Medžiagotyros egzamino klausimai ir atsakymai VGTU


Portlandcementis. Cheminė ir minerologinė sudėtis. Gamybos žaliavos. Portlandcemenčio gamybos technologija. Chem sudetis. Pagrindinės žaliavos. Portlandcemenčio gamyba. Statybinio stiklo gamyba. Pagrindinės gamybos opreacijos. Įkrova ir lydymosi procesai. Skaidrinimas ir homogenizacija. Gaminių formavimas. Atkaitinimas ir grūdinimas. Keraminių gaminių gamyba. Žaliavos. Keraminių gaminių pagrindiniai gamybos etapai. Molio ruošimas. Masės formavimo būdai. Polimerinių medžiagų gamyba. Kompozicijos maišymas. Plastmasių perdirbimo būdai. Liejimui naudojami. Vakuuminiu formavimu. Silikatinių medžiagų gamybos procesai. Silikatinis betonas. Silikatinės plytos. Rentgenostruktūrinė analizė. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Rentgenofazinė analizė. Metodo taikymas. Terminė analizė. Endoterminiai efektai. Egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Endoterminiais efektais. Egzoterminiais efektais. Termogravimetrinė analizė. Optinė mikroskopija. Elektroninė mikroskopija. Medžiagų smulkinimo procesai. Smulkinimo tikslas. Pagrindiniai smulkinimo proceso rodikliai. Smulkinimo būdai. Medžiagų smulkinimo procesai. Trupinimas. Malimas. Malimo proceso tikslas. Šlamų struktūra ir jų savybės. Medžiagų miltelių savybės. Medžiagos milteliai. Susmulkintų medžiagų maišymo dėsningumai. Maišant plastiškas mases. Suspensijų , šlamų ir tešlą maišymo procesai. Medžiagų džiovinimo fizikiniai cheminiai procesai. Statybinių medžiagų ilgaamžiškumas. Ilgaamžiškumo periodai. Pirmasis ilgaamžiškumo etapas. Antrasis etapas. Statybinių medžiagų atsparumas šalčiui ir jo nustatymo būdai. Atsparumas šalčiui –. Metalų korozija. Korozijos tipai. Cheminė korozija ir apsaugos būdai. Elektrocheminė korozija. Pitingo korozija. Elektrocheminės korozijos. Naudojama apsauga. Konstrukcinės medžiagos apsauga. Paviršiaus apdirbimas. Medžiagų izoliacija. Portlancemenčio korozija. Fizikinė ir cheminė korozija. Fizikinės korozijos. Karbonatinė korozija. Sulfatinę koroziją. Šarminė korozija.

