Mechanikos konspektai

139 dokumentai
Suvirinimas teorija
Viskas apie suvirinimą. Reikalinga žinoti kiekvienam suvirintojui ir tiems kurie nori išmokti virinti. Pagrindinės žinios apie medžiagų suvirinimą. Fizikinė suvirinimo proceso esmė. Suvirinimo raida. Suvirinimo būdai. Lankinis ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2012 04 11
Statybinė mechanika egzamino konspektas
Strypinės sistemos laisvės laipsnių skaičius ir pastovumo tikrinimas. Paprasčiausi rėmai ir jų vidinės jėgos – lenkimo momentų , skersinių jėgų , ašinių jėgų diagramos. Sudėtinių rėmų ir sudėtingų rėmų skaičiavimas. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 05 25
Suvirinimas
Pagrindinės žinios apie medžiagų suvirinimą. Fizikinė suvirinimo proceso esmė. Suvirinimo raida. Suvirinimo būdai. Lankinis suvirinimas. Elektros lankas, jo elektrinės ir šiluminės savybės. Suvirinimo lanko maitinimo šaltiniams keliami. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2014 03 29
Medžiagų mechanikos egzamino klausimai ir atsakymai konspektas
9( 2 atsiliepimai )
Tema Bendrosios sąvokos Kurias konstrukcijų savybes nagrinėja medžiagų mechanikos kursas. Kuo skiriasi tamprumo teorija nuo medžiagų mechanikos. Kas schematizuojama , supaprastinama sudarant konstrukcijos skaičiuojamąją schema. Kokios ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 08 04
Integrali mechanika
Integrali mechanika. Įvadas. Integralios mechanikos objektas ir jos sudedamosios dalys (detalizuoti) Statika. Statikos aksiomos. Plokščios ir erdvinės jėgų sistemos. Atraminiai ryšiai ir reakcijos juose. Jėgos sąvoka. Jėgos momentas. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2019 10 14
Mašinų elementai.
Mašinų elementai. Detalė. Mazgas. Reikalavimai šiuolaikinėms mašinoms. Mašinų stiprumo, atsparumo dilimui ir temperatūrų svyravimo reikalavimai. Mašinų standumo, atsparumo vibracijoms, patikimumo ir technologiniai reikalavimai. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2010 03 03
Matavimai paklaidos tolerancijos ir suleidimai
Matavimai paklaidos tolerancijos ir suleidimai. Matavimu samprata ir pagrindines sąvokos. Matavimų budai. Matavimų paklaidos. Matavimo priemonių paklaidos. Matavimų temperatūra. Teisinė metrologija. Matmenys suleidimai ir tolerancijos. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2010 03 03
Variklių cilindrų blokų ir įvorių remontas
Konspektas 2 variklių cilindrų blokų ir įvorių remontas teorinė dalis praktiniam darbui nr. Padengiamas tinkamu sluoksniu. Sausosios ir šlapiosios cilindrų įvorės. Sausosios cilindrų įvorės. Cilindrų įvores. Cilindrų blokų ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 04 13
Mechaninis medienos apdirbimas
Mechaninis medienos apdirbimas. Staklės įrankiai skirti medienos ir plastmasių mechaniniam apdirbimui. Klijavimo įrenginiai. Presavimo įrenginiai. Įrenginiai medienos konstrukcijų apsauginių dangų padengimui. Medienos džiovinimas. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 03 12
Skysčių mechanika
Kas yra skysčio debitas ? Kaip jis išmatuojamas ? Kokia leistina matavimų paklaida? Kuriuos lentelės dydžius išmatuojame, o kuriuos apskaičiuojame ? Kuriuose stulpeliuose rašomi pjezometrų rodymai, o kuriuose pitometrų ? Kaip ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2013 05 18
Mechanikos fizikiniai pagrindai
MECHANIKOS FIZIKINIAI PAGRINDAI Slenkamojo judėjimo pagrindinės kinematinės ir dinaminės charakteristikos ir dėsningumai greitis ir jo projekcijos , pagreitis. Sukamojo judėjimo kinematiniai dydžiai. Linijinis ir kampiniai greičiai. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 08 10
Medžiagų mechanikos egzamino klausimai ir atsakymai
- Kuo medžiagų mechanika skiriasi nuo teorinės mechanikos? - Kas yra medžiagų mechanikos kurso objektas? - Ką vadiname strypu medžiagų mechanikoje? - Kaip suprantate vienalytę medžiagą? - Kaip suprantate izotropinę medžiagą? - Kaip ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2019 03 13
Statybinė mechanika namų darbo gynimas
Kokios tiesinės lygčių sistemos yra priklausomos, kokios nepriklausomos? Parašyti. Pavyzdžius. Koks egzistuoja bendras matematinis kriterijus? Kiek nepriklausomų lygčių galima parašyti vienam kūnui plokštumoje? Kiek. Priklausomų? Kam ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 01 18
Teorines mechanikos konspektas
Dinamika. XIII Įvadas į dinamiką. Dinamikos dėsniai. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Dinamikos dėsniai. Laisvo ir suvaržyto materialaus taško dinamikos uždaviniai. Pirmojo ir antrojo dinamikos uždavinių sprendimas. Dalambero ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 08 01
Išcentriniai siurbliai
Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais. Mentinių ašinių siurblių privalumai. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 11 07
Alkūninis mechanizmas konspektas
Alkūninis mechanizmas. Alkūninio mechanizmo paskirtis. Alkūninis švaistiklinis mechanizmas. Alkūninį mechanizmą veikiančios jėgos. Stūmoklio necentriškumas. Stūmoklis. Stūmoklio sandara. Stūmoklio įšilimo temperatūra. Stūmoklio ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 55 puslapiai
2015 03 10
Hidraulikos koliokviumo klausimai atsakymai
Hidraulikos 1 koliokviumo klausimų atsakymai, viso 42 klausimai. Kokie jėgos srautai yra mobiliose mašinose. Išvardinkite juos. Užrašykite srauto galios išraišką ir ją paaiškinkite. Parašykite paskalio dėsnį ir pagal jį ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2013 03 01
Jutiklių rūšys
Padėties jutikliai. Sukimosi greičio jutikliai. Jėgos jutikliai. Pagreičio jutikliai. Sukimo momento jutikliai. Srauto jutikliai.
Mechanikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 11 15
Santechnikos teorija
Santechninių sist. Rūšys, reikšmė, pagr. Problemos. Atitvarų šil perdavimo koeficientai. Norminės ir leistinosios koef. Vertės. Patalpų šil nuostolių skaičiavimas. Pastatų šil nuostolių reglamentavimas. Atitvarų visuminė šiluminė ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2010 03 03
Vidaus degimo varikliai egzamino konspektas
VDV egzamino klausimai I dalis. Nesimato toliau gale. Ir nebeaisku kur yra kit dalis.
Mechanikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2017 04 20
Hidraulikos ir Hidrodinamikos formulės
Hidraulika. Hidrostatinis slėgis. Slėgio matavimo vienetai. Hidrodinamika. Hidrauliniai nuostoliai. Skyscio tekejimo rezimai. Skysčių tekėjimas slėginiuose vamzdžiuose. Paprasto vamzdyno skaičiavimas. Trumpų vamzdžių skaičiavimas. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 01 03
Juodieji metalai
Juodieji metalai. Geležies alotropija. Geležies aušimo ir kaitinimo kreivės. Cementitinė geležies – anglies lydinių būsenos diagrama. Geležies – anglies lydinių sudėtinės dalys. Svarbiausios grynos geležies charakteristikos. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2013 11 02
Mašinų gamyba konspektas
Pagrindinės mašinų Gamybos Technologijos sąvokos. Technologinio proceso koncentravimas ir diferencijavimas. Gamybos tipu klasifikavimas. Tech. proceso organizacines formos. Masinu funkcine paskirtis ir kokybe. Gaminio technines salygos ir ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 12 01
Pakeičiamumo standartizacija ir techniniai matavimai
Mazgo aprašymas. Nominaliniai matmenys. Lyginių cilindrų sujungimų skaičiavimas. Universalių matavimo priemonių parinkimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Pleištinio sujungimo suleidimai. Matmenų grandinės skaičiavimas. Pleišto griovelio ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2012 03 11
Presai
Presavimo ir štampavimo įrengimai. Hidrauliniai presai. Kirpimo įrenginiai. Pagrindiniai presų parametrai. Automatas šaltam detalių ištempimui. Hidraulinis presas su spv. Apdirbimas spaudimu nenuimant drožlės yra technologinis procesas, ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 25
Inžinerinės medžiagos konspektas
Pratarmė. Metalų ir jų lydinių sandara ir savybės. Pagrindinės metalų ir lydinių savybės. Metalų ir jų lydinių sandara. Geležies ir anglies lydinių sandara. Geležies ir anglies lydinių struktūriniai elementai. Cementitinė Fe-C ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 86 puslapiai
2015 03 23
Techninės mechanikos įskaitos klausimai-atsakymai
Pagrindinės statikos sąvokos. Iš kokių dalių susideda teorinė mechanika, apibudinkite jas. Kas charakterizuoja jėgą, kokias žinote jėgų sistemas. Paaiškinkite, kaip suprantate, kas tai yra atstojamoji ir atsisverianti (опорная) ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2016 08 10
Automatinis valdymas ir automatizavimas konspektas
Kokią įtaką daro perdavimo funkcijos poliai pereinamajam procesui? Kokie gali būti poliai. Ką atvaizduoja Bode diagrama? Kaip nustatomas stabilumas iš Bode diagramos. Ką atvaizduoja Naikvisto diagrama. Ką atvaizduoja Nicholso diagrama. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 03 18
Vdv teorijos
Vidaus degimo variklių istorinė apţvalga. VDV klasifikacija. Vidaus degimo variklių sandara, veikimas. Tikrieji keturtakčių variklių darbo ciklai. VDV indikatorinė diagrama. Cilindrų pripildymo ir suslėgimo procesai. Degusis mišinys. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 80 puslapių
2014 03 19
Inžinerinė medžiagų mechanika
Naudojama schematizacija. Išorinės jėgos. Apkrovos. Vidinės jėgos. Pjūvio metodas. Įrąžos. Priimta laikytis tokių įrąžų ženklų taisyklių. Įtempiai. Ryšiai tarp įrąžų ir įtempių. Normalinį įtempį laikome teigiamu. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 05 25
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo