Metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti


Vertinimo kriterijai. Baigiamasis darbas vertinamas balais pagal dešimties balų skalę vadovaujantis profesinių kompetencijų lygiais , kurie nustatomi taip. Baigiamojo darbo tekstinė dalis. Darbo įvadas. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos². Baigiamojo darbo pavadinimas³.

Baigiamasis darbas - tai darbas, kurį studentas atlieka baigęs studijas, siekdamas parodyti, kad yra pasiekęs visus studijų programoje įvardintus siekinius ir pasirengęs būsimai profesinei veiklai. Baigiamąjį darbą reikia ne tik padaryti bet ir jį apginti, t.y. atsakyti įkvalifikavimo komisijos narių klausimus, susijusius su atlikto darbo tema, ir taip įrodyti kad darbas atliktas savarankiškai. Apgynus darbą suteikiama profesinė, šiuo atveju, dizainerio kvalifikacija.

Baigiamojo darbo rengimas – kūrybinis procesas, todėl visada reikia būti pasirengus tobulinimui, pildymui bei pakeitimams .

3. Baigiamasis darbas yra studento kvalifikacinis savarankiškas darbas, kurį jis atlieka visiškai atsiskaitęs už visus studijų programoje numatytus dalykus ir tuo įrodydamas pasirengimą būsimai profesinei veiklai.

4. Baigiamojo darbo rengimui katedros vedėjo teikimu ir fakulteto dekano įsakymu studentui skiriami baigiamojo darbo vadovas ir konsultantai.

5. Baigiamojo darbo temą bei jo tikslus suformuluoja pats studentas ir suderina su darbo vadovu.

6. Baigiamojo darbo temą ir atlikimo terminus savo įsakymu, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo baigiamosios praktikos pradžios tvirtina fakulteto dekanas.

7. Baigiamajam darbui rengti skiriama 10 kreditų ir 8 savaitės.

Studento parengtas baigiamasis darbas ginamas viešai. Leidimas ginti, bei pateikti darbą recenzentui, suteikiamas po gynimo katedroje, kurioje pristatomas galutinis darbo variantas pilnoje apimtyje. Baigiamojo darbo atskiras dalis vertina konsultantai. Darbo vadovas KK teikia bendrą darbo įvertinimą.

Baigiamojo darbo problemos sprendimą.

Sėkmingą teorinių žinių pritaikymą konkrečiai užduočiai.

Gebėjimą analizuoti, sisteminti, vertinti, pateikti išvadas.

Estetinio sprendimo vientisumą ir išbaigtumą.

Grafino ir techninio atlikimo kokybę.

Gebėjimą naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir informacijos šaltiniais.

Gebėjimą parengti ir pateikti vaizdinę iliustracinę medžiagą.

Darbo pristatymo originalumą, kūrybiškumą, pademonstruotą gebėjimą sudominti auditoriją, atsakyti į klausimus, taisyklingai kalbėti.

Kvalifikacinei komisijai pateikiamos darbo vadovo ir grafinio dizaino srities specialisto (recenzento) išvados ir vertinimai apie studento parengtą baigiamąjį darbą.

Baigiamasis darbas laikomas apgintu, jei darbo gynimo metu pademonstruotas ne žemesnis kaip minimalus būtinasis profesinių kompetencijų lygis.

Studentui, gavusiam teigiamą baigiamojo darbo įvertinimą, KK nutarimu suteikiama profesinė kvalifikacija – dizaineris .

Aukščiausias profesinių kompetencijų lygis (9-10 balų ):darbo tikslai yra priimtini aiškiai suformuluoti; darbe pasiekti teigiami rezultatai visose studijų programoje numatytose profesinės veiklos srityse; pateikti originalūs problemų sprendimai, atitinkantys suformuluotus darbo tikslus; išvados argumentuotos , rezultatas – konkretus grafinio dizaino ar reklamos projektas - įdomūs, netradiciniai sprendimai; puikiai atlikta ir pateikta grafinė dalis; puikus darbo pristatymas bei gynimas.

Vidutinis profesinių kompetencijų lygis /7-8 balai/ :darbo tikslai pasiekti; darbe pasiekti patenkinami rezultatai daugiau kaip dviejuose trečdaliuose studijų programoje numatytų profesinės veiklos sričių; problemų sprendimai yra priimtini ir argumentuoti; darbo rezultatai, išvados yra tinkamos ir atitinka visus darbo tikslus; darbas atliktas pagal reikalavimus, projektiniai sprendimai yra priimtini, jų atlikimas yra tradicinis; geras pristatymas ir gynimas, argumentuotai atsakyta į komisijos klausimus.

Minimalus būtinas kompetencijų lygis /5-6 balai/ : darbo tikslai iš esmės yra pasiekti; darbe pasiekti patenkinami rezultatai daugiau kaip pusėje studijų programoje numatytų veiklos sričių; problemos iš esmės išspręstos; projektiniai sprendimai priimtini ir atitinka darbo tikslus; projekte trūksta kūrybiškumo, rasta klaidų; darbo pristatymas tradicinis, neišraiškingas, gynimo metu neatsakyta į komisijos klausimus.

  • Dizainas Planas
  • Microsoft Word 3159 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3229 žodžiai)
  • Kolegija
  • Edward
  • Metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti
    10 - 10 balsai (-ų)
Metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti. (2015 m. Gegužės 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/metodiniai-nurodymai-baigiamajam-darbui-rengti.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 12:21
×