Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje


Įvadas. Meninės kompetencijos samprata. Į vaiką orientuotas meninės kompetencijos ugdymas. Meninės kompetencijos ugdymas muzikinės veiklos metu. Meninės kompetencijos ugdymas šokių veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas dailės veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas vaidybos veikloje. Išvados. Literatūra.


XX amžiaus pabaigoje Lietuvai įžengus į itin sparčios kaitos ir kupiną naują išūkių amžių, esminiai pokyčiai vyksta visame pasaulyje, keičiasi visuomenė, keičiasi mokykla.

Augantys naujieji Z kartos vaikai pasižymi padidėjusiu jaudrumu, merimastingumu, hiperaktyvumu, linkę labiau individualizuotis, negu įsilieti į kolektyvą. (Ramoškienė, 2014) Todėl ypatingą reikšmę įgauna jauno žmogaus visapusiškas ugdymas. Tai yra savarankiškų, iniciatyvių žmonių, kurie nebijotų prisiimti atsakomybės, sėkmingai bendrautų ir bendradarbiautų, sugebančius apginti savo nuomonę, kūrybiškai spręstų problemas, kritiškai ir savarankiškai gebančius mąstyti. Todėl šiomis dienomis į ugdymo procesą labai svarbu pažvelgti kūrybiškai, nes to reikalauja nuolat besivystanti, besikeičianti visuomėnė. Todėl visas ugdymo(si) procesas turi būti paremtas šiuolaikine ugdymo paradigma, kuri orientuota į vaiką, o pedagogas sudaro sąlygas įgauti ir skleistis vaiko patyrimui.

Visas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas yra orientuotas į kompetencijų ugdymą. Viena iš kompetencijų – meninė, kuri apima šias meno sritis: dailę, muziką, šokį ir vaidybą

Tačiau, pasak Z. Lapinskienės (2005) “nuo vaikystės mums kalama į galvą, kad menas – ne kiekvienam duotas”. Deja, menas ugdymo institucijose suvokiamas tiesiogiai arba paviršutiniškai. Dažniausiai vyrauja nuomonė, jog vaiko veiklai daug ko trūksta: žinių, įgūdžių ir pan. Todėl neretai stengiamasi likviduoti šiuos trūkumus, užmirštant pačios veiklos, kaip asmeninės vertybės aktualumą vaikui. (Kievišas irk t., 2008). Taigi, svarbu tampa jog menas būtų prieinamas kiekvienam vaikui, nepaisant jo individualių gabumų ar kultūrinės ptirties, nes kūryba vaikams įgimta. Ji gali būti ir pomėgio dalykas, kiekvienam išmokstamas, kiekvienam prieinamas (Lapinskienė. Z, 2005).

Darbo tikslas – išnagrinėti priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės kompetencijos ugdymą, pagal meno sritis.

Darbo uždaviniai:

1. Paanalizuoti meninės kompetencijos sampratą šiuolaikinės ugdymo paradigmos kontekste.

2. Išsiaiškinti, kokias šiuolaikinės ugdymo technologijos naudojamos priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės kompetencijos ugdymui.

Taigi, pateiktame apibrėžime į pirmą vietą yra iškeliamos vertybinės nuostatos ir gebėjimai, o ne žinios, nes mažas vaikas pirmiausia veikia, tik po tik domisi su veikla susijusia informacija, suvokia jos reikšmingumą veiklos sėkmei, veikdamas daug sužino, įgyja patirties. Taip pat vietoj žodžio „žinios“ yra vartojama „patirtis“, nes visa vaiko ikimokyklinė vaikystė ypatinga tuo, jog vaikas daug ką išbando pirmą kartą. Vaikas, kuris būdamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus išbandė daugiau ir įvairesnės veiklos, sėkmingiau ugdysis įvairius mokymuisi mokykloje svarbius gebėjimus. (Monkevičienė, 2004, 16 p. ) Taigi, visas ugdymo tikslas yra žmogus. Jo prasmė – padėti vaikui tapti sėkmingu žmogumi, gebančiu įgyvendinti savo prigimtines galias, jaučiančiu gyvenimo pilnatvę ir t.t (Jonynienė, 2004, 20 p) Ir ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme kompetencijų ugdymas tampa tikslu, į kurį orientuotas sąmoningas, kryptingas, nuoseklus auklėtojo ir vaiko darbas kuriant dabartį. (Neifachas, 2008, 19 p.)

Viena iš ugdytinų kompetencijų ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje yra meninė kompetencija.

Vaikui pradėjus lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, jo raidos kelyje atsiranda pedagogas, sudarantis sąlygas įgauti ir skleistis vaiko patyrimui. Nuo jo darbo, išmoktų, nuolat tobulinamų įgūdžių taikymo, keliamų veiklos tikslų ir jų siekimo bei naudojamo technologijų repertuaro priklauso vaikų meninės kompetencijos ugdymo kokybė (Monkevičienė ir kt. 2011, 5 p.). Taigi, pedagogui tampa svarbu ugdymo procese taikyti moderniasias ugdymo technologijas, kad vaikas taptų aktyvus ugdymo(si) dalyvis, kad meninė veikla lavintų vaikų kūrybines galias, padėtų formuotis ir atsiskleisti gabumams, turtintų emocinę patirtį, turėtų lemiamos įtakos vaiko intelekto raidai (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2002, 36 p.).

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3109 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jurgita
  • Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
    10 - 3 balsai (-ų)
Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje. (2016 m. Vasario 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/menines-kompetencijos-ugdymas-priesmokykliniame-amziuje.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 20 d. 20:28
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo