imones-praktikos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 18:24
×