Mechaninis judėjimas, kūnų sąveikos dėsniai, jėgų rūšys, Fizikos konspektas 8 klasei


Mechaninis judėjimas, kūnų sąveikos dėsniai, jėgų rūšys, Fizikos konspektas 8 klasei.


Norint tiksliai apibūdinti kūno judėjimą, reikia žinoti, kaip bėgant laikui kinta jo padėtis atskaitos kūno atžvilgiu, todėl naudojama koordinačių sistema.

Kelias - fizikinis dydis, kuris apibūdina kūno nueitą kelią per tam tikrą laiką.

1. Netolygus - kūno judėjimas, kai per bet kuriuos lygius laiko tarpus kūnas nueina nevienodą kelią.

2. Tolygus - kūno judėjimas, kai per bet kuriuos lygius laiko tarpus kūnas nueina vienodą kelią.

Gyvenime daugiausiai matome kūnus, judančius ne pastoviu, o kintamu greičiu, todėl dažniausiai kalbame apie vidutinį greitį.

Pagreitis - greičio pokytis, per vienetinį laiko tarpą, apibūdinantis greičio kitimo spartą.

Tolygiai kintamas judėjimas - netolygus judėjimas, kurio metu kūno greitis per bet kuriuos lygius laiko tarpus pakinta vienodai.

Sukimosi periodas - laiko tarpas, per kurį kūnas apsisuka vieną kartą.

Linijinis greitis - fizikinis dydis apibūdinantis apskritimu judančio kūno greitį.

Kampinis greitis - kūno posūkio kampo ir laiko, per kurį pasisuko kūnas, santykis.

Radiana - matematikoje vadinamas centrinis kampas, atitinkantis lanką, kurio ilgis lygus apskirtimo spinduliui.

Kūnų sąveika - visuotinis gamtos reiškinys, kurio išvengti praktiškai neįmanoma, nes sąveikaujantys kūnai veikia vieni kitus tiesiogiai liesdamiesi arba per atstumą.

1. Inercijos dėsnis: jeigu kūno nepaveikia kiti kūnai, jis išlaiko esamą būseną (išlaiko ritmą arba juda tiesiai ir tolygiai).

2. Jėgos dėsnis: kūno įgytas pagreitis yra tiesiogiai proporcingas veikiančiai jėgai ir atvirkščiai proporcingas kūno masei.

3. Veiksmo ir atoveikio dėsnis: du kūnus veikiančio veiksmo ir atoveikio jėgos yra lygios, tik priešingų krypčių.

3. Tamprumo - jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne ir yra visada yra priešingos krypties nei išorinė jėga. Ši jėga žymima Ft.

4. Trinties - jėga, kuri atsiranda kūnų sąlyčio vietoje ir trukdo vienam iš jų pajudėti ar judėti kito paviršiumi ir visada nukreipta priešinga judėjimui kryptimi.

Nesvarumas - kai kūnas laisvai krinta pagreičiu g, tuomet sunkio jėga nepakinta, tarsi kūnas būtų rimties būsenos, o svoris pasidaro lygus 0 - kūnas nespaudžia atramos, netempia pakabos.

1. Dviejų jėgų, veikiančių ta pačia tiese priešingomis kryptimis, atstojamoji lygi dedamųjų jėgų skirtumui ir veikia didesniosios jėgos kryptimi: F=F1−F2.

2. Dviejų jėgų, veikiančių ta pačia tiese viena kryptimi, atstojamoji lygi dedamųjų jėgų sumai ir veikia ta pačia kryptimi: F=F1+F2.

Mechaninis darbas - fizikinis dydis, lygus kūna veikiančios jėgos ir to kūno nueito kelio sandaugai (ši mechaninio darbo formulė galioja tada, kai jėga kūną veikia išilgai kelio).

Mechaninė energija - fizikinis dydis, rodantis kokį darbą gali atlikti kūnas ar kūnų sistema ir yra skirstomas į potencinę ir kinetinę energiją.

1. Deformuoti tamprūs kūnai. Pavyzdžiui, nukritęs metalinis rutuliukas išmuša duobutę smęlyje, užtvenktos upės vanduo suka hidroelektrinės turbinas.

4. Suspaustos dujos. Pavyzdžiui, judančio oro srautas gena burninį laivą, į stulpą ar kurią nors kitą kliūtį atsitrenkęs automobilis deformuojasi, paleistas riedėti pasvirusiu loveliu, metalinis rutuliukas nustumia jo kelyje padėtą ritinėlį.

  • Microsoft Word 2744 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3061 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Mantas
  • Mechaninis judėjimas, kūnų sąveikos dėsniai, jėgų rūšys, Fizikos konspektas 8 klasei
    10 - 1 balsai (-ų)
Mechaninis judėjimas, kūnų sąveikos dėsniai, jėgų rūšys, Fizikos konspektas 8 klasei . (2020 m. Vasario 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/mechaninis-judejimas-kunu-saveikos-desniai-jegu-rusys-fizikos-konspektas-8-klasei.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 30 d. 01:47
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo