Medyno formavimas


Medynų formavimas ir kirtimai kursinis projektas. Pagrindinio naudojimo. Tarpinio naudojimo kirtimai. Ugdomieji kirtimai. Atskirų medynų charakteristika. Plotas ha. Diagramoje pavaizduota kaip išsidėste plotai pagal augavietes. Jaunuolynų ugdymas 50 %. Retinimas – 20 %. Einamieji kirtimai –. Jaunuolynų ugdymo. Užimamo sklypo plotas ha. Užimamo sklypo plotas. Iš viso. Minimalūs pagrindinių miško kirtimų ir gamtinės brandos amžiai.


Miškai yra kertami nuo jų susidarymo iki gamtinės brandos. Miško kirtimo rūšių, būdų ir variantų visuma, skirta pagrindiniam tikslui pasiekti, medienai paruošti, miškui ugdyti ir sanitarinei būklei gerinti. Priklausomai nuo gamtinių ir ūkio ekonominių sąlygų, taikant įvairius medynų formavimo ir kirtimo būdus, metodus, technologijas siekiama gauti daugiau medienos, kitų produktų, išlaikyti ir sustiprinti miškų sanitarines, estetines savybes.

Ugdomieji kirtimai taikomi medynuose nuo jų susidarymo iki brandos amžiaus, šių kirtimų tikslas – gerinti medynų rūšinę sudėtį, iškertant nepageidaujamos rūšies medžius, sudaryti optimalias augimo sąlygas geriausiems pagrindinių rūšių medžiams, kad per trumpiausią laiką būtų išauginti pageidautinos rūšinės sudėties ir geros kokybės produktyvūs medynai, teikiantys didžiausią brandaus miško produkciją, taip pat kartu laiku sunaudoti tą medieną, kuri miške natūraliai supūtų medynams savaime išsiretinant.

Pagrindinio naudojimo arba kitaip sakant medžiapjūtės kirtimai yra kaip medienos ruošos, arba galutinio miško naudojimo ir jo atkūrimo priemonė, taikomi kertant brandžius, perbrendusius ir įvairiaamžius medynus. Kartais pagrindiniais kirtimais gali būti iškirsti ir nedideli bręstančių medynų sklypai ar jų dalys, kurie su brandžiais medynais sudaro vieną pastovų sklypą. Pagrindiniais kirtimais siekiama paruošti medieną, reikalingą įvairioms ūkio šakoms, ir pakeisti brandžius medynus naujais ar stabiliai palaikyti įvairiaamžį mišką. Šie kirtimai apima tris kirtimų būdus: Plynuosius, atvejinius ir atrankinius brandaus miško kirtimus.

Projektuojamo medyno pagrindinai duomenys: bendras medyno plotas yra – 92,8 ha , o bendras medienos tūris yra – 20.771 m3, vidutinis amžius – 66 metai, vidutinis skalsumas – 0,8, medyne yra Ncl, Lbl, Nbl, Pcn, Pbn, Pan augavietės. Neapaugęs mišku plotas užima – 5.3 ha tai yra apie – 6 % viso medynų ploto, tai keliai, kvartalinės, medienos sandėliai, grioviai, upeliai, tvenkinys, grivio trasa, miško aikštė.

didžiają dalį iventorizuojamų medynų sudaro gryni pušynai, jie užima -84,% bedro ploto. Gryni medynai užima 56,9 ha ir tai yra didžiausias grynų medynų plotas , mišrūs medynai užima 16,7 ha;

antroje vietoje pagal užimamą plotą yra eglynai, jie užima 7,5% bendro ploto. Iš jų gryni medynai sudaro 1,6 ha , o mišrūs užima 5,0 ha;

Bendri Kuro girininkijos – 10 kv. medyno duomenys yra pateikti lentelese: pirmoje - bendras užimamas medynų plotas, antroje - medyno plotas pagal vyraujančias medžių rūšis ir trečioje -neapaugęs mišku žemės plotas.

Jaunuolynų ugdymui yra atrinkta – 4,1 ha kurie sudaro apie – 4,7% viso medyno ploto, retinimų yra – 8,1 ha kurie sudaro apie – 9,3% viso medyno ploto ir einamųjų yra – 46,3 ha kurie sudaro apie - 53% viso medyno ploto. Likusę medyno dalis yra priskiriama pagrindiniams miško kirtimams, kurie užima- 29 ha ir sudaro apie - 33% viso medyno ploto.

  • Microsoft Word 17 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2829 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dainius
  • Medyno formavimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Medyno formavimas. (2016 m. Balandžio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/medyno-formavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 04 d. 22:30
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo