Miesto vystymosi analizė


Viešojo administravimo kursinis darbas. Įvadas. Bendroji X miesto informacija. Miesto raidos analizė. Miesto problemos ir pasiekimai. Miesto vystymo kryptys ir pagrindinės priemonės. Miesto konkurencingumo analizė. Miesto patrauklumo didinimo tikslai ir galimybės. Miesto ateities vystymosi prognozės. Išvados. Literatūra.


Problema : Problemos siejamos su viešosios infrastruktūros būkle, su kraštovaizdžio, kultūros ir etnokultūros paveldo išsaugojimu bei puoselėjimu, su verslumo skatinimu ir paslaugų infrastruktūros plėtra, bendruomeniškumo ugdymu mažinant socialinę atskirtį, partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimu. Darnaus miesto vystymas yra tiesiogiai susijęs su investicijomis. Jonavos mieste neišvystytas turizmas, jeigu Jonavoje būtu daugiau lankomų vietų, jos pritrauktų turistų ir miestas klestėtu ekonomiškai.

Tyrimo tikslas : Išanalizavus Jonavos miesto darnaus vystymosi procesą investicijų kontekste, suformuoti miesto darnios plėtros planavimo poreikio supratimą.

Atlikti Jonavos miesto vystymosi analizę nuo seniausios praeities iki ateities.

Tyrimo uždaviniai:

•Siekiant užsibrėžto tikslo, svarbu išanalizuoti darnaus miesto vystymosi koncepciją ir pateikti Jonavos miesto darnaus vystymosi problemas.

•Supažindinti su Jonavos miesto istorija ir augimo/nykimo priežastimis.

•Aptarti Jonavos ateities vizijas ir prioritetus. Supažindinti su tikslinėmis miesto įvaizdžio priemonėmis.

Miesto vystymosi analizė. (2014 m. Spalio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/miesto-vystymosi-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 15:51