Mechanikos labaratorinis Medžiagų tempimo bandymas


Tempimo bandymas ataskaita. Medziagu tempimo bandymo ataskaita. Tempimo diagrama.

Pratarmė. Darbo tikslas. Ištirti tempimo plieninio bandinio deformavimo procesą, nustatyti plieno mechaninių savybių rodiklius. Darbo priemonės. Universalioji bandymo mašina. Plieninis tempimo bandinys. Matavimo įrankis – slankmatis. Darbo užduotis. Susipažinti su universaliosios bandymo mašinos veikimo principu. Išmatuoti bandinį ir nubraižyti jo brėžinį. Įdėti bandinį į bandymo mašiną. Atlikti plieninio bandinio tempimo bandymą. Stebėti tempimo diagramos brėžimą. Išimti nutrauktą bandinį iš bandymo mašinos. Išmatuoti bandinį po bandymo ir nubraižyti jo brėžinį. Nubraižyti tempimo diagramą. Apskaičiuoti bandinio plieno proporcingumo, takumo ir stiprumo ribas. Nustatyti plieno plastiškumo charakteristikas. Sudaryti darbo ataskaitą. Darbo rezultatai. Pagrindiniai bandinio matavimai. Eksperimentiniai ir skaičiavimo rezultatai. Darbo išvados. Literatūra. Teorinė dalis. Medžiagų gniuždymo bandymai. Darbo tikslas. Susipažinti su gniuždomų plastiškų, trapių ir anizotropiškų medžiagų deformavimo procesu, irimo ypatybėmis ir nustatyti jų mechaninių savybių rodiklius. Darbo priemonės. Universalioji bandymo mašina. Gniuždymo bandiniai. Plieno,. Ketaus,. Medžio. Matavimo įrankis – slankmatis. Darbo užduotis. Išmatuoti bandinių matmenis ir nubraižyti jų brėžinius. Įdėti bandinį į bandymo mašiną. Atlikti plieno, ketaus ir medžio bandinių gniuždymo bandymus. Stebėti gniuždymo diagramų brėžimą. Išmatuoti bandinius po bandymo ir nubraižyti jų brėžinius. Nubraižyti gniuždymo diagramas. Plieno,. Ketaus,. Medžio. Apskaičiuoti plieninio bandinio takumo ribą. Apskaičiuoti ketinio bandinio stiprumo ribą. Apskaičiuoti medinio bandinio stiprumo ribą. Sudaryti darbo ataskaitą.

ištirti medžiagų irimo proceso pobūdį ir įvairių veiksnių įtaką medžiagų mechaninėms savybėms,

Atlikdami laboratorinius darbus studentai išmoksta laboratorinių darbų atlikimo metodikos, įtvirtina teorinės mechanikos, medžiagų mechanikos (medžiagų atsparumo) žinias.

Laboratoriniams darbams studentai ruošiasi savarankiškai. Laboratorinio darbo metu gautus duomenis bei darbo rezultatus studentai įrašo į aprašymuose pateiktas darbo ataskaitas. Laboratorinio darbo duomenis studentai apdoroja savarankiškai, po to daro išvadas. Sutvarkyti laboratoriniai darbai ginami dėstytojo nurodytu laiku.

Studentų savarankiško pasiruošimo laboratorinimas darbams įvertinimas integruotas į laboratorinio darbo įvertinimą. Atlikti ir apginti laboratoriniai darbai vertinami įskaita. Už kiekvieną įskaitytą laboratorinį darbą studentai gauna gynimo balą. Visų laboratorinių darbų balai sumuojami ir skaičiuojamas vidurkis.

Studentams neatlikusiems dalyko programoje numatytų laboratorinių darbų ir jų neapgynusiems, neleidžiama laikyti taikomosios fizikos (mechanikos) egzamino.

♦ Studentai, atvykę į laboratorinius darbus pirmą kartą, turi išklausyti darbų saugos ir bendros tvarkos instruktažą ir pasirašyti saugumo technikos žurnale.

♦ Atlikti kokį nors laboratorinį darbą be dėstytojo priežiūros draudžiama.

♦ Studentai laboratoriniams darbams pasiruošia savarankiškai – išnagrinėja teorinius eksperimento pagrindus ir darbo atlikimo tvarką.

♦ Studentai privalo tausoti ir saugoti laboratorijos įrengimus, prietaisus, įrankius ir medžiagas.

♦ Atlikdami laboratorinius darbus, studentai privalo griežtai laikytis darbų saugos ir nustatytos tvarkos taisyklių.

♦ Pažeidę taisykles, studentai negali dirbti laboratorijoje, laboratorinis darbas neįskaitomas.

Jėgų mastelis: , ; h – tempimo diagramos aukštis, mm.

Pagrindinėms mechaninėms medžiagų savybėms nustatatyti atliekamas tempimo bandymas. Tempimo bandymas atliekamas specialiomis arba universaliomis bandymo mašinomis. Iš bandomos medžiagos gaminamas standartinis bandinys, kurio pagrindiniai matmenys – skersmuo d ir bandomos dalies ilgis l.

Tempimo bandymo metu mašina automatiškai nubrėžia kreivę, kuri parodo kaip bandymo metu kito bandinio ilgis jėgai didėjant. Ši kreivė vadinama tempimo diagrama. Iš tempimo diagramos nustatomi bandomosios medžiagos mechaninių savybių rodikliai.

Dažniausiai naudojamos konstrukcinės medžiagos yra plienai. Charakteringiausia anglinio plieno tempimo diagrama. Diagramos ordinačių ašis rodo tempimo jėgos F (bandinio ašinės jėgos N) didumą, abscisių ašis – bandomosios dalies ilgio pokytį t. y. bandinio išilginę deformaciją ∆l..

Tiesi diagramos dalis OA, nes tempimo bandymo pradžioje didėjant jėgai F bandinys ilgėja proporcingai tampriai ir šiai diagramos daliai galioja Huko dėsnis, todėl taškas A vadinamas proporcingumo riba.

Už diagramos taško A tiesė pereina į kreivę, nes išnyksta proporcingumas tarp tempiančios jėgos F ir tampraus bandinio pailgėjimo (deformacijos) ∆l. Diagramos daliai OA' galioja Huko dėsnis - iki diagramos taško A' bandinyje nėra jokių plastinių deformacijų, todėl taškas A' vadinamas tamprumo riba. .

Dažniausiai taškas A' sutapdinamas su tašku A, kuris tada vadinamas proporcingumo arba proporcingumo – tamprumo riba.

Taške B vyksta intensyvus vadinamasis plieno „tekėjimas“, kai bandinys sparčiai ilgėja be jokio jėgos didinimo. Ši beveik horizontali diagramos dalis vadinama „takumo aikštele“, todėl taškas B vadinamas takumo riba.

  • Mechanika Laboratorinis darbas
  • Microsoft Word 164 KB
  • 2014 m.
  • 25 puslapiai (2761 žodžiai)
  • Justas
  • Mechanikos labaratorinis Medžiagų tempimo bandymas
    10 - 4 balsai (-ų)
Mechanikos labaratorinis Medžiagų tempimo bandymas. (2014 m. Rugsėjo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/mechanikos-labaratorinis-medziagu-tempimo-bandymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 22:25
×