Metodologijos konspektas


Gauti ir teoriškai susisteminti objektyvias žinias apie tikrovę. Praktinėje veikloje. Tyrimas visuomet yra sudarytas iš dviejų dalių teorinės ir empirinės. Teorinio tyrimo. Empirinio tyrimo. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Kokybiniuose tyrimuose. Kiekybiniuose tyrimuose. Anketinė apklausa Privalumai. Nepriklausomais kintamaisiais tiriama pastarųjų įtaka priklausomajam kintamajam. Šalutiniai kintamieji. Focus grupė. Pusiau struktūruotas. Priklausomas kintamasis. Nepriklausomas kintamasis (- ieji ). Eksperimentinių tyrimų tipai Preliminariniai eksperimentiniai tyrimai. Šalutiniai veiksniai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai. Eksperimentinė ir kontrolinė. R reikšmė Ryšio įvertinimas. Ryšys yra. Tikimybinė Paprastoji atsitiktinė imtis. Sistemingoji imtis. Sluoksninė imtis. Lizdinė imtis. Netikimybinė Proginė imtis. Ekspertinė imtis. Kvotinė imtis. Ekstremalių įvykių imtis. Poliarinių grupių imtis. Homogeninę imtį.


Skirtumas: kasdieninis - žinios paremtos patirtimi,

Visuomenėje tik nedidelė dalis visų atliekamų tyrimų yra fundamentiniai, didžioji dalis tyrimų yra taikomieji, kurie siekia atrasti metodus, padedančius į praktiką įdiegti fundamentinių tyrimų metu padarytus atradimus;

Kietiesiems mokslams priskiriami gamtos mokslai; Gamtos mokslai remiasi gamtamokslinio, matematinio pažinimo metodais; Šiandieninėje tyrimų metodologijoje gamtomokslinius metodus siekiama „pritaikyti“ socialiniuose tyrimuose

Minkštiesiems - socialiniai mokslai; Socialiniuose tyrimuose priešingai nei gamtamoksliniuose dažnai kyla dvigubo subjektyvumo problema.

- Teorinio tyrimo metu yra analizuojama bei sisteminama mokslinė literatūra, remiamasi jau atliktų mokslinių tyrimų rezultatais. Teorinis tyrimas baigiasi dimensijų bei kriterijų, kuriais remiantis bus atliekamas empirinis tyrimas, išskyrimu. DEDUKCIJA

Empirinio tyrimo metu remiantis teoriniame tyrime išskirtomis dimensijomis bei kriterijais yra sudaromas tyrimo instrumentas, renkami numatytieji duomenys, pastarieji analizuojami, apibendrinami bei pateikiamos išvados. INDUKCIJA

Problema - turi apimti tai, kas nėra savaime aišku, matoma, suprantama (t.y., to į ką galima atsakyti ir neatlikus tyrimo);

Objektas – atskelisti tas kas bus tiriama; yra formuluojamas remiantis numatyta tyrimo tema bei iškelta tyrimo problema.

- nedidelis anketų grįžtamumas (ypač tais atvejais, kai anketa yra „paliekama“ respondentui bei ją grįžtama vėliau pasiimti);

- anketinėje apklausoje pateikti respondentų atsakymai ne visuomet yra nuoširdūs;

- respondentai gali neatsakyti į visus pateiktus klausimus, t.y., gali likti gana ne pilnai ir/arba ne pagal instrukciją užpildytų klausimų.

dažnai iš anksto yra parengiami ne tik klausimai, tačiau ir atsakymų variantai, kuriuos turi pasirinkti respondentas;

Struktūruoto interviu tipas dažniausiai taikomas telefoninės apklausos metu;

turi daugiau kiekybinės nei kokybinės metodologijos bruožų;

struktūruoto interviu privalumas, lyginant su tradicine apklausa raštu, yra tai, kad informantas turi galimę pasiteirauti tyrėjo apie iškilusius neaiškumus (pvz., neaiški sąvoka); tyrėjas turi galimybę stebėti informanto reakciją, požiūrius bei nuostatas į pateikiamus klausimus, t.y., gaunama daug kontekstinės informacijos.

laikas – vidutiniškai apie 1 val.

privalumai – turėdamas preliminarią interviu struktūrą tyrėjas „nenuklysta“ nuo tyrimo tikslo, kita vertus, leidžiami pagilinamieji klausimai, kurie gali atskleiti papildomą informaciją, vertingą tyrėjui;

tyrėjas paprastai turi tik vieną platų interviu klausimą, o kiti klausimai užduodami spontaniškai, priklausomai nuo interviu eigos; nėra numatytas konkretaus tikslų eiliškumo;

tyrėjas pradeda interviu neturėdamas jokių išankstinių nuostatų, hipotezių;

paprastai interviu sesija su tuo pačiu asmeniu kartojama kelis kartus, kol gaunami duomenys pradeda kartotis (teorinio prisotinimo principas);

  • Pedagogika Konspektas
  • Microsoft Word 40 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (2419 žodžiai)
  • Kolegija
  • Violeta
  • Metodologijos konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Metodologijos konspektas. (2016 m. Birželio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/metodologijos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 18:06
×