Metodiniai nurodymai miškotvarkos kursiniam projektui rengti


Iš viso. Miško ūkinių priemonių projektas vykmečiui. Pagrindinių kirtimų normos (biržės) skaičiavimas. Ugdymo kirtimų apimtys. Projektuojama metinė visų rūšių kirtimų apimtis. Metinė kirtimų. Miško naudojimo rodikliai. Miško atkūrimo darbų apimtys. Miško rodiklių palyginimas. Rodikliai.


Kursinio projekto darbo objektas - girininkija. Dėl didelių darbo apimčių konkrečiam projektavimui imama tik dalis girininkijos miškų. Objektu gali būti eiguva, atskiras miško masyvas ar kvartalų grupė.

Kursiniam darbui pirminius duomenis studentas gauna praktinių darbų metu. Pirminius duomenis sudaro trijų kvartalų planšeto kopija (M 1:10000) ir taksoraštis.

Taip pat galimai pilniau internete ar praktikos metu surenkami reikalingi 1 ir 2 skyriui parašyti duomenys apie girininkiją - I skyriui gamtinės sąlygos ( geografinė vieta, reljefas, upės, ežerai, vyraujantys dirvožemiai, augavietės), teritorijos organizavimas (savivaldybė, seniūnija, kadastro vietovė), miškotvarkos atlikti darbai (metai, darbų technologija, parengta taksacinė, projektinė ir kartografinė medžiaga); 2 skyriui girininkijos miškų rodikliai - žemės naudmenų plotai, miškų grupių ir pogrupių (kategorijų) plotai, medynų vidutiniai rodikliai.

Jame trumpai aptariama, kur ir kada surinkta medžiaga kursiniam projektui, urėdija, girininkija, objekto bendras plotas, sklypų skaičius, pasirinktas poūkis (ar poūkiai), brandžių medynų plotas, neapaugęs mišku plotas. Išvardijami svarbiausi klausimai, kurie bus nagrinėjami miškotvarkos kursiniame projekte.

Pateikiamas trumpas girininkijos veiklos teritorijos fizinis - geografinis aprašymas: geografinė vieta, reljefas, hidrologija, dirvožemių formavimosi ypatumai.

Aprašant hidrologines sąlygas, pateikiamos žinios apie upes, pratekančias girininkijos teritorija, ežerus, apie išskirtas vandens apsaugos zonas.

Aprašant miško dirvožemius, nurodomi vyraujantys genetiniai tipai, granuliometrinė sudėtis, susiformavusios miškų augavietės ir jose vyraujantys medynai.

Girininkijos teritorijos administracinis (savivaldybė, seniūnija) ir kadastrinis (kadastro vietovės ir blokai) suskirstymas.

Miško masyvų išsidėstymas girininkijos kontroliuojamoje teritorijoje (maksimalus teritorijos ilgis ir plotis, km). Stambiausių miško masyvų pavadinimai.

Girininkijos teritorijoje esantys bendro naudojimo keliai (magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai). Miško kelių charakteristika: ilgis, dangos tipas (dirbtinė danga, gruntiniai). 100 ha miško tenka kelių (km), iš jų su dirbtine danga (pravažiuojami ištisus metus).

Gamtosauginė miškų reikšmė. Saugomos teritorijos, saugomi gamtos ir kultūros paveldo objektai, Raudonosios knygos augalų rūšys, kertinės miško buveinės.

Matavimo darbai: aplinkinių ribų, kvartalinių, vidaus situacijos. Geodezinis planšetų pagrindas, koordinačių sistema. Aerofotonuotraukų, ortofoto planų panaudojimas.

Kameraliniai darbai: taksacinės medžiagos sutvarkymas, kompiuterinių duomenų bazių formavimas, kartografinės medžiagos ruošimo technologija.

Šiame skyriuje apibūdinamos ūkinės dalys, poūkiai, pagrindinės medžių rūšys, tikslinės medynų sudėtys, medynų pagrindinių kirtimų amžiai, ūkio formos (kirtimo būdai) ir miško atkūrimo būdai.

Ūkinė dalis – tai dažniausiai kompaktiškas teritorinis miškotvarkos vienetas. Ją sudaro medynų ir kitų žemių visuma, kuriai būdinga vienoda miško ūkio kryptis.

Lietuvoje ūkinės dalys sudaromos pagal miškų grupes (atskirais atvejais gali būti sudaromos pagal miškų pogrupius). Projekte reikia nurodyti kokios miškų grupės girininkijoje išskirtos (pasirinktame objekte) bei pateikti jų trumpą apibūdinimą.

Medynų pagrindinių kirtimų amžiai. Lietuvoje šiuo metu kirtimo amžiai diferencijuoti pagal miškų paskirtį (miškų grupes) ir nuosavybės formas.

Pagrindinių kirtimų amžiai nustatyti III ir IV grupių miškams. II grupės miškams nustatytas pagrindinių neplynų kirtimų amžius, kuris prilygintas gamtinės brandos amžiui.

Miško ūkio forma ir miško atkūrimo būdas. Miško ūkio forma - tai ūkinis režimas, kurį taikant pasiekiame miške užsibrėžtą tikslą. Kursiniame projekte parinkti ir pagrįsti ūkio formas tik pagal kirtimo būdus.

Kirtimo būdai parenkami atsižvelgiant į miškų paskirtį, medynų rūšinę sudėtį, pomiškį, augavietes bei medynų būklę vadovaujantis “Miško kirtimų taisyklėmis”

  • Microsoft Word 339 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4526 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rimgaudas
  • Metodiniai nurodymai miškotvarkos kursiniam projektui rengti
    10 - 3 balsai (-ų)
Metodiniai nurodymai miškotvarkos kursiniam projektui rengti. (2017 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/metodiniai-nurodymai-miskotvarkos-kursiniam-projektui-rengti.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 18 d. 22:47
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo