Mechanikos fizikiniai pagrindai


Kaip rasti taško pagreitį laiko momentu?. Mechanikos fiziniai pagrindai.

MECHANIKOS FIZIKINIAI PAGRINDAI Slenkamojo judėjimo pagrindinės kinematinės ir dinaminės charakteristikos ir dėsningumai greitis ir jo projekcijos , pagreitis. Sukamojo judėjimo kinematiniai dydžiai. Linijinis ir kampiniai greičiai. Pagreitis ir jo dedamosios tangentinis ir normalinis pagreičiai. Pagrindinis dinamikos dėsnis. Judesio kiekio tvermės dėnis. Mechaninis darbas ir mechaninės energijos rūšys. Tvermės dėsniai mechanikoje.

Dalelės padėtį, kaip laiko funkciją, nusako spindulys vektorius , čia b, c, d, e – konstantos. Užrašykite dalelės greičio ir pagreičio išraiškas.

Kūno judėjimą aprašo formulė . Koks bus kūno pagreitis po 4 s? Koks bus kūno vidutinis greitis per trečią sekundę?

Materialusis taškas juda xOy plokštumoje. Jo judėjimas aprašomas lygtimis ir ; čia Apskaičiuokite materialiojo taško greičio ir pagreičio modulius po 4 s.

Materialiojo taško judėjimas apibūdinamas lygtimis: ir . Apskačiuokite greičio bei pilnutinio pagreičio modulius laiko momentu

Materialiojo taško judėjimą X-ų ašimi apibūdina kinematinė lygtis . Čia . Nustatykite taško koordinatę, momentinį greitį, momentinį pagreitį laiko momentu 2s.

Materialiojo taško judėjimą apibūdina lygtis: . Apskaičiuoti: 1) laiko momentą, kuriam esant taško greitis bus lygus nuliui; 2) taško koordinatę X ir pagreitį tuo momentu.

Raskite kūno, judančio pagal dėsnį m, greitį po 3s nuo judėjimo

Materialiojo taško koordinatė . Apskaičiuokite greičio modulį po 5 s nuo judėjimo pradžios.

Kūno judėjimą aprašo lygtis km, . Apskaičiuokite kūno greitį ir pagreitį po 5s.

Kūnas juda pagal dėsnį s = 15t – 3t². Rasti kūno greitį ir pagreitį, praėjus 2s nuo judėjimo pradžios.

Materialusis taškas juda pagal dėsnį . Apskaičiuokite taško greitį praėjus 5 s.

Taškas juda pagal dėsnį , kol jo greitis virsta nuliu. Rasti taško nueitą kelią.

Greičio vektoriaus projekcijos yra tokios v, v. Kokį kampą sudaro vektorius su X ašimi, koks yra greičio didumas.

Materialus taškas juda pagal dėsnį . Raskite judėjimo greitį ir pagreitį po 2s.

Materialiojo taško koordinatė m. Nurodyti pradinę koordinatę, pradinį greitį. Apskaičiuoti greitį ir pagreitį po 1 s.

Pirmąją valandą automobilio greitis buvo 50 km/h, antrąją – 60 km/h, trečiąją – 75 km/h, ketvirtąją – 55 km/h. Rasti automobilio vidutinį greitį per pirmąsias dvi valandas, per paskutines dvi valandas, per visą važiavimo laiką.

Iš stoties tuo pačiu metu pradeda važiuoti tramvajus ir troleibusas. Troleibuso pagreitis du kartus didesnis negu tramvajaus. Palyginkite kelią, kurį nuvažiavo tramvajus ir troleibusas per tą patį laiką, ir jų greičius.

Automobilis važiuoja iš taško A į tašką B. Pirmąją pusę judėjimo laiko jis važiavo greičių = 40 km/h, likusią laiko dalį – greičiu = 14 m/s. Rasti automobilio vidutinį greitį.

Trečdalį kelio automobilis važiuoja vidutiniu greičiu v1 , o visą likusį kelią greičiu 50 km/h. Apskaičiuoti greiti v1 , jeigu vidutinis greitis kelyje 37,5 km/h.

Materialusis taškas 15 s judėjo 5 m/s greičiu , 10 s - 8 m/s greičiu ir 6s – 20 m/s greičiu. Apskaičiuoti taško vidutinį greitį.

Troleibusas, kurio pradinis greitis 36 km/h per 10s nuvažiavo kelią 120m. Kokiu pagreičiu judėjo troleibusas ir kokį greitį jis įgijo.

2/3 savo kelio dviratininkas važiavo greičiu = 30 km/h likusią kelio dalį nuvažiavo greičiu = 20 km/h. Rasti dviratininko vidutinį judėjimo greitį.

Autobuso maršruto ilgis yra 12 km, jame yra 8 tarpinės stotelės. Išvažiavęs iš pradinės stotelės, į galinę stotelę autobusas atvažiavo po 40 min. Visose tarpinėse stotelėse autobusas stovėjo po 2 min. Koks buvo autobuso greitis maršrute? Kokiu vidutiniu greičiu autobusas važiavo tarp stotelių?

  • Mechanika Konspektas
  • Microsoft Word 116 KB
  • 2016 m.
  • 11 puslapių (3604 žodžiai)
  • Arnold888
  • Mechanikos fizikiniai pagrindai
    10 - 3 balsai (-ų)
Mechanikos fizikiniai pagrindai. (2015 m. Sausio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/mechanikos-fizikiniai-pagrindai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 15:14
×