Metų finansinė analizė Utenos tekstilė


Įvadas. Analitinė dalis. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Turto pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo rodiklis. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Viso turto apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Atsargų apyvartumas. Finansinio sverto rodikliai. Skolos-nuosavybės santykis. Rizikos rodikliai. Kapitalizacija. Pelnas, tenkantis vienai akcijai. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analyzė.

Darbo objektas – AB „Utenos tekstilė“ 2010 – 2013 metų finansinė analizė.

Darbo tikslas – Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti AB „Utenos tekstilė“ finansines ataskaitas.

Likvidumo rodikliai – vertina trumpalaikį mokumą ir likvidumą.

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai – vertina turto valdymo efektyvumą

Finansinio sverto rodikliai – vertina skolų mokumą.

Pelningumo rodikliai – vertina bendrovės turto valdymą bei pelningumus.

Iš gautų rodiklių matome, kad AB „Utenos trikotažas“ gamyba bei veikla nėra efektyvi, tai gali reikšti problemas įmonės kainodaroje ir negalėjimą kontroliuoti gamybos kaštų.

Grynasis pelningumas AB „Utenos trikotažas“ laikotarpyje nuo 2010 iki 2013 sparčiai smuko žemyn, veikla (2010-2011 metais) buvo nuostolinga, taip pat matome, kad bendrovė neefektyviai vysto savo veiklą, prastai kontroliuoja visas įmonės sąnaudas.

Veiklos pelningumas AB „Utenos trikotažas“ nuo 2010 metų sparčiai smuko, nes įmonė veikė neefektyviai, 2012 ir 2013 metais nuo vieno euro neteko 10 euro centų, nors 2013 metais nuostoliai sumažėjo iki 1 euro cento.

Įmonės AB „Utenos trikotažas“ turto pelningumas, panašiai kaip grynasis pelnas, stipriai smuko 2011 metais – įmonė nuostolingai naudojo savo turtą, vienam turto eurui teko 15 eurų ventų nuostolis.

Bendrovės AB „Utenos trikotažas“ nuosavo kapitalo pelningumas 2010 metais buvo netoli patenkinamo lygio (10 %), o 2011 sparčiai smuko, vienam kapitalo eurui teko -27% grynojo pelno, sekančiais 2012 ir 2013 metais rodiklis vis sparčiau artėjo pelno link, 2013 metais vienam kapitalo eurui teko -6% grynojo pelno.

Kaip matome įmonės AB „Utenos trikotažas“ likvidumo rodikliai 2010 – 2012 metais svyruoja nuo 0,97 iki 1,43, tai reiškia, kad trumpalaikis turtas gerokai viršijo trumpalaikius įsipareigojimus, o 2013 metais įmonė gali neįvykdyti trumpalaikių įsipareigojimų, kadangi likvidumo rodiklis mažesnis už vienetą.

Šis rodiklis parodo, ar lengvai įmonė grąžintų savo trumpalaikę skolą, nelaukdama, kol išparduos visas atsargas ar pavers jas produkcija. Jei šis rodiklis lygus vienam, įmonė gali greitai susidoroti su įsipareigojimais.

Kritinio likvidumo koeficientas 2010 buvo arčiausiai vieneto, įmonė galėjo greitai susidoroti su einamais trumpalaikiais įsipareigojimais, o nuo 2011 iki 2013 metų kyla keblumų, bendrovė ne taip lengvai gali grąžinti trumpalaikę skolą, kol išparduos visas atsargas.

Šie rodikliai parodo įmonės efektyvumą valdant trumpalaikį ir ilgalaikį turtą. Efektyvumo rodikliai parodo apie gerėjančią arba blogėjančią įmonės padėtį.

Rodiklis, kuris parodo kiek kartų gtynoji realizacija yra didesnė, arba mažesnė, už visą įmonės turtą. Kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam turto eurui (gamybinės įmonės >1).

Iš rezultatų matome, kokią turto dalį įmonė susigrąžina pelno pavidalu, bendrovės viso turto apyvartumas nežymiai svyruoja tarp 0,86 iki 1,09, rodikliai stabiliausi 2010,2011 ir 2013 metais.

Parodo, kiek kartų grynoji realizacija yra didesnė, ar mažesnė, už ilgalaikį turtą (gamybinės įmonės nuo 1,5 iki 2).

AB „Utenos trikotažas“ grynoji realizacija yra ~1,5 karto didesnė už ilgalaikį turtą, tik 2011 ir 2012 metais ilgalaikio turto efektyvumas lyginant su pardavimais yra mažesnis ~1,3 karto.

Remiantis gautais atsargų apyvartumo rodikliais galima teigti, kad įmonės atsargų apyvartų skaičius per metus juda greitai, taip pat yra greitai realizuojamos.

Iš gautų koeficientų matome, kad AB „Utenos trikotažas“ skolos, tenkačios vienam kapitalo eurui, yra ganėtinai pastovios lyginant 2010 – 2013 metus, tik 2012 metais skolos labiau padengtos turtu.

Stebint gautus koeficientus pastebima, kad AB „Utenos trikotažas“ skolos, tenkančios vienam kapitalo eurui, mažėja iki 2012 metų (56 euro centai) ir vėl kyla 2013 metais(1 euras 5 centai). Tai parodo, kad įmonės skolos buvo didžiausios 2010 metais ir bendrovė jas efektyviai išnaudojo, tačiau 2013 metais beveik grįžo prie 2012 metų lygio.

Pelnas akcijai santykinis akcijų vertinimo rodiklis parodantis, kokia pelno dalis tenka vienai akcijai. Matydamas šį rodiklį, galime greitai įvertinti ar pelningai dirba kompanija.  Jis paprastas ir aiškus įmonės pelningumo (akcininko atžvilgiu) rodiklis. Pažymėtina, kad vien tik iš pelno, tenkančio vienai akcijai negalima spręsti apie kompanijos pelningumą.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 480 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4004 žodžiai)
  • Universitetas
  • Milgerdas
  • Metų finansinė analizė Utenos tekstilė
    10 - 4 balsai (-ų)
Metų finansinė analizė Utenos tekstilė. (2015 m. Gruodžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/metu-finansine-analize-utenos-tekstile.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 07:58
×