Mediena ir jos gaminiai konspektas


Mediena ir jos gaminiai. Spygliuočiai medžiai, jų panaudojimas statyboje. Lapuočių medžių veislės, jų panaudojimas statyboje. Medienos makrostruktūra. Medienos mikrostuktūra. Medienos fizinės savybės. Medienos mechaninės savybės. Medienos stiebo formos, sandaros ydos, grybinai pažeidimai. Medienos ydos (šakos, plyšiai), gyvūnų padaryti sužalojimai. Medienos sortimentas. Apibūdint ąžuolo ir kriaušės savybes. Apibūdint beržo ir alksnio savybes. Kuo skiriasi balana nuo branduolio? Paaiškinti mikrostruktūriniu ir makrostruktūriniu aspektu. Kokie yra pagrindiniai medienos kamieno tyrimo pjūviai? Pavaizduokite juos. Kokios yra medienos prigimtinės savybės, būdingos tik medienai. Rad. Ką vadiname higroskopiniu vandeniu, kiek jo būna medienoje? Ką vadiname medienos rietimusi ir. Kokiais būdais galima džiovinti medieną? Vieną pasirinktą būdą paaiškinkite išsamiau. Ką reikėtų naudoti norint apsaugoti medieną nuo pelėsio ar grybo? Paaiškinti kokius apsaugos būdus. Žinote? Ką reikėtų naudoti norint apsaugoti medieną nuo tiesioginio ugnies poveikio? Paaiškinti kokius apsaugos būdus žinote? Nuo ko apsaugo medieną antiseptikai? Kokius antiseptikus žinote? Kaip galima antiseptikuoti medieną? Koks darbų eiliškumas? Kokius žinote medienos apsaugos nuo ugnies būdus? Trumpai aprašykite. Įvardinkite kur galima panaudoti medienos gaminius, kaip konstrukcinius elementus. Ką vadiname fanera? Kaip ji gaminama? Statybinė keramika, keramzitbetonis. Ką vadiname keramika, jos klasifikavimas? Keraminių plytų matmenys ir leidžiami nuokrypiai, plytų skirstymas, atsižvelgiant į tankį? Ką vadiname moliu? Koks vidutinis molio dalelių dydis? Kokias žinote technologines molio savybes? Kokius žinote molio priedus? Kada ir kodėl jie naudojami? Išvardinkite keraminius gaminius naudojamus statyboje. Keraminių plytų skirstymas pagal paskirtį, jų techniniai reikalavimai. Kuo skiriasi paprastosios plytos nuo modulinių, kokie jų geometriniai matmenys? Ką vadiname glazūra? Kur ji naudojama? Kokiu tikslu gaminiai yra dengiami glazūra? Kokias žinote įmones Lietuvoje gaminančias keramines plytas?

Medienos makrostruktūra tiriama padarius tris kamieno pjūvius: skersinį, radialinį ir tangentinį. Skersinis pjūvis eina statmenai per kamieno ašį , tangentinis (liestinis) –išilgai kamieno ašies ir atokiau nuo centro, o radialinis (spindulinis) –išilgai per kamieno centrą Metinių rievių visuma vadinamamediena, kuri sudaro pagrindinę kamieno masę. Mediena sudaro balana, branduolys ir šerdis.

Medienos mikrostruktūra tiriamamikroskopu. Ţiūrint pro jį, matyti, kad mediena susideda iš įvairios formos bei dydţio gyvų ir mirusių ląstelių (augančio medţio medienoje mirusių ląstelių yra iki 98 %). Po gyvąsias ląsteles dengiančiu apvalkalu yra protoplazma, ląstelių sultinys ir branduolys. Augančios ląstelės apvalkalas medėja, jame susidaro lignino. Tokiomis ląstelėmis nustoja cirkuliavęs vanduo, jose nebesikaupia maisto atsargos ir nebesusidaro sakų.

Šakos -daugiausia pasitaikantis neišvengiamas medienos trūkumas. Tai augančio medţio šakų liekanos kamieno medienoje. Šakų mediena yra tamsesnės spalvos ir turi savitą metinių rievių sistemą. Jos kenkia išvaizdai, paţeidţia sandaros vienalytiškumą, o kartais vientisumą, iškreivina plaušus, metines rieves. Jos būna įvairaus dydţio ir formos.

Plyšiai –tai medienos įskilimai išilgai plaušų. Plyšiai skirstomi į spindulinius, ţvaigţdinius, šalčio ir ţaibo, dţiūvimo, ţiedinius (atsiknojimas).

Spindulinis plyšys–tai plyšys, einantis nuo šerdies spindulio kryptimi ir besitęsiantis gana dideliu atstumu išilgai asortimento.

zvaigţdinis plyšys–tai rąsto gale matomas kaip dvi arba daugiau kampu susikertančių spindulių linijų. Spinduliniai ir ţvaigţdiniai plyšiai atsiranda dar medţiui augant, o nukirtus, medţiui dţiūstant, dar padidėja.

ziedinis plyšys (atsiknojimas) –tai lanko ar apskritimo formos galinis plyšys, einantis tarp rievių gana dideliu atstumu išilgai asortimento. Jie atsiranda medţiui augant ir didėja nukirstame medyje, jam dţiūstant.

dzţiūvimo plyšys–tai spindulinės krypties plyšys, atsirandantis dėl vidinių įtempimų dţiovinant medieną.

Šalčio ir ţaibo plyšys–tai spindulinės krypties plyšys, einantis nuo balanos į branduolį dideliu atstumu pagal asortimento ilgį ir atsirandantis dėl šalčio ir ţaibo trenkimo.

Ąţuolo mediena -labai kieta, sunki, tanki, tvirta, bet elastinga, turi rauginių medţiagų ir todėl labai ilgaamţė, maţai traukiasi, lengvai apdorojama. Šimtus metų išgulėjusi vandenyje, ąţuolo mediena nenustoja tvirtumo, o tik įgauna juodą dekoratyvią spalvą, todėl tinka meno dirbinių, suvenyrų gamybai.

  • Statyba Konspektas
  • Microsoft Word 50 KB
  • 2015 m.
  • 6 puslapiai (2095 žodžiai)
  • Evelina
  • Mediena ir jos gaminiai konspektas
    10 - 10 balsai (-ų)
Mediena ir jos gaminiai konspektas. (2015 m. Vasario 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/mediena-ir-jos-gaminiai-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 14:04
×