Mechanikos egzamino konspektas


Teorinė mechanika i statika statikos pagrindinės sąvokos ir aksiomos statika. Materialus taškas. Materialių taškų sistema. Absoliučiai standus kietas kūnas. Laisvas kūnas. Suvaržytas kūnas. 1 kg s. Jėgą apibūdina. Pridėties veikimo taškas. Jėgos pridėties veikimo taškas. Jėgos veikimo tiesė. Jėgų sistema. Ekvivalentiškos jėgų sistemos. Pusiausvira jėgų sistema. Atsverianti jėga. Sutelktoji jėga. Išskirstytos jėgos. Išorinės jėgos. Vidinės jėgos. Remdamasi 1 ir 2 aksiomomis , galima padaryti tokią IŠVADĄ. Aksioma. ( geometrinės jėgų sudėties taisyklė. Aksioma. akcijos - reakcijos dėsnis. Ryšiai ir jų reakcijos RYŠIAI. Reakcijos jėga. Šiurkščiu paviršiumi. Ryšių aksioma. Jėgų sudėtis. Susikertančių jėgų sistema Geometrinis jėgų sudėties būdas. . geometrinės jėgų sudėties taisyklė. Atstojamoji jėgos teorema. Jėgų skaidymas. Jėgos veikimo pridėties taškas. Jėgos veikimo tiese. Jėgos projekcija į ašį ir į plokštumą. Px Pcos (. Px Pcos ((- Pcos (. Px ob ir py oc ba. Px ( Pcos (, Py ( Psin (. ((( Px2 Py. Analitinis jėgos nusakymo būdas Analitinis jėgų sudėties būdas. P1 P2 P3 Susikertančių jėgų sistemos pusiausvyra. Statiškai išsprendžiama. Statiškai neišsprendžiama. Geometrinė pusiausvyros sąlyga II pav ) Analizinė pusiausvyros sąlyga ( Px 0 ( Px ( Py 0 ( Px. Jėgos momentas centro arba taško atžvilgiu JĖGOS MOMENTAS. Varinjono teorema apie atstojamosios momentą taško atžvilgiu VARINJONO TEOREMA. Susikertančių jėgos momentų lygtys. Jėgos momentas taško centro atžvilgiu. Lygiagrečių jėgų ir jėgų porų , veikiančių vienoje plokštumoje , sistemos Lygiagrečių jėgų sudėtis. Išskirstytos jėgos.


Materialių taškų sistema - tai visuma materialių taškų, kurių judėjimas ir padėtis priklauso vienas nuo kito. Bet kurį kūną galima nagrinėti kaip materialių taškų sistemą.

Laisvas kūnas - tai kūnas, kuriam kiti kūnai netrukdo pasislinkti erdvėje bet kuria kryptimi.

Suvaržytas kūnas - tai kūnas, kurio judėjimas yra apribotas ryšiais ir trukdo jam judėti bet kuria kryptimi.

Jėgų pavyzdžiai yra: sunkio jėga, tamprumo jėga, aplinkos pasipriešinimo jėgos ir t.t.

Jėgos pridėties (veikimo) taškas - tai kūno taškas, kuriame yra sutelktas jėgos veikimas.

Jėgos veikimo tiesė - tai tiesė, kurioje veikia jėga, (einanti per jėgos vektorių).

Jėgų sistema - pusiausvyra ( atsverta) jei jos veikiamas laisvas kūnas yra ramybės būsenoje arba slenka tiesiai ir tlygiai.

Ekvivalentiškos jėgų sistemos - tai tokios jėgų sistemos, kurios vienodai veikia kūną.

Atstojamoji - tai jėga kuri ekvivalentiška veikiančių jėgų sistemai.

Pusiausvira jėgų sistema - tai tokia jėgų sistema, kai jos veikiamas nesuvaržytas kūnas yra ramybės būsenoje arba slenka tiesiaeigiai bei tolygiai.

Atsverianti jėga - tai tokio paties didumo jėga kaip ir atstojamoji, kuri veikia toje pačioje tiesėje, bet priešinga kryptimi.

Sutelktoji jėga - tai jėga kuri veikia kūno tašką.

Išskirstytos jėgos - tai jėgos, kurios veikia tam tikrą kūno paviršiaus arba tūrio dalį.

Vidinės jėgos - tai jėgos, kuriomis tos pačios sistemos kūnai veikia vienas kitą

3 aksioma. ( geometrinės jėgų sudėties taisyklė)

4 aksioma. (akcijos - reakcijos dėsnis)

RYŠIAI: kūnas, kurio pusiausvyros padėtis ar judėjimas apriboti-suvaržytas, o padėtis ar judėjimo apribojimai-ryšiai.

1)Glotnus paviršius: Paviršius vadinamas glotniu, (neįvertinama trintis) kai trintis tarp šio paviršiaus ir į jį atsirėmusio kūno yra be galo maža ir jos galima nepaisyti. Glotnus paviršius kliudo ant jo gulinčiam kūnui pajudėti tiktai paviršiaus normalės, einančios iš sąlyčio taško, kryptimi.

2)Šiurkštus paviršius: Šiurkščiu paviršiumi (įvertinama trintis, jėga (Ftr) vadinamas paviršius kai įvertinama trintis. Jei paviršius šiurkštus, tai reakcijos jėgos kryptis nežinoma, nes ji yra dviejų jėgų sumos rezultatas. Viena jų - jėga(NA, veikianti kūno ir paviršiaus sąlyčio taško normalės kryptimi, kita - trinties jėga(Ftr.

3)Paslankus cilindrinis šarnyras: Kai kūnas su tam tikra plokštuma jungiamas per atramą, kuri gali riedėti šia plokštuma, tai tokia atrama vadinama slankiuoju cilindriniu arba atraminiu šarnyru. Šiuo atveju kūno poslinkis suvaržytas tik atraminio paviršiaus normalės kryptimi. Veiks tik viena reakcijos jėga išilgai normalės, per šarnyro centrą.

5)Lankstus ryšys: Neilgėjantis lynas, virvė ar siūlas neleidžia prikabintam kūnui nutolti nuo pakabinimo taško. Tuomet, reakcijos jėgos visuomet veikia išilgai lankstaus ryšio ir nukreiptos į pakabinimo tašką.

6)Šarnyrinis strypas: Jei du kūnai sujungti varžtu, praeinančiu pro šių kūnų skyles, tai toks sujungimas vadinamas šarnyriniu arba tiesiog cilindriniu šarnyru; varžto ašis vadinama šarnyro ašimi. Cilindrinio šarnyro reakcija (RA gali veikti bet kuria kryptimi plokštumoje, statmenoje šarnyro ašiai, t. y. plokštumoje Axy. Šiuo atveju iš anksto nėra žinomi nei jėgos (RA modulis RA, nei jos kryptis (kampas α).

7)Standus įtvirtinimas: Gembe vadinamas strypas, vienu galu standžiai įtvirtintas į atramą – sieną arba kitą konstrukcijos dalį.

Turime plokščią viename taške susikertančią n jėgų sistemą. Žinome jėgų P1 ,P2 .., Pn didumus ir kryptis .

Atstojamosios jėgos didumas ir kryptis: R= cosα=Rx/R sinα=Ry/R

Ją apibūdina 3 parametrai: didumas, veikimo taškas ir veikimo kryptis. Jėga matuojama dinamometru, Niutonais

  • Mechanika Konspektas
  • Microsoft Word 3595 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (10260 žodžiai)
  • Mokslas
  • Mechanikos egzamino konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Mechanikos egzamino konspektas. (2016 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/mechanikos-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 04:36
×