Medynų formavimas ir kirtimai skaidrės


Medynų formavimas ir kirtimai. Miškininkystės katedra Evaldas Survila. Kirtimai ąžuolynuose. Ąžuolynų turime 40,1 tūkst. ha, arba 2,0% bendro medynų ploto. Brandūs medynai kertami - esant grupiniam ąžuolynų mišrumui. Gryni ir mišrūs ąžuolynai be pomiškio taip pat 2-3 atvejų kirtimu. Kirtimai uosynuose. Uosynų yra 49,4 tūkst. ha, jie sudaro 2,5% bendro medynų ploto. Uosynai kertami - esant perspektyviam (5-8 tūkst. Kirtimai beržynuose. Beržynų turime 424,0 tūkst. ha, arba 21,1% bendro medynų ploto. Šilų (Na, Nb, La, Lb) augaviečių beržynai kertami plynai. Girių (Nc, Nd, Lc, Ld, Nf, Lf) augaviečių. Esant perspektyviam tikslinių rūšių pomiškiui ar polajiniams želdiniams atvejiniu būdu. 0,7 ir didesnio skalsumo medynai. Kirtimai juodalksnynuose. Juodalksnynų turime 135,0 tūkst. Juodalksnynai siekiant. Kirtimai drebulynuose. Drebulynų turime 65,8 tūkst. ha, tai 3,3% bendro medynų ploto. Nb, Lb augaviečių drebulynus kirsime plynai. Kirtimai baltalksnynuose. Baltalksnynai užima 129,8 tūkst. Baltalksnynai kertami - esant perspektyviam tikslinių rūšių pomiškiui - atvejiniu būdu.

Ąžuolynų turime 40,1 tūkst. ha, arba 2,0% bendro medynų ploto. Brandūs 4,6 tūkst. ha 11,5% medynų. Tinkamiausios ąžuolui Nd, Nf, Ld, Lf augavietės, kuriose jis auga kartu su egle, uosiu ir kitomis medžių rūšimis. 100 metų ąžuolynai pasiekia vidutiniškai 27-28 metrų aukštį. Pomiškyje „d“ augavietėse vyrauja eglė ir ąžuolas, „f“ -uosis ir ąžuolas, gausi ir kitų rūšių priemaiša. Daugiausia ąžuolo pomiškio (vidutiniškai 1.8 tūkst. ha) randama Nf augavietėje. Kirtavietėse intensyviai želdosi minkštieji lapuočiai. Paskutiniu metu pastebimas ąžuolo medynų džiūvimas. Būtina ūkininkavimo sąlyga - buvusiuose ąžuolynų plotuose turime atkurti ąžuolynus.

Brandūs medynai kertami: - esant grupiniam ąžuolynų mišrumui, taip pat grynuose medynuose su prošvaistėse esančiu ąžuolo pomiškiu - grupiniais-atvejiniais 3-4 atvejų kirtimais. Lizduose ir juostose aplink juos iškertamas trakas, nepageidaujamų rūšių medžiai ir pomiškis. Sudaromos sąlygos ąžuolui atželti ir augti; - gryni ir mišrūs ąžuolynai su tolygiai išsidėsčiusiu pomiškiu - 2-3 atvejų (priklausomai nuo medyno skalsumo) kirtimu;.

Gryni ir mišrūs ąžuolynai be pomiškio taip pat 2-3 atvejų kirtimu, sudarant sąlygas pomiškiui atsirasti. Pirmuoju atveju iškertamos nepageidaujamos medžių rūšys ir trukdantis atžėlimui trakas, neperspektyvus pomiškis; - grynus Nc, Nd augaviečių ąžuolynus galima kirsti ir plynai, tačiau tik sėkliniais metais ar kitais metais po jų (žiemą). Tokiuose sklypuose prieš 2-3 metus šalinamas trakas, sudaromos sąlygos ąžuolo savaiminiam atžėlimui.

  • MS PowerPoint 408 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (1082 žodžiai)
  • Aivaras
  • Medynų formavimas ir kirtimai skaidrės
    10 - 9 balsai (-ų)
Medynų formavimas ir kirtimai skaidrės. (2015 m. Lapkričio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/medynu-formavimas-ir-kirtimai-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 08:09
×