Mechanizmų ir mašinų teorija


Mmt kursinio projekto užduotis Pristatymas. Įrenginio schema ir veikimo principas. Analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Samprata. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Literatūra. Priedai.


Mechanizmų savybes apibūdinančios charakteristikos yra išėjimo grandies eiga, jos vidutinio greičio kaitos koeficientas, slėgio kampo maksimali reikšmė ir kt. Jos priklauso tik nuo grandžių ilgių .

Slankiklio 3 eiga H yra atstumas tarp kraštinių slankiklio padėčių B ir B‘, kuriose jis atsiduria, kai skriejiklio 1 ir švaistiklio 2 ašys yra vienoje tiesėje. Tas padėtis apibūdina koordinatės šios: ir .

Kai slankiklis yra tolimiausioje kraštinėje padėtyje B‘ atitinkamai skriejiklio padėtis A‘ vadinama pradine padėtimi. Ją apibūdina kampas , atskaitomas nuo slankiklio kreipiamųjų ašiai lygiagrečios tiesės. Apskaičiuojamas iš formulės:

Ekscentricitetas e įrašomas su minuso ženklu, kad apskaičiuoto ženklas rodytų to kampo atidėjimo kryptį: prieš laikrodžio rodyklę nuo ašies x, jei tas kampas teigiamas, ir pagal laikrodžio rodyklę – jei neigiamas.

Mechanizmo grandžių padėtį apibūdina jo apibendrintoji koordinatė. Tai prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį atskaitomas kampas φ, kurį skriejikas (įėjimo grandis) sudaro su x ašimi. Analizuojant mechanizmus, kampas φ keičiamas lygiais intervalais, visą mechanizmo judėjimo ciklą dalijant į N dalių. Pradine, arba nuline, mechanizmo padėtimi laikome padėtį, kurioje išėjimo grandis yra daugiausiai nutolusi nuo skriejiklio sukimosi ašies. Ta padėtis žymima indeksu 0. Kitas padėtis žymintys numeriai kinta nuo i = 1 iki i = n pagal skriejiklio sukimosi kryptį.

Įsidėmėtina, kad nulinėje padėtyje apibendrintoji koordinatė φ paprastai nelygi nuliui, nes toje padėtyje skriejiko ašis nesutampa su x ašimi.

Nagrinėjamame mechanizme išorinė apkrovos jėga veikia išėjimo grandį. Jos didumas priklauso nuo tos grandies padėties. Apkrovos charakteristika gali būti išreikšta grafiku, lentele ar analiziniu būdu. Kai mechanizmui nagrinėti naudojama ESM, patogiausia analizinė išraiškos forma.

Darbinėje padėtyje stūmoklį veikia didžiausia jėga, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

Išreiškus kinetinę energiją redukuotuoju inercijos momentu ir pradinės grandies kampiniu greičiu ω , gaunama energetinė judėjimo lygtis:

Kadangi Iro=const ir ω0=const diferencialinė mechanizmo judėjimo lygtis gaunama išdiferencijavus lygtį pagal :

Diferencialinė judėjimo lygtimi patogu naudotis tada, kai yra padėties ir greičio funkcija arba kai žinomos analizinės ir reikšmės.

Redukuotas agregato inercijos momentas yra lygus dinaminio modelio inercijos momentui. yra visų grandžių redukuotų inertiškumų suma. Atliekant agregato dinaminę analizę įsivaizduojame, kad yra dviejų komponentų suma:

- besisukančios grandies, ant kurios užtvirtintas velenas redukuotas inercijos momentas;

Dinaminį modelį veikiantis redukuotas jėgų momentas atstoja visą agregatą veikiančias jėgas ir momentus. Jis yra redukuotų varančiojo ir pasipriešinimo momentų suma:

sudaro du komponentai: - redukuotas pasipriešinimo momentas nuo išėjimo grandį veikiančios išorinės jėgos ir - grandžių svorio jėgų redukuotas momentas.

Dinaminės sintezės tikslas – suprojektuoti smagratį, tai yra nustatyti jo inercijos momentą , formą bei matmenis.

Mechanizmui sukantis, jo greitis nėra tolygus. Greičio netolygumo priežastys - kintamos apkrovos, gamybiniai netikslumai ir t.t., todėl greičio netolygumui pašalinti projektuojamas smagratis. Mašinos smagratis kaupia ir prireikus perskirsto sukauptą kinetinę energiją. Kai , mašinos greitis didėja ir smagratis tik kaupia energiją. Kai padidėja pasipriešinimo jėgos, smagračio sukaupta energija panaudojama pasipriešinimo jėgoms įveikti; tada mašinos judėjimas lėtėja. Kuo didesnis smagračio inercijos momentas, tuo mažesni greičio svyravimai per vieną ciklą.

  • Mechanika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 317 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (3322 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Mechanizmų ir mašinų teorija
    10 - 3 balsai (-ų)
Mechanizmų ir mašinų teorija . (2017 m. Gegužės 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/mechanizmu-ir-masinu-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 10:27
×