Statybinio stiklo gamyba. Pagrindinės gamybos opreacijos. Įkrova ir lydymosi procesai. Skaidrinimas ir homogenizacija. Gaminių formavimas. Atkaitinimas ir grūdinimas. Statybinio stiklo gamyba susideda iš tokių operacijų:žaliavų apdirbimas, įkrovos paruošimas, gaminių formavimas; jų atkaitinimas. Įkrovos paruošimas apima sodrinimą, dozavimą ir sumaišymą. Įkrova būna kokybiška jeigu nukrypimas nuo numatytos sudėties neviršija ±1 %. Įkrovos ruošimas - tai viena svarbiausių stiklo gamybos operacijų. Įkrova sudaroma iš tam tikro kiekio tiksliai pasvertų ir gerai sumaišytų parinktų smulkių žaliavų miltelių. Kokybiškas stiklas gaunamas tik iš homogeninės įkrovos. Stiklas lydomas 1 500-1 580 C temperatūroje nuolatinio ir periodinio veikimo krosnyse. Stiklo lydymo procesas skirstomas i penkias stadijas: 1)silikatų susidarymas; 2)stiklo susidarymas; 3)stiklo masės skaidrėjimas; 4)homogenizacija; 5)aušinimas. Lydymosi procesai atliekami nepertraukiamo arba pertraukiamo veikimo lydkrosnėse: Kaitinant įkrovą iki 1100–1150 oC temperatūros vyksta silikatų susidarymas kietoje medžiagoje, o paskui ir lydale. Toliau keliant temperatūrą lydale pilnai ištirpsta labiausiai sunkiai lydūs komponentai SiO2 ir Al2O3 – susidaro stiklo masė. Kai masės sudėtis nevienoda ir pripildyta oro burbuliukais, tai vadina virimo putomis. Skaidrinimui ir homogenizacijai temperatūra pakeliama iki 1500–1600 oC. Lydalo klampa sumažėja ir palengvėja dujinių intarpų pasišalinimas. Gamyba baigiama lydalo atšaldymu iki temperatūros, kur įgauna reikiamą klampą, reikalingą stiklo gaminių perdirbimui. Gaminiu formavimas: tempimu, liejimu, plukdymu, presavimu,pūtimu. Lakštinio stiklo formavimas atliekamas vertikaliu ir horizontaliu stiklo juostos tempimu, plukdymu. Tempimo metodas naudojamas norint gauti 2–6 mm storio stiklą. Plukdymas yra vienas iš labiausiai šiuolaikinių ir našiausių gamybos būdų. Jis suteikia galimybę gauti stiklą su kokybišku paviršiumi. Tempimo būdu formuojamas lakštinis stiklas, silikatiniai vamzdžiai ir kt. dirbiniai. Presavimo metodu gaminami storasieniai stikliniai indai, statybiniai stiklo blokai ir kiti gaminiai. Presavimo metodu gaminami storasieniai stikliniai indai, statybiniai stiklo blokai ir kiti gaminiai. Pučiamu vadinamas stiklo gaminių formavimas iš stiklo lydalo formose. Atkaitinimas – būtina gaminių gaminimo operacija. Staigiai šaldant juose atsiranda vidiniai įtempimai, kurie gali privesti prie gaminio suirimo. Grūdinimas – tai atliekama gaunant stiklą stipresnį 4–6 kartus gniuždant ir 5–8 kartus lenkiant palyginus su paprastu stiklu. Grūdinimas atliekamas iki plastinio būvio

Rentgenostruktūrinė analizė. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Rentgenofazinė analizė. Metodo taikymas. Difrakcinėje analizėje naudojamos rentgeno spinduliuotės šaltinis yra rentgeno vamzdelis, kuriame, sąveikaujant greitiesiems elektronams su anodo atomais, sužadinama rentgeno spinduliuotė. Vamzdelis yra sudarytas iš anodo, katodo ir stiklinio baliono. Vamzdelio balione sudaromas aukštas 10-5 ... 10-6 Pa vakuumas, leidžiantis elektronams laisvai judėti nuo katodo link anodo. Rentgeno spindulių pluoštas sąveikauja su kristalo atomų elektronais.1) Elektronai pradeda judėti dėl įeinančių rentgeno spindulių ir tampa antriniu spinduliuotės šaltiniu 2) Antrinė spinduliuotė vyksta visomis kryptimis 3) Išeinančios bangos turi tą patį dažnį, kaip ir įeinanti rentgeno spinduliuotė. Kokybinė rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė yra pagrįsta tuo, jog kiekviena fazė turi savo specifinę kristalų gardelę. Šią gardelę sudaro atominių plokštumų šeimos, kurių atstumų tarp plokštumų d dydžiai yra būdingi tik tos fazės kristalų gardelei. Todėl rentgenogramoje bus matoma šią fazę atitinkanti difrakcinių maksimumų sistema. Nors spektrinė rentgeno spinduliuotės kiekybinė analizė yra tikslesnė ir lengviau atliekama, tačiau difrakcinė rentgeno spinduliuotės kiekybinė fazinė analizė reikalinga tuo atveju, kai tiriami cheminių junginių mišiniai.

  • Medžiagų mokslas Konspektas
  • Microsoft Word 30 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (3433 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gedas
  • Medžiagotyros egzamino klausimai ir atsakymai VGTU
    10 - 10 balsai (-ų)
Medžiagotyros egzamino klausimai ir atsakymai VGTU. (2015 m. Lapkričio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/medziagotyros-egzamino-klausimai-ir-atsakymai-vgtu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 06:37
×