Meninės priemonės


Anyksciu silelis menines priemones. Anyksciu silelio menines priemones. Menines priemones anyksciu silelyje. Anyksciu silelis menines raiskos priemones. Menines raiskos priemones anyksciu silelyje. Meninės raiškos priemonės anykščių šilelis. Anyksciu silelio menines raiskos priemones. Poetines priemones. Meninės raiškos priemonės skaidres. Elipse menine priemone.

Aliteracija. Vartosena. Asonansas. Onomatopėja. Sintaksinės figūros. Paralelizmas. Antitezė (reikšmės). Pakartojimas. Simploka. Anafora. Epifora. Asindetonas. Nutylėjimas. Elipsė. Inversija. Gradacija. Retorinis klausimas. Retorinis sušukimas. Retorinis kreipinys. Perkėlimas. Periodas. Semantinės(minties) figūros. Metafora. Poetinės metaforos. Metonimija. Personifikacija. Ironija. Hiperbolė. Litotė. Alegorija. Epitetas. Simbolis. Perifrazė. Sinekdocha. Antonomazija. Oksimoronas. Palyginimas. Eufemizmas. Aliuzija. Vaizdingoji leksika. Frazeologizmas. Sinonimas. Sinonimų skirstymas. Antonimas. Deminutyvas. Homonimai. Archaizmas. Barbarizmas. Žargonizmas.

Ir, kas žiemai reiks, sukraut į kupetą liepia? (K. D.)

išreiškia mintį. Retorinis sušukimas – šaukiamasis sakinys, kuris itin emocingai išreiškia mintį:

Sakyk tu, žmogau! – nusistebėjo Karpis,– toks mažas gyvuliukas, o kiek turi proto!

Retoriniu klausimu ir sušukimu dažnai kreipiamės į čia nesantį asmenį:

Kas čia išgirs tavo tą varpelį, kam parūpsi tu šito ūžiančio, šlamančio, plieskiančio turtingumo jūroj su savo atkišta kepure ar nematančių akių kiaurymėm? Amerika – sveikų žmonių šalis.

Perkėlimas perkėlimas - tai vientisos sintaksinės frazės perdalijimas, keliant jos dalį į kitą eilutę

Alegorija – sutartinis (sąlyginis) reiškinio, daikto, ypatybės apibūdinimas. Gali būti ir viso posakio ar net kūrinio perkeltinė reikšme.

Perifrazė – tropas, kuriuo pakeičiamas tikrasis asmens vardas, daikto ar reiškinio pavadinimas.

– Vyrai, ar gražu?– gėdino balti perkakliai ir batai iš užpakalio, kurių buvo mažuma, bet naginės ir klumpės, supdamos viršaitį, atsakė: „Patys jį išrinkome, norime – vėtome ir mėtome“.

  • Lietuvių kalba Konspektas
  • Microsoft Word 49 KB
  • 2013 m.
  • 21 puslapis (4783 žodžiai)
  • Lietuanikas
  • Meninės priemonės
    10 - 1 balsai (-ų)
Meninės priemonės. (2013 m. Sausio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/menines-priemones.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 02:45
×