Medicinos profesinė etika skaidrės


Medicinos etika. Įvadas. Medicinos etika. Kodėl reikia studijuoti medicinos etika? Medicinos etika,. medicininis profesionalizmas, žmogaus teisė ir teisės. Apibendrinimas. Pagrindiniai medicinos etikos bruožai. Medicinos etikos pamatas. Ženevos deklaracija teigia. Kaip sprendžiama kas yra etiška medicinoje? Medicinos etikos samprata įvairiose šalyse. PMA vaidmuo. Pma. Apibendrinimas. Gydytojai ir pacientai. Gydytojo ir paciento santykių ypatumai. Pagarbus elgiasys ir lygiateisiškumas. Gerus gydytojų ir pacientų santykius garantuojančios sąlygos. Bendravimas ir informuoto asmens sutikimas. Būtinos sąlygos del paciento gydymo sutikimo. Sprendimų priėmimas už nepajėgius spręsti pacientus. Gydytojai ir Visuomenė. Gydytojo ir visuomenės santykių ypatumai. Dvigubi įsipareigojimai. Išteklių paskirstymas. Visuo men ės svei kata. Visuotinė sveikata. Gydytojai ir kolegos. Gydytojų tarpusavio bendravimo ypatumai. Neetiškas kolegų elgesys. Pagrindiniai medicinos specialistų bendradarbiavimo etikos principai užtikrinant pacientų sveikatos priežiūrą. Konfliktų sprendimo būdai su kitais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais. Etika ir moksliniai medicinos tyrimai. Tikslai. Medicinos tyrimų funkcijos. Tyrimai ir medicinos praktika. Medicininių tyrimų fazės pirmoji. Medicininių tyrimų fazės antroji. Medicininių tyrimų fazės trečioji. Medicininių tyrimų fazės ketvirtoji. Gydytoju vaidmuo medicininiuose tyrimuose. Etiniai reikalavimai. Etikos priežiūros komiteto patvirtinimas. Mokslinė nauda. Rizika ir nauda. Informuoto asmens sutikimas. Konfidencialumas. Vaidmenų konfliktas. Sąžiningas tyrimo rezultatų paskelbimas. „Švilpuko pūtimas”. Neišspręsti klausimai. Pma kas tai? Antras uždavinys– sukurti Tarptautinį medicinos etikos kodeksą. PMA požiūris į etiškumą. Žmonių požiūris į etiškumą. Neracionalus požiūris. Racionalus požiūris. Pasaulio medicinos mokymo federacija(pmmf). Etikos mokymo stiprinimas medicinos mokyklose. Papildomi atvejų analizės pavyzdžiai. Išvados. Gydytojų pareigos ir teisės. Medicinos etikos ateitis. Naudota literatūra. Darbą rengę studentai.

Medicinos etiką apima: Medicinos etikos bruožai Gydytojų ir pacientų santykiai Ryšys tarp gydytojų ir visuomenės Gydytojų ir kolegų santykiai; Etika ir moksliniai medicinos tyrimai; Pasaulio medicinos asociacija; Pasaulio medicinos mokymo federacija; Etikos mokymo stiprinimas medicino mokyklose.

Kalbant apie moralę vartojami tokie daiktavardžiai kaip: ,,teisės``, ,,įsipareigojimai`` ir ,,dorybės``. Būdvardžiai ,,geras`` ir ,,blogas``, ,,tinkamas``, ,,teisingas`` ir ,,neteisingas``. Etika yra tai, ką mes žinome, o moralė - tai, ką mes darome.

Medicinos etika - tai etikos kryptis, nagrinėjanti moralinius klausimus medicinos praktikoje. Medicinos etika yra glaudžiai susijusi su bioetika, tačiau jos nėra tapačios. Medicinos etika daugiausiai nagrinėja medicinos praktikos problemas, o bioetika yra plati disciplina ir analizuoja bendresnius, su biologijos mokslų raida susijusius etinius klausimus.

Medicinos etika, kaip akademinė disciplina, turi savo specialią terminologiją, nes daug sąvokų yra perimta iš filosofijos.

Etikos principai, tokie kaip pagarba asmeniui, informuoto asmens sutikimas ir konfidencialimas, sudaro gydytojo ir paciento santykių esmę. Šių principų taikymas tam tikrose situacijose dažnai yra problematiškas : gydytojai, pacientai, jų šeimos nariai ir kiti sveikatos priežiūros darbuotojai gali nesutarti dėl geriausio tos situacijos sprendimo būdo.

Etika taip pat svarbi nagrinėjant gydytojų santykius su savo kolegomis, su visuomene, bei atliekant mokslinius medicinos tyrimus.

Etikos studijos padeda medicinos studentams susipažinti su sudėtingomis situacijomis ir ieškoti racionalių jų sprendimo būdų bei vadovautis tam tikrais principais. Medicinos mokyklos mokymo programose yra skiriama pernelyg mažai vietos etikai. Viso pasaulio medicinos mokyklose vis geriau suvokiama, kad jos turi skirti daugiau laiko ir lėšių savo studentų etikai lavinti. Šiuo požiūriu paskatino ir palaikė : Pasaulio medicinos asociacija ir Pasaulio medicinos mokymo federacija.

  • Medicina Skaidrės
  • MS PowerPoint 633 KB
  • 2015 m.
  • 108 puslapiai (5257 žodžiai)
  • Indrė
  • Medicinos profesinė etika skaidrės
    10 - 8 balsai (-ų)
Medicinos profesinė etika skaidrės. (2015 m. Vasario 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/medicinos-profesine-etika-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:11
×