Meloksikamo išsiskyrimo iš tirpalų pro dializės membraną metodo sukūrimas ir vertinimas


Meloksikamo išsiskyrimo iš tirpalų pro dializės membraną metodo sukūrimas ir vertinimas. Įvadas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Darbo naujumas ir praktinė reikšmė. Literatūros apţvalga. Meloksikamas, jo gydomasis poveikis, struktūra ir savybės, analizė. Meloksikamo gydomasis poveikis. Meloksikamo struktūra. Meloksikamo fizikinės-cheminės savybės. Meloksikamo kokybinė ir kiekybinė analizė. Meloksikamo struktūros įtaka prasiskverbimui pro odos barjerą. Vaistinių medţiagų išsiskyrimo in vitro tyrimo bendrieji reikalavimai. Difuzijos celės. Sintetinės membranos. In vitro tyrimuose naudojami akceptoriniai tirpalai. Bandinio ėmimo laikas. Kiti išsiskyrimo in vitro tyrimo veiksniai. Apibendrinimas. Eksperimentinė dalis. Tyrimo medţiagos ir prietaisai. Tyrimo metodai. Meloksikamo prasiskverbimo pro dializės membraną. In vitro tyrimas. Meloksikamo kiekybinis įvertinimas efektyviosios. Skysčių chromatografijos metodu. Meloksikamo prasiskverbusio pro dializės membraną. Koncentracijos (μg/ml), kiekio (μg) ir srauto (μg/cm/h²) įvertinimas. Tyrimo duomenų statistinė analizė. Rezultatai ir jų aptarimas. Standartinių tirpalų gamyba ir kalibracinės kreivės sudarymas. Linijiškumo analitinės charakteristikos nustatymas. Meloksikamo tirpumo vertinimas. Meloksikamo prasiskverbimo pro dializės membraną in vitro tyrimas ir jo. Vertinimas. Meloksikamo prasiskverbimo pro dializės membraną in vitro. Tyrimo atkartojamumas. Akceptorinės terpės pH reikšmės įtaka meloksikamo prasiskverbimui pro. Dializės membraną in vitro. Išvados. Santrauka. Summary. Literatūros sąrašas. Priedai.
  • Chemija Magistro darbas
  • Adobe PDF 835 KB
  • 2015 m.
  • 47 puslapiai
  • Modestas
  • Meloksikamo išsiskyrimo iš tirpalų pro dializės membraną metodo sukūrimas ir vertinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Meloksikamo išsiskyrimo iš tirpalų pro dializės membraną metodo sukūrimas ir vertinimas. (2015 m. Kovo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/meloksikamo-issiskyrimo-is-tirpalu-pro-dializes-membrana-metodo-sukurimas-ir-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 21:29
×