Medžių ir krūmų sezoninis vystymasis


Biologijos konspektas. Medžių ir krūmų sezoninis vystymasis. Gamtoje sezoniškai vykstančius reiškinius. “Fenologijos” terminą 1853 metais pasiūlė belgų botanikas S. Planingus fenologinius stebėjimus 1923 metais Dotnuvoje pradėjo žymus gamtininkas profesorius S. Nacevičius. Sumedėjusių augalų sezoninio vystymosi ritmikos tyrimams keliami įvairūs uždaviniai. Miško medžių ir. Atsižvelgiant į atskirų individų skirtingą lapų skleidimosi laiką. Atsižvelgiant į skirtingą tos pačios rūšies medžių ūglių augimo trukmę ir spartą. Miško selekcijoje medžių sezoninio vystymosi dėsningumams teikiama daug reikšmės. Medžių bei krūmų. Apie introdukuotų medžių. Ūglių sezoninio vystymosi dėsningumais pasinaudojama nustatant medelių persodinimo terminus. Rudens pradžioje rekomenduojama sodinti trumpa ūglių augimo trukme pasižyminčius medelius bei krūmus. Įvairių rūšių medelių priežiūros darbų – laistymo. Praktiniame darbe populiarūs yra medžių. Dekoratyvinių želdynų specialistai. Miško apsaugos priemonių. Tiriant medžių bei krūmų sezoninio vystymosi fazes. Registruojant generatyvinių dalių vystymąsi. Praktiniuose tyrimuose fiksuojami 3 kurios nors vystymosi fazės periodai 1 – fenofazės pradžia. Vegetatyvinių organų sezoninio vystymosi fazės. Sulos tekėjimo laikas ir trukmė gali būti nustatoma beržams. Pumpurų brinkimas. Pavasarį, prasidėjus vegetacijai. Pumpurų sprogimas. Sulapojimas. Sulapojimo fazė registruojama lapams (spygliams) pradėjus augti. Sulapojimo momentu aprašoma kasmet spyglius ar lapus numetančių rūšių jaunų lapelių spalva. Vieni pirmųjų iš savaiminių medžių bei krūmų sulapoja paprastasis žalčialunkis. Lapai (spygliai) užaugo. Fazė registruojama, kai lapai ar spygliai pasiekia įprastą dydį. Lapų rudeninis geltimas. Atskirais metais priklausomai nuo meteorologinių sąlygų rudeninio lapų geltimo laikas ir intensyvumas skiriasi. Lapų kritimas. Rudenį lapuose pasibaigus gyvybiniams procesams (fotosintezei) ir suirus chlorofilui. Atskirų medžių bei krūmų rūšių lapų kritimo laikas pastebimai skiriasi. Vegetatyvinių ūglių augimas. Kai ūglių viršūnėje pasirodo viršūninis pumpuras. Generatyvinių organų sezoninio vystymosi fazės. Žydėjimas (sporifikacija). Tai tokia medžių bei krūmų sezoninio vystymosi fazė. Spygliuočių medžių bei krūmų sporifikacijos laiką lengviau nustatyti pagal mikrosporų sklaidymosi laiką. Beržų alksnių. Kai žiedai su vainiklapiais, žydėjimo laikas gali būti nustatomas pagal vainiklapių išsiskleidimo laiką. Sėklų, vaisių, kankorėžių brendimas.


Gamtoje sezoniškai vykstančius reiškinius, jų periodiškumą ir ryšius su klimato ypatumais nagrinėja mokslas vadinamas fenologija (gr. phainomai – pasirodau, išryškėju, o phainomena – reiškiniai, logos – mokslas).

Sumedėjusių augalų sezoninio vystymosi ritmikos tyrimams keliami įvairūs uždaviniai, o tyrimų rezultatais pasinaudojama miškininkystėje, miško selekcijoje, projektuojant dekoratyvinius želdynus ir kt.

Miško medžių ir krūmų sezoninio vystymosi tyrimai sudaro galimybę išaiškinti rūšies biologinius ir ekologinius ypatumus, ištirti jos vidurūšinę įvairovę: ekotipus, populiacijas, atskirus individus (klonus), pasižyminčius vertingomis ūkinėmis savybėmis ir pan.

Atsižvelgiant į atskirų individų skirtingą lapų skleidimosi laiką, buvo identifikuotos kai kurių miško medžių rūšių ankstyvoji, tipinė ir vėlyvoji formos, pas mus pirmiausia charakteringos paprastajai eglei, drebulei, paprastajam ąžuolui. Buvo išaiškinti individai, kurie mažiau nukenčia arba visai nenukenčia nuo pavasario šalnų.

Atsižvelgiant į skirtingą tos pačios rūšies medžių ūglių augimo trukmę ir spartą, buvo atrinkti medžiai, pasižymintys sparčiu augimu ir trumpa ūglių augimo trukme bei ištvermingumu nepalankiems ekologiniams veiksniams. Tokie individai gali būti panaudojami produktyvių medžių plantacijoms įveisti.

Medžių bei krūmų ūglių sezoninio vystymosi dėsningumų tyrimų rezultatais pasinaudojama nustatant medžiagos vegetatyviniam dauginimui ruošos darbų laiką ir trukmę. Šakelės dauginimui privalo būti skinamos tik tam tikru trumpu laikotarpiu, kuris nustatomas pasinaudojant ūglių sezoninio vystymosi dėsningumų tyrimo rezultatais.

Apie introdukuotų medžių bei krūmų ištvermingumą žiemos šalčiams neretai sprendžiama įvertinus jų ūglių augimo ir vystymosi pobūdį. Daugeliu atvejų žiemos šalčius geriau pakelia trumpa ūglių augimo trukme pasižymintys introducentai.

  • Biologija Konspektai
  • 2015 m.
  • Jonas
  • 38 puslapiai (1470 žodžių)
  • Biologijos konspektai
  • MS PowerPoint 150 KB
  • Medžių ir krūmų sezoninis vystymasis
    10 - 7 balsai (-ų)
Medžių ir krūmų sezoninis vystymasis. (2015 m. Sausio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/medziu-ir-krumu-sezoninis-vystymasis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:12