Mechaniniai svyravimai harmoninis svyravimas


Fizikines svyruokles redukuotasis ilgis. Svyruokles redukuotasis ilgis. Redukuotas svyruokles ilgis. Kur stebite mechaninius svyravimus kasdieniniame gyvenime. Svyravimų lygtį kaip parašyti. Slopinamuju svyravimu eksponentinis desnis.

Fizikos konspektas. Mechaniniai svyravimai harmoninis svyravimas. Kasdieniniame gyvenime, gamtoje dažnai susiduriame su įvairiais svyravimais. Periodinio judėjimo pavyzdžiai. Iš visų periodinių judėjimų visų pirma išskiriami paprasčiausi. Prie tokių jėgų priskiriame tamprumo jėgas. Harmoninio svyravimo kinematinės charakteristikos. Taškas M tolygiai juda prieš laikrodžio rodyklę apskritimu. Svyravimo periodas T. Pradiniu laiko momentu materialusis taškas yra padėtyje M. Iš čia gauname, kad poslinkis Tai yra harmoninio svyravimo lygtis. Harmoninį svyravimą galima pavaizduoti grafiškai svyravimų laiką t atidėjus abscisių ašyje. Gautas harmoninio svyravimo grafikas vadinamas sinusoide. Harmoninio svyravimo lygtyje kintamieji yra t ir x, o A. Išdiferencijavę svyruojančio taško greitį laiko t atžvilgiu. Iš šios formulės galima parašyti harmoninio svyravimo diferencialinę lygtį arba. Fizinė ir matematinė svyruoklės. Fizine svyruokle vadinamas kietasis kūnas. Fizinės svyruoklės svyravimų periodas apskaičiuojamas čia I – fizinės svyruoklės inercijos momentas ašies O atžvilgiu. Matematine svyruokle vadinamas mažos masės m materialusis kūnelis. Matematinės svyruoklės inercijos momentas čia l – siūlo ilgis. Slopinamieji svyravimai Logaritminis slopinimo dekrementas. Svyruojantį materialų tašką arba kūną visuomet veikia trinties ir aplinkos pasipriešinimo jėgos. Dėl trinties ar pasipriešinimo jėgų svyruojančios sistemos energija mažėja. Antrą Niutono dėsnį slopinamiesiems svyravimams galima užrašyti Pažymėję. Šios lygties sprendinys čia – slopinamųjų svyravimų amplitudė. Slopinamųjų svyravimų amplitudė eksponentiškai mažėja. Svyravimų slopinimo greitis priklauso nuo slopinimo koeficiento čia dydis – relaksacijos laikas, t. – tai fizikinis dydis, atvirkščias pilnų svyravimų skaičiui. Nustatyta, kad išilgai medienos pluošto sklindantys svyravimai slopinami 4 kartus mažiau už svyravimus. Priverstiniai svyravimai Rezonansas. Tokie svyravimai, kurie, kartą atlenkus kūną iš pusiausvyros padėties. Kūnai negali svyruoti. Priverstinių svyravimų judėjimo dėsnį išreiškiame lygtimi čia – priverstinės jėgos redukuota amplitudė. Priverstinių svyravimų amplitudė priklauso nuo sistemos ir priverstinės jėgos ciklinių dažnių. Technikoje ir gyvenime svarbūs yra tokie svyravimai. Kai išorinės jėgos kitimo dažnis , svyravimų amplitudė didžiausia ir įvyksta rezonansas.


Periodinio judėjimo pavyzdžiai yra materialiojo taško judėjimas apskritimu, Žemės sukimasis aplink savo ašį ir aplink Saulę, dirbtinių Žemės palydovų judėjimas, svyruoklės svyravimas, vidaus degimo variklių stūmoklių judėjimas, kintamoji elektros srovė, elektromagnetiniai virpesiai, elektronų judėjimas atome ir kt.

Taškas M tolygiai juda prieš laikrodžio rodyklę apskritimu, kurio spindulys yra A. Tada šio taško projekcijos į bet kurį apskritimo skersmenį judėjimas tuo skersmeniu yra harmoninis svyravimas. Horizontalaus ir vertikalaus skersmenų susikirtimo taškas O yra pusiausvyros padėtis. Taškų M0 ir M projekcijos į vertikalų skersmenį pažymėtos m0 ir m. Taško projekcijos m atstumas nuo pusiausvyros padėties O yra vadinamas poslinkiu x. Didžiausias svyruojančio taško projekcijos m atstumas nuo pusiausvyros padėties yra OC = OB = A ir vadinamas svyravimo amplitude A.

Svyravimo periodas T yra laikas, per kurį projekcija m padaro vieną pilną svyravimą. Atvirkštinį periodui T dydį vadiname svyravimų dažniu ν; jis nusako pilnų svyravimų skaičių per 1 sekundę. 1 svyravimas per 1 sekundę yra dažnio vienetas – hercas (Hz). Besisukančio materialiojo taško kampinį greitį ω, kitaip dar vadinamą svyravimų kampiniu (cikliniu) dažniu, galima išreikšti:.

Pradiniu laiko momentu materialusis taškas yra padėtyje M0, o jo projekcija – padėtyje m0. Po t sekundžių materialusis taškas pereina į padėtį M, o jo projekcija – į padėtį m. Iš trikampio OmM matome, kad poslinkis x laiko momentu t yra lygus: Tačiau Materialiajam taškui nuėjus per t sekundžių lanką M0M, spindulys nubrėžia kampą.

  • Fizika Konspektai
  • 2014 m.
  • Jūratė
  • 38 puslapiai (1145 žodžiai)
  • Fizikos konspektai
  • MS PowerPoint 755 KB
  • Mechaniniai svyravimai harmoninis svyravimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Mechaniniai svyravimai harmoninis svyravimas. (2014 m. Lapkričio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/mechaniniai-svyravimai-harmoninis-svyravimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 12:18