(Metodologija) Motyvacijos stoka studijuojant pasirinktą studijų programą


Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Empirinė dalis. Tyrimo metodologija, respondentai. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Temos parinkimas: Paskaitų metu buvo pasirinkta tema „Motyvacijos stoka studijuojant pasirinktą studijų programą“, kurioje buvo nurodytos kelios priežastys bei pasekmės. Nagrinėjant temos aktualumą, įvairius mokslinius straipsnius ir atlikus tyrimą „saulės“ metodu, buvo pasirinkta viena pasekmė - “nekompetentingas specialistas“ (1 priedas). Darbo autoriai nusprendė pasirinkti būtent šią temos šaką, nes jų nuomone ši tema yra labai aktuali šiomis dienomis, todėl būtų įdomu sužinoti, kaip motyvacijos stoka studijuojant gali įtakoti profesinių kompetencijų įgyjimą.

Pasirinkta problema : motyvacijos stoka studijuojant pasirinktą studijų programą

Išplaukiančios priežastys: Informacijos stoka, aplinkinių įtaka renkantis studijų programą, žemas studijų prestižo lygis.

Temos aktualumas: Motyvacija – tai jėga kuri skatina visus mūsų organizmo veiksmus. Motyvacija gali būti dvejopa, ji gali būti grindžiama žmonių poreikiais ir įtaka žmonių elgsenai arba ji gali būti grindžiama žmonių elgesiu, kurį įtakos žmonių lūkesčiai, bei elgesio pasekmių suvokimas.

Motyvacijos stoka – tai tam tikrų skatinančių jėgų trūkumas, dėl kurių nesinori atlikti įvairių darbų. Motyvacijos stoka gali neigiamai atsiliepti žmogaus veiklai, nepriklausomai nuo to kuom jus užsiima. Būtent motyvacijos stoka yra viena iš pagrindinių nenašaus darbo problemų, nemotyvuotas darbuotojas yra prastas darbuotojas, nes jis paprasčiausiai nemato tikslo ar darbo naudos.

Motyvacijos teorijos. Yra keletas skirtingų motyvacijos teorijų: Poreikių teorija – iš esmės tai teorija pagrįsta žmogaus poreikiais, žmogus yra motyvuotas tol, kol pasiekia savo tikslą ar patenkina kažkokį poreikį (A.Maslow, 2006). Teisingumo teorija – šioje teorijoje aiškinama, kad žmogus už savo darbą tikisi gauti atitinkamą atlyginimą. Taigi atliktas darbas ir gautas atlyginimas turi būti proporcingi, jeigu jie nebus proporcingi atsiras motyvacijos trūkumas. Trumpiau tariant darbuotojas, manantis, kad jo atlyginimas yra per mažas, stengiasi pataisyti situaciją, įdėdamas mažiau pastangų (R.Adomonienė, 2003; Sakalas, 2000).

Motyvacijos privalumai. Motyvacija turi daugybę privalumų, todėl, kad tai yra jėga kuri verčia siekti užsibrėžto tikslo. Motyvuotas žmogus dirba daug našiau, atsakingiau ir mėgaujasi savo darbu. Lyginant su žmogumi kuris yra nemotyvuotas, motyvuotas yra pranašesnis visais aspektais, jis visada bus pasiruošęs naujiems iššūkiams, bei darbe kilusias problemas spręs daug lengviau.

Taigi, kokia įtaką turi motyvacijos stoka studijuojant pasirinktą studijų programą profesinėms kompetencijoms išsiaiškinsime atlikę tyrimą.

Tyrimo problema: Kokią įtaką motyvacijos stoka studijuojant daro profesinių kompetencijų įgijimui.

Tikslas: teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti motyvacijos studijuojant įtaką profesinių kompetencijų įgijimui.

Išanalizuoti motyvacijos sampratą, atskleisti jos esmę įvairių mokslininkų darbuose ir atskleisti jos sąsajas su specialisto kompetencijų įgijimu.

Išnagrinėti respondentų nuomonę, apie studentų motyvacijos lygį ir jos daromą įtaką profesinių kompetencijų įgijimui.

Palyginti studentų ir dėstytojų nuomones, apie studentų motyvaciją ir jos sąsajas su profesinių kompetencijų įgijimu.

Literatūroje pateikiama daug motyvacijos, motyvo, poreikio apibrėžimų. Dažniausiai sutinkami yra šie:

Tas pats žodynas toliau motyvaciją aiškina kaip psichoanalizės sąvoką, apimančią vidinius veiksnius, neįsisąmonintus troškimus, nerealizuotus tikslus, lemiančius žmogaus elgesį ir veiklą.

Mokymosi motyvacija studentui padeda orientuotis į tikslą, suvokti, kiek laiko reikės tikslui pasiekti, ar reikės pastiprinimo ir kokio, aktualizuoja būtinas studento žinias, sugebėjimus ir įgūdžius, pažadina jo jautrumą pagalbai iš išorės, turi įtakos studijų kokybei, mokymosi rezultatams ir studento asmeninei pažangai. Motyvacija sąlygoja mokymosi rezultatus, dalyvaudama pasirenkant ir įsisąmoninant konkrečius mokymosi tikslus bei būdus. Mokėjimas atrasti ir suformuluoti konkrečius mokymosi tikslus rodo studento motyvacijos brandumą. Sąmoningi tikslai iškeliami tik savarankiškai ir valingai apsisprendžiant, laisvai pasirenkant.

  • Komunikacijos Referatas
  • Microsoft Word 513 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3823 žodžiai)
  • Monika
  • (Metodologija) Motyvacijos stoka studijuojant pasirinktą studijų programą
    10 - 8 balsai (-ų)
(Metodologija) Motyvacijos stoka studijuojant pasirinktą studijų programą. (2016 m. Balandžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/metodologija-motyvacijos-stoka-studijuojant-pasirinkta-studiju-programa.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:17
×